ועדות בית הספר תשפ"א

מועצת בית-הספר

הינה המוסד החוקתי העליון של בית-הספר. המועצה אחראית על מדיניות העל של בית-הספר, תפקידה לאשר ולפקח על תכניות ומסגרות לימודיות ולקבוע עקרונות מנחים לפעילות בית-הספר. חברים בה: דקאן הפקולטה, הסגל הקבוע  המועסק בבית-הספר בחצי משרה לפחות, נציג המרצים ונציג הסגל הזוטר בבית-הספר.

 

חברי המועצה

  פלד עינת, פרופ' - יו"ר
  אבו-ריא השאם, ד"ר (פטמ"ה)
  בנימיני יעל , פרופ'
  גבריאל-פריד בל, ד"ר 
  גינזבורג קרני, פרופ'
  דודזון-ערד בלהה, פרופ'   
  וייס גל עידית, פרופ', (שבתון)
  חממה ליאת, ד"ר 
  טרטקובסקי יבגני, פרופ'
  יצחקי-בראון יעל, ד"ר
  כץ כרמית, פרופ'
  לוין ליה, ד"ר
  ליכטנטריט רונית, פרופ'
  סולימני-אעידן יפית, ד"ר
  פלדמן גיא, ד"ר
  צור נגה, ד"ר
  קטרי עידו (מסמטר ב תשפ"א)
  רונן-רוזנבאום תמי, פרופ'
  שילה גיא, ד"ר
  שי שרית, נציגת סגל ההוראה
  יוסף יעל, רכזת מינהלית
  מרקו דפנה, מזכירת הוועדה
   


 

ועדת כח אדם

מטפלת במעמד האקדמי של חברי הסגל, במדיניות ובפיתוח כוח אדם והערכתו. 

 

חברי הוועדה

  פלד עינת, פרופ' - יו"ר
  אבו-ריא השאם, ד"ר (פטמ"ה)
  בנימיני יעל , פרופ'
  גבריאל-פריד בל, ד"ר 
  גינזבורג קרני, פרופ'
  דודזון-ערד בלהה, פרופ'  
  וייס גל עידית, פרופ', (שבתון)
  חממה ליאת, ד"ר 
  טרטקובסקי יבגני, פרופ'
  כץ כרמית, פרופ'
  ליכטנטריט רונית, פרופ'
  רונן-רוזנבאום תמי, פרופ'
  שילה גיא, ד"ר
  סולימני-אעידן יפית, ד"ר
  יוסף יעל, רכזת מינהלית
  מוהר לאה, מזכירת הוועדה
   

ועדת סינון לתקן החדש

  פלד עינת, פרופ' - יו"ר
  בנימיני יעל , פרופ'
  גינזבורג קרני, פרופ'
  דוודזון-ערד בלהה, פרופ' 
  טרטקובסקי יבגני, פרופ'
  כץ כרמית, פרופ'
  ליכטנטריט רונית, פרופ'
  יוסף יעל, רכזת מינהלית
  מרקו דפנה, מזכירת הוועדה

 

תואר ראשון

כץ כרמית, פרופ' - ראשת תכנית התואר הראשון

 

ועדת הוראה תואר ראשון

מטפלת בכל העניינים הקשורים בתכניות הלימודים לתואר ראשון, אישורן, הפעלתן והערכתן. במסגרת ועדת הוראה מתקיימת תת-ועדה לענייני תלמידים שמתפקידה לטפל בבעיות מיוחדות וערעורים.

כץ כרמית, פרופ' - יו"ר
פלד עינת, פרופ' - יו"ר
גבריאל-פריד בל, ד"ר, מרכזת שיטות א'
פרנקנבורג רות
סולימני-אעידן יפית, ד"ר
פלדמן גיא, ד"ר
צור נגה, ד"ר
קורין-לנגר נורה, ד"ר, מרכזת התרכזויות שנה ג'
שי שרית, מרכזת שיטות שנה ב'
יוסף יעל
סמרטנקו אירנה
שטיין חגית, מזכירת הוועדה
נציג תלמידים תואר ראשון

 

תת-ועדה לענייני תלמידים

מטפלת במעמד האקדמי של התלמידים לתואר ראשון, ביישום תקנון ביה"ס, ובקידום ענייני התלמידים.

 

שי שרית - יו"ר
כץ כרמית, פרופ'
גבריאל-פריד בל, ד"ר 
קורין-לנגר נורה, ד"ר
שטיין חגית, מזכירת הוועדה

 

תת-ועדה לענייני קבלה לתואר הראשון

מטפלת בכל הנושאים הקשורים במיון מועמדים וקבלת סטודנטים לביה"ס ללימודי תואר ראשון.

סולימני-אעידן יפית, ד"ר - יו"ר
יצחקי-בראון יעל, ד"ר
כץ כרמית, פרופ' 
סמרטנקו אירנה
שטיין חגית, מזכירת הוועדה

 

תת-ועדה להכשרה מעשית

מטפלת בהיבטים המקצועיים והמנהליים הקשורים בהכשרה מעשית, וכן עוסקת בפיתוח ובקידם סגל המדריכים.

