מערכת שעות - תכנית ההשלמות (כל השנים) -תשע"ו

השלמה
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר מרצים
תכנית ההשלמה
לימודי שנה א'
כל הקורסים לתלמידי שנה א' הם קורסי חובה
א' 1110.4144.02 הדרכה בספריה** תרגיל
 • המפגש יתקיים ב- 23.10 בשעה 10 בחדר 127
 • א' 1110.6129.01 מבוא לעבודה סוציאלית, לשירותי רווחה והיבטים משפטיים וחוקיים* שיעור 17:00-09:00 עו"ד מורן שמואל
  גב' שורץ-טיירי מיטל טליה
 • סדנה מרוכזת ב-3 מפגשים בחדר 118 בניין שאפל
 • יום ד' 14.10, 9-18; יום ה' 22.10 9-16; יום ה' 29.10 9-18
 • א' 1110.2129.01 המשפחה כמערכת שו"ת ד 10:00-08:00 001 פרופ' ליכטנטריט רונית
  א' 1110.6128.01 התיאוריה של הפרקטיקה שיעור ד 16:00-14:00 118 מר פרל גיא
  א' 1110.2135.01 הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית שו"ת ד 18:00-16:00 001 מר אשמן תמיר
  ב' 1110.2236.01 קהילה כיעד ומנוף לשינוי חברתי בר-קיימא שיעור ד 16:00-14:00 001 ד"ר לוין ליה
  ב' 1110.2102.01 המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה האישיים שו"ת ד 18:00-16:00 001 עו"ד מורן שמואל
  ב' 1110.6130.01 הפרעות נפשיות מנקודת מבט פסיכיאטרית ואנטי-פסיכיאטרית שיעור ד 20:00-18:00 127 ד"ר אבו-ריא השאם
  קורסי שיטות, מיומנויות והכשרה מקצועית-השיבוץ נעשה במזכירות
  א' 1110.6100.01 שיטות בעבודה סוציאלית שו"ת ד 12:00-10:00 118 ד"ר שילה גיא
  ב' שו"ת ד 12:00-10:00 016 ד"ר שילה גיא
  א' 1110.6300.01 מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלי שו"ת ד 14:00-12:00 118 ד"ר שילה גיא
  ב' שו"ת ד 14:00-12:00 016 ד"ר שילה גיא
  א' 1110.6100.02 שיטות בעבודה סוציאלית שו"ת ד 12:00-10:00 015 ד"ר פרומר דפנה
  ב' שו"ת ד 12:00-10:00 121 ד"ר פרומר דפנה
  א' 1110.6300.02 מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלי שו"ת ד 14:00-12:00 015 ד"ר פרומר דפנה
  ב' שו"ת ד 14:00-12:00 121 ד"ר פרומר דפנה
  א' 1110.6100.03 שיטות בעבודה סוציאלית שו"ת ד 12:00-10:00 017 גב' פרקר אילת
  ב' שו"ת ד 12:00-10:00 123 גב' פרקר אילת
  א' 1110.6300.03 מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלי שו"ת ד 14:00-12:00 017 גב' פרקר אילת
  ב' שו"ת ד 14:00-12:00 123 גב' פרקר אילת
  אב 1110.6108.01 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר שילה גיא
  אב 1110.6108.02 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר פרומר דפנה
  אב 1110.6108.03 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית גב' פרקר אילת
  לימודי שנה ב'
  קורסי חובה מתוך לימודי השלמה
  אב 1110.7016.01 מיומנויות התערבות - התערבות והערכתה שיעור ב 14:00-12:00 125 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  אב 1110.7016.02 מיומנויות התערבות - התערבות והערכתה שיעור ב 14:00-12:00 150 ד"ר מרקוביץ אורלי
  אב 1110.7016.03 מיומנויות התערבות - התערבות והערכתה שיעור ב 14:00-12:00 123 גב' הירש נירה
  א' 1110.7264.01 ע"ס בתחום בריאות הנפש שיעור ב 16:00-14:00 150 ד"ר מרקוביץ אורלי
  ב' שיעור ב 16:00-14:00 150 ד"ר מרקוביץ אורלי
  א' 1110.7281.01 ע"ס בתחום ילד ונוער שיעור ב 16:00-14:00 123 גב' הירש נירה
  ב' שיעור ב 16:00-14:00 123 גב' הירש נירה
