מערכת שעות - תואר שני- מסלול קליני ילד ונוער -תשע"ו

מסלול קליני ילד ונוער
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר מרצים
מסלול ילד ונוער קליני
אשכול 1א-תיאוריות וקורסי יסוד
כל התלמידים-חובה 2 קורסים=8 ש"ס
מסגרת 620
א' 1110.4396.30 תיאוריה ושיטות התערבות בטיפול התנהגותי קוגניטיבי שיעור ד 12:00-10:00 053 גב וגנר לינדה
ב' שיעור ד 10:00-08:00 055 מר ורשביאק אייל
א' 1110.4395.30 תיאוריה ושיטות התערבות בטיפול פסיכודינמי בילדים שיעור ד 16:00-12:00 128 מר שרוף אברהם
קורס בחירה
אשכול 1 ב-סוגיות ומיומנויות
עם תזה כמותית- לבחור 3 קורסים = 6 ש"ס
עם תיזה איכותנית-לבחור 2 קורסים = 4 ש"ס
ללא תיזה - לבחור 10 קורסים = 20 ש"ס
בהתאם לדרישות מסלול הלימודים-פירוט בתכנית הלימודים תואר שני
מסגרת עם תזה-622, ללא תזה-623
ב' 1110.4359.01 מין מגדר ומיניות - מבט חברתי על תאוריות מגדריות שיעור ד 10:00-08:00 127 ד"ר שילה גיא
א' 1110.4399.01 הגישה האנטי-פסיכיאטרית לבעיות נפשיות שיעור ב 14:00-12:00 053 ד"ר אבו-ריא השאם
א' 1110.4403.01 ילדים במצבי טראומה שיעור ב 12:00-10:00 128 ד"ר חממה ליאת
א' 1110.4524.01 מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים שיעור ב 14:00-12:00 128 ד"ר חממה ליאת
ב' 1110.4524.02 מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים שיעור ד 12:00-10:00 128 ד"ר חממה ליאת
ב' 1110.4405.01 להתבגר לתוך גבולות שיעור ד 12:00-10:00 118 גב' פנחסי בתיה
א' 1110.4400.01 הפסיכותרפיה הקיומית שיעור ב 16:00-14:00 128 ד"ר אבו-ריא השאם
א' 1110.4515.01 התיאוריה והפרקטיקה של הקבוצה הקטנה שיעור ב 18:00-16:00 128 מר פרגו-גופר עמירם
א' 1110.4247.01 פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית וסגנון מנחה סמינר ד 20:00-16:00 012 פרופ' דודזון-ערד בלהה
ב' 1071.4369.01 הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי** שיעור ד 20:00-16:00 012 פרופ' יואל דפנה
 • דרישת קדם-קורס פיתוח מיומנויות הנחייה קבוצתית
 • ב' 1110.4591.01 טיפול ממוקד במצבי פוסט טראומה: יישומים ברמת הפרט והקבוצה שיעור ב 12:00-10:00 053 ד"ר לוי אופיר
  א' 1110.4404.01 פוסט טראומה מורכבת והפרעות דיסוציאציה שיעור ב 16:00-14:00 118 ד"ר גור ענת
  ב' 1110.4284.01 תאוריות פסיכותרפיות, ויישומן בהתערבות פרטנית שיעור ב 16:00-14:00 055 ד"ר טרטקובסקי יבגני
  א' 1110.4413.01 זכותן לבריאות של אוכלוסיות מודרות - תפקידם של אנשי רווחה שיעור ב 10:00-08:30 152 ד"ר זיו הדס
  ב' 1110.4410.01 המפגש הטיפולי שיעור ב 12:00-10:00 125 גב' שי שרית
  ב' 1110.4416.01 טראומה:בין הקליני לחברתי שיעור ב 12:00-10:00 118 ד"ר אפי זיו
  א' 1110.4406.01 הפסיכולוגיה של האישה:הבסיס התיאורטי ויישומו שיעור ב 16:00-14:00 053 גב' שי שרית
  ב' 1110.4418.01 זקנים בסיכון - אתגרים טיפוליים, חוקיים ואתיים שיעור ב 10:00-08:00 125 ד"ר אלון שרה
  א' 1110.4419.01 תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה שיעור ב 18:00-16:00 127 ד"ר קורניק גליה
  א' 1110.4421.01 טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי שיעור ב 14:00-12:00 055 מר אשמן תמיר
  ב' 1110.4422.01 כנגד כל הסיכויים - על יצירת קשר עם משפחות במצוקה חברתית וכלכ שיעור ב 10:00-08:00 118 ד"ר קני פז סיגל
  ב' 1110.4423.01 בעיות רגשיות והתנהגותיות בילדים ובמתבגרים שיעור ב 14:00-12:00 128 ד"ר חממה ליאת
  א' 1110.4424.01 עבודה סוציאלית וצדק חברתי שיעור ב 10:00-08:00 250 פרופ' סויה רבקה
  א' 1110.4392.01 מודלים ואסטרטגיות בטיפול בהתמכרויות שיעור ב 16:00-14:00 055 ד"ר גבריאל-פריד בל
