אודות ומבנה התכנית לתואר שני

תכליתם של לימודי התואר השני בעבודה סוציאלית להכשיר עובדים סוציאליים בעלי תואר ראשון לעיסוק בפרקטיקה מתקדמת, לתפקידי מחקר, הוראה והכשרה באקדמיה ובשדה, ולמילוי תפקידי מינהל והדרכה בשירותים חברתיים.

 

המסלולים הם:

 1.  המסלול האינטגרטיבי לטיפול והתערבות  – עם תזה וללא תזה.
   
 2.  המסלול הקליני לטיפול בילד ובנוער – עם תזה וללא תזה.
   
 3. המסלול הקליני לטיפול במצבי לחץ וטראומה  – עם תזה וללא תזה.

 

דרישות מוקדמות: הרישום לחלק מהקורסים מותנה בדרישות מוקדמות,   הנכללות בתיאור הקורסים.

 

תכנית לימודים עם תזה      

                   

 אשכול 1: קורסי תשתית עבור פיתוח  ידע והמשגתו

 מסלול אינטגרטיבי  לטיפול והתערבות

 מסלול קליני  לטיפול בילד ונוער

 מסלול קליני  לטיפול בטראומה

א. תיאוריות, תחומי בעייה ומודלים של התערבות: מבט שני

4 ש"ס

8 ש"ס

6 ש"ס

ב. סוגיות ומיומנויות

תזה כמותית

תזה איכותנית

14 ש"ס

12 ש"ס

6 ש"ס

4 ש"ס

8 ש"ס*

6 ש"ס*

מתוכם 2 ש"ס קורס חובה "גישות בהתערבות  הפרעות פוסט טראומטיות"

 

אשכול 2: התבוננות ביקורתית על הפרקטיקה בעבודה סוציאלית

4 ש"ס

4 ש"ס

4 ש"ס

אשכול 3: פיתוח ידע והמשגתו באמצעות מחקר:

תזה כמותית

תזה איכותנית

8 ש"ס

10 ש"ס

8 ש"ס

10 ש"ס

8 ש"ס

10 ש"ס

פיתוח ידע והמשגתו באמצעות התערבות

-

4 ש"ס

4 ש"ס

סה"כ

30 ש"ס

30 ש"ס

30 ש"ס

 

 

תכנית לימודים ללא תזה 

 אשכול 1: קורסי תשתית עבור פיתוח  ידע והמשגתו

 מסלול אינטגרטיבי  לטיפול והתערבות

 

 מסלול קליני  לטיפול בילד ונוער

 מסלול קליני  לטיפול בטראומה

א. תיאוריות, תחומי בעייה ומודלים של התערבות: מבט שני

4 ש"ס

8 ש"ס

6 ש"ס

ב. סוגיות ומיומנויות

24 ש"ס

20  ש"ס

22 ש"ס*

* מתוכם 2 ש"ס קורס חובה "גישות בהתערבות  הפרעות פוסט טראומטיות"

אשכול 2: התבוננות ביקורתית על הפרקטיקה בעבודה סוציאלית

4 ש"ס

4 ש"ס

4 ש"ס

אשכול 3: פיתוח ידע והמשגתו באמצעות התערבות

4 ש"ס

4 ש"ס

4 ש"ס

סה"כ

36 ש"ס

36 ש"ס

36 ש"ס

 

 

 

מסלול אינטגרטיבי לטיפול והתערבות 

על כל תלמיד במסלול ללא תיזה לבחור במהלך לימודיו לפחות 3 קורסים מתוך המקבץ המתאים לקבוצת הפרקטיקום שילמד
(ראו פירוט מקבצים בהמשך). את קורסי הבחירה הנותרים יש לבחור מתוך הקורסים המוצעים בידיעון בהתאם לדרישות
המפורטות בו (מאשכול  1א' ומאשכול 1 ב').