 

פרנקנבורג רות - יו"ר
באום-מזרחי עדי, ד"ר
גבריאל-פריד בל, ד"ר 
גרבר אפשטיין פאולה, ד"ר
כץ כרמית, פרופ'
פרומר דפנה, ד"ר
קורין-לנגר נורה, ד"ר
שי שרית
יוסף יעל
רוט-אטיאס מירב, מזכירת הוועדה
נציג מדריכי הכשרה מעשית
נציג תלמידים

 

תואר שני

חממה ליאת, ד"ר - ראשת תכנית התואר השני

 

ועדת הוראה

מטפלת בכל העניינים הקשורים בתכניות הלימוד לתואר שני, אישורן  הפעלתן והערכתן. במסגרת ועדת הוראה מתקיימת תת-ועדה לענייני תלמידים שמתפקידה לטפל בבעיות מיוחדות וערעורים.
 

חממה ליאת, ד"ר - ראשת תכנית התואר השני
פלד עינת, פרופ' - יו"ר
ועדת הוראה תואר שני
חממה ליאת, ד"ר - יו"ר
ליכטנטריט רונית, פרופ'
גינזבורג קרני, פרופ'
וינברג-קורניק גליה, ד"ר
טרטקובסקי יבגני, פרופ'
לוין ליה, ד"ר 
שילה גיא, ד"ר
יוסף יעל
סמרטנקו אירנה
בן - דיין דנה, מזכירת  הוועדה
אמיר שירה
נציג תלמידים תואר שני

 

תת ועדה לענייני תלמידים

מטפלת במעמד האקדמי של התלמידים לתואר שני, ביישום תקנון ביה"ס, ובקידום ענייני התלמידים.

חממה ליאת, ד"ר - יו"ר
גינזבורג קרני, פרופ'
דוידזון-ערד בלהה, פרופ' - ועדת חריגים לתואר שני
וינברג-קורניק גליה, ד"ר
בן - דיין דנה, מזכירת הוועדה
אמיר שירה

 

תת ועדת מוסמך לענייני קבלה לתואר שני

מטפלת בכל הנושאים הקשורים במיון מועמדים וקבלת תלמידים לביה"ס ללימודי תואר שני.

 

טרטקובסקי יבגני ד"ר - פרופ' 
פלד עינת, פרופ'
דוידזון-ערד בלהה, פרופ' 
חממה ליאת, ד"ר
סמרטנקו אירנה
אמיר שירה, מזכירת הוועדה

 

ועדת הוראה לתכנית ההשלמות

מטפלת בכל הנושאים הקשורים בתכניות הלימוד של תכנית ההשלמות, אישורן, הפעלתן והערכתן.

 

שילה גיא, ד"ר - ראש תכנית ההשלמות
פלד עינת, פרופ' - יו"ר
שילה גיא, ד"ר - יו"ר
פלד עינת, פרופ'
פרנקנבורג רות
חממה ליאת, ד"ר 
פרומר דפנה, ד"ר
קורין-לנגר נורה, ד"ר
שבאר-שפירא דניאלה, ד"ר
יוסף יעל
סמרטנקו אירנה
אמיר שירה, מזכירת הוועדה

תת ועדת קבלה לתכנית ההשלמות

מטפלת בכל הנושאים הקשורים במיון מועמדים וקבלת תלמידים ללימודי ההשלמות לתואר שני בביה"ס לעבודה סוציאלית

 

שילה גיא, ד"ר - יו"ר
חממה ליאת, ד"ר 
קורין-לנגר נורה, ד"ר
סמרטנקו אירנה
אמיר שירה, מזכירת הוועדה

 

תואר שלישי

ליכטנטריט רונית, פרופ' - ראשת תכנית לתלמידי מחקר

ועדת תלמידי מחקר

מטפלת בכל הנושאים הקשורים ללימודי התואר השלישי.

ליכטנטריט רונית, פרופ' - יו"ר
פלד עינת, פרופ' - יו"ר
פלד עינת, פרופ'
גינזבורג קרני, פרופ'
בנימיני יעל, פרופ'
יוסף יעל
סמרטנקו אירנה
בן-דיין דנה, מזכירת הוועדה

 

ועדת מלגות

מטפלת  בקביעת  קריטריונים לזכאות  ובבחירת הזכאים למלגות  שונות  בהתאם לקריטריונים אלה.

ליה לוין, ד"ר - יו"ר
כץ כרמית, פרופ'
זקס אילנה
יוסף יעל
אמיר שירה, מרקו דפנה, מזכירות הוועדה

 

ועדה ללימודי המשך והשתלמויות

אחראית על ההיבטים האקדמיים והמנהליים של לימודי ההמשך וההשתלמויות לעובדים סוציאליים ועובדי רווחה במסגרת בית-הספר.

קורין-לנגר נורה, ד"ר - יו"ר
פלד עינת, פרופ'
דוידזון-ערד בלהה, פרופ' 
באום-מזרחי עדי, ד"ר
גרבר אפשטיין פאולה, ד"ר
לוין ליה, ד"ר 
יוסף יעל
פלדמן הדס, מזכירת הוועדה

ועדה להוגנות מגדרית
אחראית על נושאים הקשורים ליצירת אקלים תעסוקתי, לימודי וחברתי הוגן בתחומי מגדר, נטייה מינית וזהות מגדר הקשורים לסגל ולסטודנטים.

 

שילה גיא, ד"ר - יו"ר
פלד עינת, פרופ' 
יעל יוסף
נציג סטודנטים

ועדת בריאות אוניברסיטאית

דוידזון-ערד בלהה, פרופ' 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive