בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל

אוניברסיטת תל אביב
P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801