  א' 1110.7271.01 ע"ס בתחום מגדר שיעור ב 16:00-14:00 126 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  ב' שיעור ב 16:00-14:00 124 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  אב 1110.7108.01 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  אב 1110.7108.02 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר מרקוביץ אורלי
  אב 1110.7108.03 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית גב' הירש נירה
  ב' 1110.2102.01 המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה האישיים שו"ת ד 18:00-16:00 001 עו"ד מורן שמואל
  ב' 1110.2236.01 קהילה כיעד ומנוף לשינוי חברתי בר-קיימא שיעור ד 16:00-14:00 001 ד"ר לוין ליה
 • לתלמידים שהחלו את תכנית ההשלמות בתשע"ה
 • קורסי חובה מתוך תואר שני
  קורסי חובה כלליים - מסגרת 620
  1110.4105.01 בחינת פטור בסטטיסטיקה*
 • בחינת פטור בסטטיסטיקה -חובה לסיים עד סוף שנה ב'
 • א' 1110.4146.03 פרדיגמות מחקר והערכת תכניות התערבות שיעור ב 18:00-16:00 118 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  א' 1110.4148.01 מבוא למחקר איכותני** שיעור ב 18:00-16:00 250 פרופ' פלד עינת
 • לכותבי תיזה איכותנית
 • לכותבי תיזה בלבד - חובה לבחור סדנת תיזה אחת בסמ' א' ואחת ב'
  א' 1110.4600.24 סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות סדנה ב 12:00-10:00 214 ד"ר טרטקובסקי יבגני
  ב' 1110.4601.24 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים סדנה ב 12:00-10:00 122 ד"ר טרטקובסקי יבגני
  א' 1110.4600.21 סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות סדנה ב 12:00-10:00 257 פרופ' פלד עינת
  ב' 1110.4601.21 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים סדנה ב 12:00-10:00 250 פרופ' פלד עינת
  א' 1110.4600.20 סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות סדנה ב 12:00-10:00 053 פרופ' בנימיני יעל
  ב' 1110.4601.20 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים סדנה ב 12:00-10:00 015 פרופ' בנימיני יעל
  א' 1110.4600.22 סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות סדנה ב 12:00-10:00 250 פרופ' וייס-גל עידית
  ב' 1110.4601.22 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים סדנה ב 12:00-10:00 120 פרופ' וייס-גל עידית
  ב' 1110.4601.23 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים סדנה ב 12:00-10:00 124 ד"ר קורניק גליה
 • קורסי בחירה (מתוך אשכול 1 ב' במסלול האינטגרטיבי)
 • עם תיזה - קורס 1=2 ש"ס. ללא תיזה- 3 קורסים=6 ש"ס
 • ללא תיזה, יש לבחור 2 קורסי חובה לפרקטיקום במס' אינטגרטיבי
 • לימודי שנה ג'
  נא לבחור 2 קורסים = 4 ש"ס מתוך אשכול 1א' במס' אינטגרטיבי
  מתוך אשכול 1 ב' במס' אינטגרטיבי נא לבחור לפי הפירוט הבא:
 • עם תיזה כמותית - 6 קורסים=12 ש"ס
 • עם תיזה איכותנית-5 קורסים=10 ש"ס
 • ללא תיזה - 7 קורסים=14 ש"ס
 • חובה על כולם לבחור קבוצה אחת - אשכול 2 - מסגרת 628
  א' 1110.4523.01 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 122 גב' שי שרית
  א' 1110.4523.02 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 121 ד"ר קורין-לנגר נורה
 • לא לתלמידי המסלול ללא תיזה