  ב' 1110.4568.01 התערבות קבוצתית עם נשים שיעור ב 16:00-14:00 122 גב' שי שרית
  ב' 1110.4426.01 אימהות ואי-אימהות שיעור ד 16:00-14:00 127 ד"ר דונת אורנה
  ב' 1110.4426.02 אימהות ואי-אימהות שיעור ב 18:00-16:00 055 ד"ר דונת אורנה
  א' 1110.4412.01 אובדן ושכול שיעור ב 12:00-10:00 118 פרופ' ליכטנטריט רונית
  א' 1110.4354.01 אלימות נגד נשים שיעור ב 14:00-12:00 250 פרופ' פלד עינת
  ב' 1110.4283.01 הילד שלי, הילד שבי והילד שבטיפולי שיעור ד 14:00-12:00 118 פרופ' דודזון-ערד בלהה
  א' 1110.4427.01 סנגור בבית המחוקקים: אסטרטגיה להשפעה על מדיניות חברתית** שיעור פרופ' וייס-גל עידית
  סדנה מרוכזת בחופשת סמסטר א'**
  מפגש ראשון באוני', 19/2 9-16 בחדר 118*
  ב' 1110.4428.01 מעבר לחיי בגרות של צעירים בסיכון ובהשמות חוץ ביתיות שיעור ד 14:00-12:00 128 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  ב' 1110.4353.01 מגדר, משפחה ומדיניות חברתית שיעור ב 16:00-14:00 118 פרופ' וייס-גל עידית
  א' 1110.4269.01 לראות, לשמוע, לפעול: עו"סים כסוכני שינוי מדיניות שיעור ב 16:00-14:00 124 פרופ' וייס-גל עידית
  א' 1110.4429.01 תיאוריות בטיפול משפחתי שיעור ב 20:00-18:00 118 גב' לביא יעל
  ב' 1110.4430.01 מיומנויות בטיפול המשפחתי** שיעור ב 20:00-18:00 118 גב' לביא יעל
  דרישת קדם: הקורס 1110442901 תיאוריות בטיפול משפחתי**
  ב' 1110.4432.01 משפחות במצבי טראומה שיעור ב 18:00-16:00 127 ד"ר פגורק-אשל שירה
  ב' 1110.4431.01 "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה** שיעור ב 12:00-10:00 128 גב' ורדימון שילי
  ד"מ: הקורס 1110441901 **
  ב' 1110.4407.01 הדרכת הורים שיעור ב 16:00-14:00 053 ד"ר כץ כרמית
  א' 1110.4163.01 פסיכולוגיה חיובית שיעור ב 16:00-14:00 122 פרופ' בנימיני יעל
  ב' 1110.4398.01 מושגי יסוד בפסיכולוגיה יונגיאנית שיעור ב 14:00-12:00 118 ד"ר אבו-ריא השאם
  א' 1110.4590.01 תקווה וחוסן בראי הטראומה: הבטים תאורטיים וקליניים שיעור ב 12:00-10:00 125 ד"ר לוי אופיר
  ב' 1110.4529.01 כל אחד והמשפחה שלו - סוגיות בטיפול בילדים הגדלים במבנים משפח שיעור ב 18:00-16:00 125 ד"ר קורניק גליה
  ב' 1110.4530.01 טכניקות התערבות בעבודה קבוצתית עם גברים שיעור ב 20:00-18:00 128 מר אשמן תמיר
  ב' 1110.4531.01 טיפול בטראומה מינית שיעור ב 12:00-10:00 150 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  אשכול 3 - פיתוח ידע
  חובה-שנה א' עם תזה - מסגרת 627
  א' 1110.4148.01 מבוא למחקר איכותני** שיעור ב 18:00-16:00 250 פרופ' פלד עינת
 • לכותבי תיזה איכותנית
 • א' 1110.4600.30 סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות סדנה ב 12:00-10:00 120 פרופ' סויה רבקה
  ב' 1110.4601.30 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים סדנה ב 12:00-10:00 257 פרופ' סויה רבקה
  חובה-שנה ב'-עם תזה - מסגרת 627
  א' 1110.4613.01 סטטיסטיקה וניתוח נתונים** שיעור ב 16:00-14:00 318 ד"ר טרטקובסקי יבגני
 • חובה לכותבי תיזה כמותית, תחילת שיעור ב-14:00
 • א' 1110.4602.11 סדנת מחקר ג': ניתוח וכתיבה של דו"ח מחקר סדנה ב 16:15-15:30 015 פרופ' דודזון-ערד בלהה
  חובה בשנה ב' לכל תלמידי המסלול-לבחור אחת מ- 3 הקבוצות
  עם תזה-מסגרת 612, ללא תזה-מסגרת 611
  אב 1110.4810.01 פרקטיקום ילד ונוער סדנה ב 10:00-08:00 121 פרופ' רונן תמר
  אב 1110.4810.02 פרקטיקום ילד ונוער סדנה ב 10:00-08:00 128 ד"ר חממה ליאת
  אב 1110.4810.03 פרקטיקום ילד ונוער סדנה ב 14:00-12:00 017 מר שרוף אברהם
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>