מועדי מפגשים ורישום לקורסים של תכנית ההשלמות

כללי

  • הרישום לקורסים לתלמידים בתואר ראשון, בתואר שני ובהשלמות שנה ב', הינו שנתי ומותנה בעמידה בדרישות מקדימות ובדרישות מסגרת הלימודים כפי שהן מובאות בידיעון, ונערך סמוך לתחילת שנת הלימודים.
  • הרישום לקורסים מתקיים בשיטת "המכרז" (bidding) לתלמידי תואר ראשון ושני.
  • את מערכת השעות כפי שנקלטה במחשב ניתן לראות באתר האוניברסיטה האחריות לרישום לקורסים ובדיקתם מוטלת על התלמיד בלבד.
  • בסוף תקופת הרישום על התלמיד לבדוק את תכנית הלימודים שלו כפי שנקלטה במחשב. קליטה נכונה של רישום הקורסים במחשב מהווה את הבסיס לרשומת הלימודים של התלמיד ולחישוב שכ"ל.
  • האחריות להרכבת תכנית הלימודים, בדיקת רשומת הלימודים ומילוי החובות חלה על התלמיד בלבד.

 

שנת השלמה

מפגש לתלמידים שהתקבלו לשנה א' לתכנית ההשלמות –

יתקיים ביום רביעי ה-2.9.2015, בשעה 11:00, אולם 118,  בניין ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל. 
ההשתתפות במפגש הינה חובה. 
התלמידים מתבקשים לעיין בידיעון בית-הספר לפני המפגש.

 

מפגש לתלמידי תכנית ההשלמות העולים לשנה ב' עם ראש התכנית ד"ר גיא שילה – 
יתקיים ביום רביעי ה-2.9.2015, 09:00, אולם 118,  בניין ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל. 
לאחר מפגש זה, התלמידים יעברו בשעה 09:30 לאולם 001 ויצטרפו למתקבלים החדשים לתואר מוסמך לצורך תדרוך בנושא הרישום לקורסים. ההשתתפות בשני המפגשים הינה חובה. 
התלמידים מתבקשים לעיין בידיעון בית-הספר לפני המפגשים.

               

 

לפרטים ומועדים לרישום באמצעות ה- Bidding >>

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive