ילדים, נוער וצעירים בסיכון

תחום ילדים, נוער וצעירים בסיכון מהווה נִדְבָּךְ מרכזי בבית הספר. הוא נשען על תפישת מקצוע העבודה הסוציאלית ככזה הפועל בסביבות חברתיות שונות ובתוך מגוון רחב של שירותים חברתיים, במטרה לאפשר לילדים, נוער וצעירים בסיכון להתפתח, לצמוח, לשפר את איכות חייהם ולהתמודד עם בעיות ומצוקות שונות. סגל המחקר וההוראה בבית הספר, המוביל את תחום ילדים, נוער וצעירים בסיכון, מציע ללומדים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים קורסים תיאורטיים וטיפוליים מגוונים, בתחומי מומחיותם. בנוסף, בלימודי התואר השני מוצע לעובדים סוציאליים בעלי תואר ראשון ללמוד ב-"מסלול קליני ילד ונוער" ולהיחשף לגופי ידע ותיאוריות, שיטות התערבות מתקדמות לצד פיתוח ידע מחקרי בעולם התוכן של ילדים, בני נוער וסביבתם.

 

סגל מחקרי

 

​​​​

פרופ' כרמית כץ

תחומי מחקר:
ילדים נפגעי התעללות


קורסים בתשפ"ב:

ילדים נפגעי התעללות ותהליך עשיית הצדק: מיומנויות אבחון, הערכה והתערבות,
ילדים נפגעי התעללות ותהליך עשיית הצדק,
ילדים בסיכון

פרופ' ליאת חממה

תחומי מחקר:
בריאות נפשית ופיזית של ילדים


קורסים בתשפ"ב:

מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים,

פרקטיקום אינטגרטיבי - ילדים ונוער,

סוגיות ביחס לחולי פיזי בילדים,
ילדים במצבי טראומה

פרופ' בלהה דוידזון ערד

תחומי מחקר:
בריאות הנפש


קורסים בתשפ"ב:

הילד שלי, הילד שבי והילד שבטיפולי

 

​​​

פרופ' עינת פלד

תחומי מחקר:
התערבות עם נערות ונערים במצבי סיכון ושוליות, בני נוער וצעירים בזנות

​ד"ר יפית סולימני אעידן

תחומי מחקר:
מעבר לבגרות בקרב צעירים במצבי סיכון,
פרקטיקות מקדמות חוסן בעבודה עם נוער וצעירים במצבי סיכון,
מנטורינג וליווי צעירים בסיכון בקהילה ובוגרי מסגרות חוץ ביתיות

קורסים בתשפ"ב:
היבטים חברתיים וטיפוליים בעבודה עפם צעירים במצבי סיכון,

צעירים במצבי סיכון במעבר לחיי בגרות

ד"ר גיא שילה

תחומי מחקר:
נוער להט"ב - מצבי לחץ ובריאות נפשית ופיזית; צעירים ונוער מנוצלים מינית מסחרית - בריאות, תהליכי סיוע וחיפוש עזרה

 

 

ד"ר נגה צור

תחומי מחקר:
התעללות והזנחה בילדות והנגזרות עבור תפיסות וחוויות  גופניות פרי-טראומטיות ופוסט-טראומטיות, כאב פרי-טראומטי בהקשר להתעללות בילדות

​קורסים בתשפ"ב:

לחץ וטראומה: מבוא לעבודה סוציאלית מיודעת טראומה,

סמינר אמפירי: העברה בינדורית של אוריינטציה פוסט טראומטית כלפי אותות גופניים

 

 

סגל הוראה

 

​​​​

מר אבי שרוף

קורסים בתשפ"ב:

תיאוריה ושיטות התערבות בטיפול פסיכודינאמי בילדים

 

מר אייל ורשביאק

קורסים בתשפ"ב:

תיאוריה ושיטות התערבות בטיפול התנהגותי קוגניטיבי בילדים, בני נוער ומשפחותיהם,

פרקטיקום ילד ונוער

 

​​

ד"ר יעל לויאל

קורסים בתשפ"ב:

התערבות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים,

סוגיות בהתערבות בקרב משפחות לילד עם צרכים מיוחדים/מוגבלות

ד"ר סיגל קני-פז

קורסים בתשפ"ב:

טיפול הורה-ילד במצבי טראומה

ד"ר רומאן ג'מאל עבוד

תחומי מחקר:

עבודה סוציאלית רגישה לתרבות ולרווחתם ובריאותם של ילדים ומשפחות בסיכון בישראל, תוך התמקדות בחברה הערבית בישראל

קורסים בתשפ"ב:

עבודה סוציאלית עם ילדים ובני נוער בסיכון והוריהם

ד"ר רותם שפירא

קורסים בתשפ"ב:

הבנה רגשית ואמפתיה בגיל הרך ובילדות המוקדמת: התפתחות, למידה וקידום

ד"ר מיכל קומם

קורסים בתשפ"ב:

עבודה סוציאלית עם נערות מפרספקטיבה פמיניסטית

ד"ר ליאור בירגר

קורסים בתשפ"ב:

ילדים ובני נוער במצבי הגירה ופליטות: בין מדיניות ופרקטיקה

​​

ד"ר נורה קורין-לנגר

קורסים בתשפ"ב:

ילדים ובני נוער במצבי הגירה ופליטות: בין מדיניות ופרקטיקה

ד"ר רוני ברגר

תחומי מחקר:

