ועדות בית הספר תשפ"ד

מועצת בית-הספר

המוסד החוקתי העליון של בית-הספר האחראי על מדיניות העל של בית-הספר. תפקיד המועצה לאשר ולפקח על תכניות ומסגרות לימודיות ולקבוע עקרונות מנחים לפעילות בית-הספר. חברים בה: דקאן הפקולטה, הסגל הקבוע המועסק בבית-הספר בחצי משרה לפחות, נציג המרצים ונציג הסגל הזוטר בבית-הספר.


​חברי המועצה

פלד עינת, פרופ' - יו"ר
אבו-ריא השאם, ד"ר
בנימיני יעל, פרופ' (שבתון)
גבריאל-פריד בל, פרופ'
גינזבורג קרני, פרופ'
וייס גל עידית, פרופ'
חממה ליאת, פרופ'
טרטקובסקי יבגני, פרופ'
יצחקי-בראון יעל, ד"ר
כץ כרמית, פרופ' (פטמ"ה)
לוין ליה, ד"ר
ליכטנטריט רונית, פרופ'
סולימני-אעידן יפית, פרופ'
סיני גלזר חגית, ד"ר
פלדמן גיא, ד"ר
צור נגה, ד"ר
קטרי עידו, ד"ר
שילה גיא, פרופ'
שי שרית, נציגת סגל ההוראה
יוסף יעל, רכזת מינהלית
מרקו דפנה, מזכירת המועצה

 

ועדת כח אדם

מטפלת במעמד האקדמי של חברי הסגל, במדיניות ובפיתוח כוח אדם והערכתו. 

פלד עינת, פרופ' - יו"ר
אבו-ריא השאם, ד"ר
בנימיני יעל, פרופ' (שבתון)
גבריאל-פריד בל, פרופ'
גינזבורג קרני, פרופ'
וייס גל עידית, פרופ'
חממה ליאת, פרופ'
טרטקובסקי יבגני, פרופ'
יצחקי-בראון יעל, ד"ר
כץ כרמית, פרופ' (פטמ"ה)
לוין ליה, ד"ר
ליכטנטריט רונית, פרופ'
סולימני-אעידן יפית, פרופ'
פלדמן גיא, ד"ר
צור נגה, ד"ר
שילה גיא, פרופ'
יוסף יעל, רכזת מינהלית
מוהר לאה, מזכירת הוועדה

 

 תואר ראשון

סולימני-אעידן יפית, פרופ' - ראש תכנית התואר הראשון

 

ועדת הוראה תואר ראשון
מטפלת בכל העניינים הקשורים בתכניות הלימודים לתואר ראשון, אישורן, הפעלתן והערכתן. במסגרת ועדת הוראה מתקיימת תת-ועדה לענייני תלמידים שמתפקידה לטפל בבעיות מיוחדות וערעורים.

סולימני-אעידן יפית, פרופ' - יו"ר
גרבר אפשטיין פאולה, ד"ר
זקס אילנה
פרנקנבורג רות
פלד עינת, פרופ'
יצחקי-בראון יעל, ד"ר
צור נגה, ד"ר
שי שרית
יוסף יעל
סמרטנקו אירנה
שטיין חגית, מזכירת הוועדה
נציג תלמידים תואר ראשון

 

תת-ועדה לענייני תלמידים
מטפלת במעמד האקדמי של התלמידים לתואר ראשון, ביישום תקנון ביה"ס, ובקידום ענייני התלמידים.

שי שרית - יו"ר
גרבר אפשטיין פאולה, ד"ר 
זקס אילנה
סולימני-אעידן יפית, פרופ'
שטיין חגית, מזכירת הוועדה

 

תת-ועדה לענייני קבלה לתואר הראשון / ועדת חריגים
מטפלת בכל הנושאים הקשורים במיון מועמדים וקבלת סטודנטים לביה"ס ללימודי תואר ראשון.

ד"ר יעל יצחקי-בראון - יו"ר
סיני גלזר חגית, ד"ר
סולימני-אעידן יפית, פרופ'
סמרטנקו אירנה
שטיין חגית, מזכירת הוועדה

 

תת-ועדה להכשרה מעשית
מטפלת בהיבטים המקצועיים והמנהליים הקשורים בהכשרה מעשית, וכן עוסקת בפיתוח ובקידם סגל המדריכים.

פרנקנבורג רות - יו"ר
באום-מזרחי עדי, ד"ר
גרבר אפשטיין פאולה, ד"ר
חרש-ימין עמית, ד"ר
זקס אילנה
סולימני-אעידן יפית, פרופ'
שי שרית
שילה גיא, פרופ'
יוסף יעל
דויטש-טורביץ פזית, מזכירת הוועדה
נציג מדריכי הכשרה מעשית
נציג תלמידים

 

 תואר שני

אבו-ריא השאם, ד"ר - ראש תכנית התואר השני

 

ועדת הוראה וקבלה לתואר שני
מטפלת בכל הקשור בתכניות הלימוד לתואר שני, אישורן, הפעלתן והערכתן. במסגרת ועדת הוראה מתקיימת תת-ועדה לענייני תלמידים שמתפקידה לטפל בבעיות מיוחדות וערעורים.

אבו-ריא השאם, ד"ר - יו"ר
גינזבורג קרני, פרופ'
וינברג-קורניק גליה, ד"ר
וייס גל עידית, פרופ'
חממה ליאת, פרופ'
טרטקובסקי יבגני, פרופ'
ליכטנטריט רונית, פרופ'
פלד עינת, פרופ'
צור נגה, ד"ר 
שילה גיא, פרופ'
יוסף יעל
סמרטנקו אירנה
בן-דיין דנה, מזכירת הוועדה
אמיר שירה
נציג תלמידים תואר שני

 

תת ועדה לענייני תלמידים לתואר שני
מטפלת במעמד האקדמי של התלמידים לתואר שני, ביישום תקנון ביה"ס, ובקידום ענייני התלמידים.

אבו-ריא השאם, ד"ר - יו"ר
גינזבורג קרני, פרופ' 
וינברג-קורניק גליה, ד"ר
בן-דיין דנה, מזכירת הוועדה
אמיר שירה

 

תת ועדת קבלה לתואר שני
מטפלת בכל הנושאים הקשורים במיון מועמדים וקבלת תלמידים לביה"ס ללימודי תואר שני.

טרטקובסקי יבגני, פרופ' - יו"ר
אבו-ריא, השאם, ד"ר
כץ כרמית, פרופ'(פטמ"ה)
סמרטנקו אירנה
אמיר שירה, מזכירת הוועדה

 

 תכנית ההשלמות

שילה גיא, פרופ' - ראש תכנית ההשלמות

ועדת הוראה לתכנית ההשלמות
מטפלת בנושאים הקשורים בתכני הלימוד של תכנית ההשלמות, אישורן, הפעלתן והערכתן.

שילה גיא, פרופ', יו"ר
אבו-ריא השאם, ד"ר
גבריאל-פריד בל, פרופ'
זקס אילנה
פלד עינת, פרופ' 
פרנקנבורג רות
שבאר-שפירא דניאלה, ד"ר
יוסף יעל
סמרטנקו אירנה
אמיר שירה, מזכירת הוועדה


תת ועדה לקבלה ולענייני תלמידים לתכנית ההשלמות
מטפלת בכל הנושאים הקשורים במיון מועמדים וקבלת תלמידים ללימודי ההשלמות לתואר שני בביה"ס לעבודה סוציאלית.

שילה גיא, פרופ' - יו"ר
אבו-ריא השאם, ד"ר 
גבריאל-פריד בל, פרופ'
סמרטנקו אירנה
אמיר שירה, מזכירת הוועדה

 

 תואר שלישי

ליכטנטריט רונית, פרופ' - ראש התכנית לתלמידי מחקר


ועדת תלמידי מחקר
מטפלת בכל הנושאים הקשורים ללימודי התואר השלישי.

ליכטנטריט רונית, פרופ' - יו"ר
גינזבורג קרני, פרופ'
פלד עינת, פרופ'
שילה גיא, פרופ'
יוסף יעל
סמרטנקו אירנה
בן-דיין דנה, מזכירת הוועדה


​ועדת מלגות
מטפלת בקביעת קריטריונים לזכאות ובבחירת הזכאים למלגות

פרופ' גבריאל פריד בל - יו"ר
סולימני-אעידן יפית, פרופ'
סיני גלזר חגית, ד"ר
יוסף יעל
אמיר שירה, מזכירת הוועדה
מרקו דפנה, מזכירת הוועדה


ועדה ללימודי המשך והשתלמויות
אחראית על ההיבטים האקדמיים והמנהליים של לימודי ההמשך וההשתלמויות לעובדים סוציאליים ועובדי רווחה במסגרת בית-הספר.

לוין ליה, ד"ר - יו"ר
באום-מזרחי עדי, ד"ר
גרבר אפשטיין פאולה, ד"ר
פלד עינת, פרופ'
יוסף יעל
פלדמן הדס, מזכירת הוועדה


ועדת אימפקט ומדיה חברתית

פלד עינת, פרופ' - יו"ר
שילה גיא, פרופ'
הרצברג גלית
יוסף יעל
סמרטנקו אירנה, מזכירת הוועדה


ועדת מגדר, שיוויון ומגוון
אחראית על נושאים הקשורים ליצירת אקלים תעסוקתי, לימודי וחברתי הוגן בתחומי מגדר, נטייה מינית וזהות מגדר הקשורים לסגל ולסטודנטים.

פרופ' שילה גיא וד"ר צור נגה  - יו"ר
פלד עינת, פרופ' 
קטרי עידו, ד"ר
אבו ריא השאם, ד"ר
יצחקי-בראון יעל, ד"ר
יעל יוסף
נציג סטודנטים

ועדת קהילה

ד"ר יצחקי-בראון יעל - יו"ר
אפשטיין גרבר פאולה, ד"ר
חרש-ימין עמית, ד"ר
סיני גלזר חגית, ד"ר
זקס אילנה
רוט אסתי
יוסף יעל

רכז סמינרי סגל ומפגשי שיח-מחקר

פלדמן גיא, ד"ר

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>