תקנון לתכנית ההשלמות לתואר שני

על התכנית

משנת תשע"ד מציע בית הספר לעבודה סוציאלית על שם בוב שאפל באוניברסיטת תל אביב תכנית לימודים לתואר שני לבעלי תארים מתחומים אחרים – השלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית. התכנית מקנה לתלמידים תואר שני בעבודה סוציאלית (MSW) וכשירות המאפשרת לתלמידים רישום בפנקס העובדים הסוציאליים ועיסוק במקצוע.

תכנית ההשלמות לתואר שני מיועדת לבעלי תארים קודמים (ב.א. או מ.א.) במדעי החברה/מדעי ההתנהגות1. התכנית מורכבת מלימודי השלמה בעבודה סוציאלית, הכוללים ידע בסיסי והכרחי לעיסוק במקצוע כולל הכשרה מודרכת בשדה, ובנוסף, לימודים מלאים לתואר שני בעבודה סוציאלית במסלול טיפולי (הלימודים הם במסלול אינטגרטיבי לטיפול והתערבות). קבלת התואר מותנית בעמידה בדרישות התכנית בצורה מלאה. לא תתאפשר קבלת תואר לאחר עמידה בלימודי ההשלמות הבסיסיים, אלא רק בסיום לימודי התכנית כולה.

 


1. בעלי תארים מתחומים שאינם מדעי החברה/ההתנהגות רשאים להירשם כל עוד עמדו בדרישות לקורסי הקדם, כמו גם בתנאי הקבלה האחרים, כפי שמפורטים בסעיף 'תנאי הקבלה לתכנית.

 

 

תנאי קבלה

סיום ב.א. (מכל התחומים) בציון גמר 88 לפחות*,
או סיום מ.א. (מכל התחומים) בציון גמר 85 לפחות.

*הציון הרלוונטי: בתכנית לימודים חד חוגית – ציון סופי בתואר; בתכנית לימודים בה חוג ראשי ומשני – ציון סופי בחוג הראשי; במסלול לימודים דו חוגי – הציון הגבוה מבין שני החוגים.
 

 1. השלמת 6 קורסי קדם כתנאי להגשת מועמדות לתכנית ההשלמה. קורסי הקדם אינם נלמדים כחלק מהתכנית, והמועמדים נדרשים לסיימם (או שלמדו אותם במסגרת לימודים בתחום אחר) לפני תחילת הלימודים. ניתן יהיה לסיים שני קורסים מבין קורסי הקדם עד לסיום שנה א' בלימודי ההשלמה לעבודה סוציאלית. על המועמדים לסיים קורסים אלו בציון עובר. 
   

   

  קורסי קדם כתנאי לקבלה ללימודי השלמה בעבודה סוציאלית: 
   

  • סטטיסטיקה
  • שיטות מחקר
  • 4 קורסים מתוך 10 הקורסים הבאים
  • מבוא לסוציולוגיה
  • מבוא לפסיכולוגיה
  • מבוא לפסיכופתולוגיה
  • תיאוריות אישיות
  • פסיכולוגיה חברתית
  • פסיכולוגיה התפתחותית
  • החברה הישראלית
  • כלכלה
  • מבוא למשפט/שיטת המשפט הישראלי
  • מבוא למנהל ומדיניות ציבורית
    
 2. מעורבות וניסיון בפעילות/עשייה חברתית או אחרת הקשורה לעולמות התוכן של מקצוע העבודה הסוציאלית (כולל פעילות התנדבותית).
   

 3. קורות חיים מפורטים.
   

 4. שתי המלצות: המלצה הקשורה להיבטים אקדמיים של המועמד ממורים שלימדו אותו בתואר ראשון/שני. המלצה המפרטת מעורבות וניסיון בפעילות/עשייה חברתית או אחרת הקשורה לעולמות התוכן של מקצוע העבודה הסוציאלית (כולל פעילות התנדבותית). במידה ואין המועמד/ת מעוניין/ת במסלול עם תזה בהמשך לימודיהם, שתי ההמלצות יכולות להיות קשורות למעורבות וניסיון בשדה.

 5. על המועמד למלא טופס רישום מקוון, ובו למלא פרטיהם של הממליצים וועדת הקבלה תפנה אל המועמדים במידה ויחסרו הערכות לגביהם. בית-הספר שומר לעצמו את הזכות לשקול היבטים נוספים וכן לזמן את המועמדים לראיון אישי או קבוצתי.

 

 

משך הלימודים

תכנית לימודים מלאה של שלוש שנים: בשנתיים הראשונות, ילמדו תכנים בסיסיים בעבודה סוציאלית, ותתקיים הכשרה מודרכת בשדה. בשנת הלימודים הראשונה ייארכו הלימודים שלושה ימים בשבוע: יום לימודים באוניברסיטה, ויומיים הכשרה בשדה. בשנת הלימודים השניה יארכו הלימודים ארבעה ימים: יומיים באוניברסיטה, ויומיים בשדה. בהתאם לקביעת המערכת בשנה השניה, יתאפשר יום לימודים אחד באוניברסיטה. למן השנה השנייה, יחלו התלמידים ללמוד גם לימודי תואר שני. בשנה השלישית, ייערכו הלימודים יומיים בשבוע (בשנה זו לא מתקיימת הכשרה מודרכת בשדה).

 

 

תנאי מעבר בין השנים

תנאי מעבר לשנה ב':

 1.  קבלת ציון 'עובר' בקורס הכשרה מעשית מודרכת בשירותי רווחה (הציון בהכשרה המעשית הוא 'עובר', 'נכשל'), וממוצע ציונים 80 לפחות בקורסי מיומנויות התערבות ב', ושיטות בעבודה סוציאלית 2.
 2. עמידה בכל דרישות קורסי הקדם המפורטים למעלה. 3. מעבר קורס הדרכה בספריה (הכולל שלושה מפגשים; קורס זה אינו כלול במניין שעות הלימוד). 5. עמידה בתוכנית הלימודים המלאה לשנה א' בציון ממוצע 85 לפחות.

 

תנאי מעבר לשנה ג':

 1. קבלת ציון 'עובר' בקורס הכשרה מעשית מודרכת בשירותי רווחה (הציון בהכשרה המעשית הוא 'עובר', 'נכשל') וממוצע ציונים 80 לפחות בקורסים: מיומנויות התערבות ג', קורס התרכזות ג'. 2.
 2. מעבר בחינת פטור בסטטיסטיקה (הבחינה תתקיים בתחילת שנה ב').   

 

 

מסלולי לימודים

הלימודים בתכנית ההשלמות לתואר שני הם במסלול טיפולי: האינטגרטיבי לטיפול ולהתערבות, כאשר התלמידים יכולים לבחור במסלול עם תזה, וללא תזה.

הרישום ללימודים עם תזה ייעשה בסמסטר השני של השנה הראשונה ללימודים, בכפוף לנהלי הרישום לתואר שני עם תזה הנהוגים בבית הספר.

 • לא ניתן להירשם למסלולי לימודים אחרים הנלמדים בתואר השני.
 • לא ניתן לעבור בין המסלולים ואופני הלימוד בתוך המסלול במהלך הלימודים.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>