הפחתת דעות קדומות וסטריאוטיפיזציה, תוכניות חברתיות רגשיות במרחב החינוכי, מיינדפולנס וחמלה
 

גב' ניצנה בן-דוד

קורסים בתשפ"ב:

טיפול ומשפט בבית המשפט לנוער

גב' נירה הירש

קורסים בתשפ"ב:

עבודה סוציאלית בתחום ילד ונוער

תלמידות ותלמידי דוקטורט

 

​​​

תומאדר סויטאת בדארנה

נושא המחקר:

רווחה נפשית של מתבגרים ערבים בישראל: חשיפה נתפשת לגזענות סמויה, ניכור חברתי, גאווה ובושה אתנית, תמיכה וחבלה מהמשפחה

אלמוג בר מנור

נושא המחקר:

חווית המאסר בקרב אסירים צעירים: פריזמה פרשנית לימינלית

​​

טל זכרין

נושא המחקר:

מודל דו-ערוצי מסביר לקשר בין השלכות חשיפה ממושכת לארועי טראומה
לבין סקרנות והתקשרות בקרב ילדים

 

 

חן אבידר

נושא המחקר:

משמעויות פגיעה מינית בילדות עבור גברים פלסטינים בישראל

 

 

פרסומים ומחקרים אחרונים בתחום

 

 

Hamama, Liat, & Hamama-Raz, Yaira. "Meaning in Life, Self-Control, Positive and Negative Affect: Exploring Gender Differences among Adolescents." Youth & Society (2019).


Shilo, Guy, Pizmony-Levy, Oren, & Rogel, Avner. "Pride and the True Colors of the Holy Land: School Climate for LGBT Students in Israel.International Journal of Educational Development 70 (2019).


Tsur, Noga, Katz, Carmit, Kalbanov, Bella. "Peritraumatic Pain in Child Sexual Abuse: Children’s Descriptions of Pain as Conveyed in their Testimonies Following Child Sexual Abuse." Journal of Interpersonal Violence (2020).


Preis, Heidi, Shilo, Guy, & Peled, Einat. "Health behaviour change among commercially sexually exploited Israeli youth and young adults in a multi-module program." Health and Social Care in the Community 28 (2020). 


Peled, Einat, & Komem, Michal. "'A Girl’s Place is in the Home': Spatial Gendered Scripts in Narratives of Girls who Have Left or Been Pushed Out of Home." Child and Family Social Work 25 (2020). 


Tener, Dafna, & Katz, Carmit. "Space-Time, Offender, Others and Me: Towards a Conceptual Model of Child Sexual Abuse Based on Survivors’ Perspectives." Children and Youth Services Review 120 (2021).


Tener, Dafna, Marmor, Amitai, Katz, Carmit, Newman, Abbie, Silovsky, Jane F., Shields, Jennifer, & Taylor, Erin. "How Does Covid-19 Impact Intrafamilial Child Sexual Abuse? Comparison Analysis of Reports by Practitioners in Israel and the US." Child Abuse and Neglect 116 (2021).


Shilo, Guy, Peled, Einat, & Preis, Heidi. "Gender Differences among Commercially Sexually Exploited Youth in Israel.Child Abuse Review 30 (2021). 


Sulimani-Aidan, Yafit. "Psychological Well-Being among At-Risk Young Adult Arabs in Israel." Health and Social Care in the Community (2021).  


Sulimani- Aidan, Yafit &  Melkman, Eran. "Future Orientation among At-Risk Youth in Israel." Health and social care in the community (2021).


Sulimani-Aidan, Yafit, & Tayri-Schwartz, Talia. "The Role of Natural Mentoring and Sense of Belonging in Enhancing Resilience among Youth in Care." Children and Youth Services Review 120 (2021).


Hamama, Liat, & Palmor Haspel, S. "Pediatric Acquired Disability: Child’s and parents’ adjustment." Journal of Child and Family Studies (2021).


Tsur, Noga, Katz, Carmit, & Kalbanov, Bella. "'I Don’t Have Fur to Protect Me': Children’s Experience of Pain as Communicated in Forensic Interviews Following Parental Physical Abuse." Children and Youth Services Review 120 (2021).


Tsur, Noga, Katz, Carmit, & Talmon, Anat. "The Shielding Effect of Not Responding: Peritraumatic Responses to Child Abuse and Their Links to Posttraumatic Symptomatology." Child Abuse & Neglect 121 (2021).


Tsur, Noga, & Katz, Carmit. "'And then Cinderella Was Lying in My Bed': Dissociation Display in Forensic Interviews with Children Following Intra Familial Child Sexual Abuse." Journal of Interpersonal Violence (2021).


Tener, Dafna, Sigad, Laura, I., Katz, Carmit, Shimron, Roni, Harel, Eyal, Greenblum, Noam, Shemesh, Mor, & Zooker Zabib, Yael. "'Maybe I Imagined It, Maybe It Really Was All Just Childish Play': Complexity and Ambiguity in Survivors' Perceptions of Harmful Preadolescent Sexual Behavior." Child Abuse and Neglect 123 (2022).


​Prior, AyeletPeled, Einat, & Shilo, Guy. "Help Seeking and Help Related Experiences of Commercially Sexually Exploited Youth – A Qualitative Meta-Synthesis." Trauma, Violence & Abuse (accepted for publication).

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>