 

להלן פירוט הקורסים במקבצים:

 

ע"ס במסגרת בריאות נפש/ ד"ר דפנה פרומר

 • הגישה האנטי פסיכיאטרית
 • תיאוריות פסיכותרפיות ויישומן בהתערבות פרטנית
 • מושגי יסוד בפסיכולוגיה יונגיאנית
 • פסיכותרפיה קיומית
 • המפגש הטיפולי
 • טיפול ממוקד בפוסט טראומה
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • מיומנויות עבודה בקבוצה
 • כנגד כל הסיכויים
 • טראומה בין הקליני לחברתי
 • טיפול ממוקד

 

טיפול במבוגרים באויינטציה דינמית/ ד"ר נורה קורן-לנגר

 • טיפול ממוקד בפוסט טראומה
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • תקווה וחוסן בראי הטראומה: הבטים תאורטיים וקליניים
 • המפגש הטיפולי
 • "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה
 • תאוריות פסיכותרפיות, ויישומן בהתערבות פרטנית
 • טראומה: בין הקליני לחברתי
 • פוסט טראומה מורכבת
 • כנגד כל הסיכויים
 • זקנים בסיכון-אתגרים טיפוליים, חוקיים ואתיים

 

התערבות קבוצתית/ גב' בתיה פנחסי

 • פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית  וסגנון מנחה
 • הנחית קבוצות
 • עבודה קבוצתית בסביבתו של הילד
 • סוגיות בעבודה קבוצתית
 • התיאורי ה והפרטיקה של הקבוצה הקטנה
 • התערבות קבוצתית עם נשים
 • טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי
 • פסיכולוגיה חיובית
 • פסיכותרפיה קיומית
 • טכניקות התערבות בעבודה קבוצתית ופרטנית בגברים

 

מגדר/ גב' שרית שי

 • בריאות נשים
 • אלימות נגד נשים
 • פוסט-טראומה מורכבת והפרעות דיסוציאציה
 • המעבר לאימהות אימהות – היבטים תיאורטיים ביקורתיים
 • הפסיכולוגיה של  האישה
 • מין מגדר ומיניות
 • מיגדר, משפחה ומדיניות חברתית
 • מיגדר בטיפול וטיפול במיגדר
 • התערבות קבוצתית עם נשים
 • טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי.
 • אלימות כנגד נשים
 • אימהות ואי אימהות

 

ילדים/ ד"ר גליה קורניק

 • הדרכת הורים
 • הילד שבי  הילד שלי  והילד שבטיפולי
 • להתבגר לתוך גבולות
 • טיפולים בילדים נפגעי התעללות
 • התבגרות סוערת
 • מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים
 • ילדים במצבי טראומה
 • עבודה קבוצתית בסביבתו של הילד
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • בעיות התנהגותיות ורגשיות בקרב ילדים ומתבגרים
 • תיאוריות בטיפול משפחתי
 • מיומנויות בטיפול משפחתי
 • מעבר לחיי בגרות של צעירים בסיכון ובהשמות חוץ ביתיות

טיפול בא/נשים נפגעות אלימות לסוגיה (פיזית, רגשית, מינית, כלכלית) / ד"ר דניאלה שבאר-שפירא

 • פוסט טראומה מורכבת והפרעות דיסוציאציה
 • מצבים פוסט-טראומטיים - דילמות ואתגרים
 • טיפול בילדים נפגעי התעללות
 • בריאות נשים: היבטים נפשיים, התנהגותיים וחברתיים
 • טראומה: בין הקליני לחברתי
 • טיפול ממוקד בפוסט-טראומה
 • טראומה מינית
 • מגדר, משפחה ומדיניות חברתית
 • אלימות נגד נשים
 • היבטים חברתיים של טראומה
 • "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה

התערבות רגישת מגדר עם נשים צעירות/ ד"ר רונית אבן-זהב

 • פוסט טראומה מורכבת והפרעות דיסוציאציה
 • תקווה וחוסן בראי הטראומה: הבטים תאורטיים וקליניים
 • הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית
 • סוגיות בעבודה קבוצתית
 • "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה
 • אימהות ואי אימהות
 • מגדר, משפחה ומדיניות חברתית
 • אלימות נגד נשים
 • כנגד כל הסיכויים - על יצירת קשר עם משפחות במצוקה חברתית וכלכלית מתמשכת

 

התערבות עם גברים/ מר גיא פרל

 • תאוריות פסיכותרפיות, ויישומן בהתערבות פרטנית
 • עבודה קבוצתית עם גברים
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • המפגש הטיפולי
 • "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה
 • מושגי יסוד בפסיכולוגיה יונגיאנית
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • הגישה ההתייחסותית
 • פסיכותראפיה קיומית
 • טכניקות התערבות בעבודה קבוצתית ופרטנית בגברים

 

פרקטיקת מדיניות/ פרופ' עידית וייס-גל

 • מגדר, משפחה ומדיניות חברתית
 • לראות, לשמוע ולפעול: עובדים סוציאליים כשחקני מדיניות
 • סנגור בבית המחוקקים: אסטרטגיה להשפעה על מדיניות חברתית (קורס מרוכז בחופשת סמסטר א')
 • עבודה סוציאלית וצדק חברתי
 • זכותן לבריאות של אוכלוסיות מודרות ? תפקידם של אנשי ונשות רווחה ורפואה
 • כנגד כל הסיכויים - על יצירת קשר עם משפחות במצוקה חברתית וכלכלית מתמשכת
 • תיאוריות וגישות בפסיכותרפיה
 • הדרכת הורים
 • טראומה: בין הקליני לחברתי
 • תיאוריות בטיפול משפחתי
 • אלימות נגד נשים

 

טיפול במבוגרים באוריינטציה דינמית/ גב' אילנה זקס

 • תקווה וחוסן בראי הטראומה: היבטים תאורטיים וקליניים
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • טיפול ממוקד בפוסט טראומה
 • המפגש הטיפולי
 • "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה
 • תיאוריות וגישות בפסיכותרפיה ויישומן בהתערבות פרטנית
 • טראומה: בין הקליני לחברתי
 • פוסט טראומה מורכבת
 • כנגד כל הסיכויים
 • זקנים בסיכון-אתגרים טיפוליים, חוקיים ואתיים

 

 

מסלול קליני לטיפול בילד ונוער

על כל תלמיד במסלול ללא תיזה לבחור במהלך לימודיו
לפחות 3 קורסים מתוך המקבץ המפורט בהמשך. 

את  קורסי הבחירה הנותרים יש לבחור מתוך הקורסים 
המוצעים בידיעון ולפי הדרישות המפורטות בו (מאשכול  1א' ומאשכול 1 ב'). 

בתכנית תיזה ניתן לבחור קורסי בחירה רק מתוך המקבץ.

 

מקבץ הקורסים*

 • הדרכת הורים
 • הילד שבי  הילד שלי  והילד שבטיפולי
 • להתבגר לתוך גבולות
 • טיפול בילדים נפגעי התעללות
 • התבגרות סוערת
 • מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים
 • ילדים במצבי טראומה
 • עבודה קבוצתית בסביבתו של הילד
 • בעיות התנהגותיות ורגשיות בקרב ילדים ומתבגרים
 • כל אחד והמשפחה שלו – סוגיות בטיפול בילדים במבנים משפחתיים אלטרנטיביים

 

* מעבר לחיי בגרות של צעירים בסיכון ובהשמות חוץ ביתיות - לתלמידים במסלול ללא תיזה ניתן להמיר אחד מקורסי הלווין בקורס זה..

 

 

מסלול קליני לטיפול בלחץ וטראומה

על כל תלמיד במסלול ללא תיזה לבחור במהלך לימודיו 
לפחות 4 קורסים מתוך המקבץ שמפורט בהמשך. 

את קורסי הבחירה הנותרים יש לבחור מתוך הקורסים 
המוצעים בידיעון ולפי הדרישות המפורטות בו (מאשכול 1א' ומאשכול 1 ב'). 
בתכנית תיזה יש לבחור לפחות 3 קורסי בחירה מתוך המקבץ שלהלן.

 

מקבץ הקורסים

 • היבטים חברתיים של טראומה
 • שכול ואובדן
 • אלימות נגד נשים
 • תקוה וחוסן
 • פוסט טראומה מורכבת
 • טיפול ממוקד בטראומה
 • טראומה: בין הקליני לחברתי
 • זכותן לבריאות של אוכלוסיות מודרות - תפקידם של אנשי ונשות הרווחה
 • מה בין הזכות לבריאות זכויות אדם וצדק חברתי
 • טיפולים בילדים נפגעי התעללות
 • ילדים במצבי טראומה
 • טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי חברתי 
 • משפחות במצבי טראומה
 • טכניקות התערבות בעבודה טיפולית עם גברים

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>