 • א' 1110.4523.03 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 124 גב' פנחסי בתיה
  א' 1110.4523.04 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 016 גב' זקס אילנה
  א' 1110.4523.05 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 015 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  א' 1110.4523.06 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 121 ד"ר אבן-זהב רונית
 • לא לתלמידי המסלול ללא תיזה
 • א' 1110.4523.07 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 10:00-08:00 124 גב' פנחסי בתיה
  א' 1110.4523.08 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 10:00-08:00 122 גב' פנחסי בתיה
  עם תיזה - ממשיכים בהתאם לתיזה בשנה ב'
  מסגרת 627
  א' 1110.4602.01 סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר** סדנה ב 14:00-12:00 124 פרופ' גינזבורג קרני
  ב' סדנה ב 14:00-12:00 257 פרופ' גינזבורג קרני
  אב 1110.4602.02 סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר** סדנה ב 14:00-12:00 214 ד"ר גבריאל-פריד בל
 • אחת לשבועיים
 • אב 1110.4603.01 סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר סדנה ב 14:00-12:00 015 פרופ' ליכטנטריט רונית
  א' 1110.4613.01 סטטיסטיקה וניתוח נתונים** שיעור ב 16:00-14:00 318 ד"ר טרטקובסקי יבגני
 • קורס חובה לכותבי תיזה כמותית
 • למתחילי השלמה בתשע"ד - ללא תיזה
  שיבוץ לפרקטיקום אינו במסגרת הבידינג
  אב 1110.4813.01 פרקטיקום פרטני סדנה ב 14:00-12:00 016 ד"ר אבן-זהב רונית
  אב 1110.4813.02 פרקטיקום פרטני סדנה ב 14:00-12:00 008 ד"ר קורין-לנגר נורה
  אב 1110.4813.03 פרקטיקום פרטני סדנה ב 14:00-12:00 126 מר פרל גיא
  אב 1110.4813.04 פרקטיקום פרטני סדנה ב 14:00-12:00 013 מר ורשביאק אייל
  קורסי בחירה לפרקטיקום פרטני
  חובה לבחור 2 קורסים=4 ש"ס מהרשימה להלן:
  א' 1110.4590.01 תקווה וחוסן בראי הטראומה: הבטים תאורטיים וקליניים שיעור ב 12:00-10:00 125 ד"ר לוי אופיר
  א' 1110.4524.01 מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים שיעור ב 14:00-12:00 128 ד"ר חממה ליאת
  א' 1110.4400.01 הפסיכותרפיה הקיומית שיעור ב 16:00-14:00 128 ד"ר אבו-ריא השאם
  א' 1110.4163.01 פסיכולוגיה חיובית שיעור ב 16:00-14:00 122 פרופ' בנימיני יעל
  א' 1110.4419.01 תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה שיעור ב 18:00-16:00 127 ד"ר קורניק גליה
  ב' 1110.4591.01 טיפול ממוקד במצבי פוסט טראומה: יישומים ברמת הפרט והקבוצה שיעור ב 12:00-10:00 053 ד"ר לוי אופיר
  ב' 1110.4410.01 המפגש הטיפולי שיעור ב 12:00-10:00 125 גב' שי שרית
  ב' 1110.4431.01 "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה** שיעור ב 12:00-10:00 128 גב' ורדימון שילי
  ד"מ: הקורס 1110441901**
  ב' 1110.4398.01 מושגי יסוד בפסיכולוגיה יונגיאנית שיעור ב 14:00-12:00 118 ד"ר אבו-ריא השאם
  ב' 1110.4284.01 תאוריות פסיכותרפיות, ויישומן בהתערבות פרטנית שיעור ב 16:00-14:00 055 ד"ר טרטקובסקי יבגני
  ב' 1110.4283.01 הילד שלי, הילד שבי והילד שבטיפולי שיעור ד 14:00-12:00 118 פרופ' דודזון-ערד בלהה
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>