פרקטיקה של עובדים ועובדות סוציאליות

הפרקטיקה של עובדים ועובדות סוציאליות נמצאת, מטבע הדברים, בלבת ההוראה והמחקר בבית הספר. בתוך כך, מתייחסים קורסים רבים וכן תחומי עניין של אנשי הסגל לאופן ולמידה שבהם מיושמים ערכי ומטרות מקצוע העבודה הסוציאלית במגוון טכניקות בשדה, ברמות התערבות שונות (פרטים, קבוצות, קהילות ומדיניות), ועם אוכלוסיות שונות (ילדים, מהגרים, אנשים בעוני, מתמכרים ועוד). זאת, בתוך ההקשר הארגוני הייחודי של השירותים המרכזיים שמעניקה מדינת הרווחה בישראל.   

 

סגל מחקרי

 

​​​​​

פרופ' יבגני טרטקובסקי

תחומי מחקר:

פסיכולוגיה, היבטים ארגוניים בתחום הרווחה

קורסים בשנת תשפ"ג:

מושגי יסוד בפסיכולוגיה,
התנהגות ארגונית והיבטים ארגוניים בתחום הרווחה

פרופ' כרמית כץ

תחומי מחקר:

פרקטיקת ראיונות חקירה עם ילדים, פרקטיקה של עובדות סוציאליות לחוק נוער ביחס להגנה על ילדים

 

​​

פרופ' עידית וייס-גל

תחומי מחקר: 

פרקטיקות ביקורתיות בעבודה סוציאלית

 

ד"ר חגית סיני גלזר

תחומי מחקר:

​ קשר העזרה בעבודה סוציאלית, היבטים ארגוניים, מקצועיים ומוסדיים בפרקטיקה של עבודת המחלקות לשירותים חברתיים 

קורסים בשנת תשפ"ג:

התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה בעבודה סוציאלית,
הערכת תוכניות התערבות - תיאוריה ופרקטיקה (סמ' א)
הערכת תוכניות התערבות - תיאוריה ופרקטיקה (סמ' ב)

פרופ' בל גבריאל פריד

קורסים בתשפ"ג: 

שיטות בעבודה סוציאלית,
הכשרה מעשית מודרכת בשירותי הרווחה,
מיומנויות התערבות: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע
 

ד"ר ליה לוין

תחומי מחקר:
 

השילוב בין מדיניות רווחה, היבטים ארגוניים, מאפיינים אישיים ופרקטיקה של עובדים סוציאליים

קורסים בשנת תשפ"ג:

מבוא לעבודה סוציאלית,
שותפות עם לקוחות: אתיקה ופעולה,
"עבודה סוציאלית ירוקה": פרקטיקה ביקורתית לקידום צדק חברתי-סביבתי וקיימות,
עבודה סוציאלית מבוססת זכויות

ד"ר נגה צור

קורסים בתשפ"ג:

התיאוריה של הפרקטיקה,
שיטות מתקדמות לעיבוד נתונים כמותיים,
סטטיסטיקה לעבודה סוציאלית

פרופ' ליאת חממה

תחומי מחקר:

צמיחה מתוך טראומה/משבר,
תרומתם של משאבים אישיים וסביבתיים במצבי לחץ וטראומה

קורסים בתשפ"ג:

הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית,
פרקטיקום ילד ונוער

ד"ר עדו קטרי

תחומי מחקר:

פרשנות החוק ותפיסת החוק בקרב אנשי מקצוע מתחום הרווחה

קורסים בשנת תשפ"ב:

מבוא למשפט,
דיני רווחה,
התיאוריה של הפרקטיקה ג',
זכויות אדם וזכויות חברתיות

ד"ר גיא פלדמן

קורסים בתשפ"ג:

מדינת הרווחה בישראל

ד"ר יעל יצחקי בראון

תחומי מחקר:

פרקטיקה של עובדות סוציאליות קהילתיות

פרופ' ריקי סויה

סגל הוראה

 

ד"ר גליה וינברג קורניק

קורסים בתשפ"ג:

"מילים שמצליחות לגעת" ביסוס עמדה טיפולית של העובדת הסוציאלית במפגש הטיפולי,
התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה בעבודה סוציאלית (סמ' א),
התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה בעבודה סוציאלית (סמ' ב),
פרקטיקום במסלול אינטגרטיבי
 

ד"ר עדי ארטום

קורסים בתשפ"ג:

שיטות בעבודה סוציאלית,
הכדרה מעשית מודרכת בשירותי הרווחה,
מיומנויות התערבות: אבחון פסיכוסוציאלי,
התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה בעבודה סוציאלית

ד"ר שרית סמילה סנד

קורסים בתשפ"ג:

דילמות אתיות בעבודה סוציאלית,
אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית (סמ' א),
אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית (סמ' א),
אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית (סמ' ב)

ד"ר פאולה גרבר אפשטיין

קורסים בתשפ"ג:

מיומנויות התערבות: התערבות והערכתה,
הכשרה מעשית מודרכת בשירותי הרווחה,
התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה בעבודה סוציאלית (סמ' א),
התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה בעבודה סוציאלית (סמ' ב),

פרקטיקום במסלול אינטגרטיבי

ד"ר עדי באום מזרחי

תחומי מחקר:

פרקטיקה של עובדים ועובדות סוציאליות ובריאות הנפש

קורסים בתשפ"ג:

מיומנויות התערבות ואבחון פסיכוסוציאלי,
הכשרת שדה מודרכת בעבודה סוציאלית,
שיטות בעבודה סוציאלית,
פרקטיקום במסלול אינטגרטיבי

ד"ר ג'וליה גוזמן

תחומי מחקר:

פרקטיקה של עובדים ועובדות סוציאליות בתחום הבריאות, טיפול מרחוק

קורסים בתשפ"ג:

מיומנויות התערבות: התערבות והערכתה,
הכשרה מעשית מודרכת בשירותי הרווחה,
טיפול מרחוק? מבוא לתיאוריה והפרקטיקה,
עבודה סוציאלית בתחום הבריאות

ד"ר מרים חאג' ח'ורי

קורסים בתשפ"ג:

מיומנויות התערבות: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע,
הכשרה מעשית מודרכת בשירותי הרווחה,
שיטות בעבודה סוציאלית

ד"ר אליעזר קופל

קורסים בתשפ"ג:

מיומנויות התערבות: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע,
הכשרה מעשית מודרכת בשירותי הרווחה,
שיטות בעבודה סוציאלית,
התיאוריה של הפרקטיקה

​​​​

ד"ר דניאלה שבאר שפירא

קורסים בתשפ"ג:

פרקטיקום במסלול אינטגרטיבי
התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה בעבודה סוציאלית

ד"ר אדוה ברקוביץ' רומנו

קורסים בתשפ"ג:

מיומנויות התערבות: אבחון פסיכוסוציאלי,
הכשרה מעשית מודרכת בשירותי הרווחה,
שיטות בעבודה סוציאלית

 

​​​​

ד"ר עמית חרש-ימין

קורסים בתשפ"ג:

קורס הדרכה למדריכי סטודנטים בעבודה סוציאלית: תיאוריה ופרקטיקה


 

ד"ר גיא פרל

תחומי מחקר:

פסיכולוגיה אנליטית, שירה

קורסים בתשפ"ג:

פרקטיקום במסלול אינטגרטיבי

ד"ר רומאן ג'מאל עבוד

תחומי מחקר:

ידע מקצועי בין תרבויות בעבודה סוציאלית, סוציאליזציה מקצועית של עובדים סוציאליים וגיבוש זהות מקצועית וחוכמת מעשה בעבודה סוציאלית בקונטקס רב תרבותי ופוליטי

קורסים בתשפ"ג:

התערבות עם אבות בעבודה סוציאלית: אתגרים והתמודדות,
הכשרה מעשית מודרכת בשירותי הרווחה,
מיומנויות התערבות: התערבות והערכתה,
עבודה סוציאלית עם ילדים ובני נוער בסיכון והוריהם

​​

ד"ר נורה קורין-לנגר

קורסים בשנת תשפ"ג:

הקבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית,
התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה בעבודה סוציאלית

ד"ר תמי גיטליץ

תחומי מחקר:

עבודה סוציאלית עם בני הגיל השלישי

קורסים בתשפ"ג:

מיומנויות התערבות: התערבות והערכתה,
הכשרה מעשית מודרכת בשירותי הרווחה

גב' ענבר אדלר בן דור

קורסים בתשפ"ג:

שיטות בעבודה סוציאלית,
הכשרה מעשית מודרכת בשירותי הרווחה,
מיומנויות התערבות: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע

גב' לילי ירון מלמד

קורסים בתשפ"ג:

התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה בעבודה סוציאלית,
הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה,
מיומנויות התערבות: התערבות והערכתה,
ע"ס בתחום בריאות הנפש

גב' אילנה זקס

קורסים בתשפ"ג:

פרקטיקום במסלול אינטגרטיבי,
ארגז הכלים היצירתי,
מיומנויות התערבות ואבחון פסיכוסוציאלי,
הכשרת שדה מודרכת בעבודה סוציאלית,
שיטות בעבודה סוציאלית,
הקבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית

מר עמרי בינג

קורסים בתשפ"ג:

שיטות בעבודה סוציאלית,
מיומנויות התערבות: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע,
הכשרה מעשית מודרכת בשירותי הרווחה

גב' רות פרנקנבורג

קורסים בתשפ"ג:

מיומנויות התערבות: התערבות והערכתה,
הכשרה מעשית מודרכת בשירותי הרווחה,
עבודה סוציאלית קהילתית

גב' שלומית גילוני ברק

קורסים בתשפ"ג:

הגישה הנרטיבית

 

גב' דנה קירשנבאום

קורסים בתשפ"ג:

שיטות בעבודה סוציאלית,
מיומנויות התערבות: אבחון פסיכוסוציאלי,
הכשרה מעשית מודרכת בשירותי הרווחה,
התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה בעבודה סוציאלית
עבודה קבוצתית עם נשים (התנסות),
פרקטיקום במסלול אינטגרטיבי,
הקבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית

 

תלמידות דוקטורט

 

​​

שרון רזון

​נושא המחקר:

הקשר בין מרכיבי זהות מקצועית של עובדות סוציאליות בשירות הציבורי לערכים אישיים, תפיסת הדרישה הארגונית ליישום 'ניהוליות' ושיתוף לקוחות בקבלת החלטות

 

נועה פריזיאן-שטיינברג

נושא המחקר:

ניבוי הכוונה לעסוק בתחום הזקנה בקרב סטודנטים לעבודה סוציאלית

מילנה יערי

נושא המחקר:

גורמים שמנבאים שרידות (Sustainability) של מיזמים חברתיים-עסקיים

פרסומים ומחקרים אחרונים של חברי הסגל בתחום

 

ספרים:
 
ביקורת בפעולה: פרקטיקות ביקורתיות בשדה החברתי בישראל, בעריכת קרומר-נבו, מיכל, סטריאר, רוני, ווייס-גל, עידית (רסלינג, 2020).
 

מאמרים:

 

Katz, Carmit. "Stand by Me: The Effect of Emotional Support on Children`s Testimonies." British Journal of Social Work (2013).
 

Katz, Carmit, Barnetz, Zion, & Hershkowitz, Irit. "The Effect of Drawing on Children's Experiences of Investigations following Alleged Child Abuse." Child Abuse & Neglect 38 (2014).


Katz, CarmitKlages, Anna-Lisa, & Hamama, L. "Forensic Investigation with Children: Exploring the Richness of Children's Drawing and the Richness of their Testimony." Children and Youth Services Review 94 (2018).


Levin, Lia, Benish-Weisman, Maya, & Savaya, Riki. "Value Profiles and Perceived Job Performance of Social Workers in Israel." British Journal of Social Work 50 (2020).


Levin, Lia, Roziner, Ilan, & Savaya, Riki. "Professional Identity, Perceived Job Performance and Sense of Personal Accomplishment among Social Workers in Israel: The Overriding Significance of the Working Alliance." Health & Social Care in the Community (2020).
 

Tartakovsky, Eugene. "Ethnic Minority and Majority Social Workers Working with Ethnic Minority Clients: Culture-Bound Professional Interventions and Burnout Among Arab and Jewish Israeli Social Workers." Research on Social Work Practice (2021, published online).


Tartakovsky, Eugene. "Acculturation Orientations, Professional Interventions and Burnout Amongst Ethnic Minority Social Workers Working with Ethnic Minority Clients: A Case of Arab Citizens of Israel." The British Journal of Social Work (2021, published online).


Itzhaki-Braun, Yael. "Coping with COVID- 19: Resilience factors among community social workers." British Journal of Social Work (2021).


Savaya, RikiLevin, Lia, & Roziner, Ilan. "Social Workers in Israel: Daily Stressors, Work Benefits, Burnout and Well-Being." British Journal of Social Work 51 (2021).
 

Feldman, Guy, Itzhaki-Braun, Yael, Frankenburg, Ruth, & Friedman-Haser, Gal. "Let’s talk about our feelings: Emotional labour of community practice in times of pandemic." Social Policy & Administration (2022).

 

 

 

 

.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>