מערכת שעות בתואר ראשון- שנה ג'- תשע"ו

שנה ג
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר מרצים
קורס בחירה
אב 1110.3729.01 קליניקה לשינוי מדיניות** שיעור ד 20:00-18:00 250 ד"ר לוין ליה
 • פעם בשבועיים
 • קורסים לתלמידי שנה ג'- סה"כ 38 ש"ס
  7 קורסי חובה-המסגרת בהתאם להתרכזות שנקבעה לתלמיד
  חובה לבחור קורס אחד בהתאם לשיבוץ
  אב 1110.3208.01 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר פרומר דפנה
  אב 1110.3208.02 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר כץ כרמית
  אב 1110.3208.03 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר קורין-לנגר נורה
  אב 1110.3208.04 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית גב' גרין ורדה
  אב 1110.3208.05 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר הררי מירב
  חובה לבחור קורס אחד בהתאם לשיבוץ
  א' 1110.3016.01 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 126 ד"ר פרומר דפנה
  ב' סמינר ב 12:00-10:00 126 ד"ר פרומר דפנה
  א' 1110.3016.02 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 150 ד"ר כץ כרמית
  ב' סמינר ב 12:00-10:00 016 ד"ר כץ כרמית
  אב 1110.3016.03 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 123 ד"ר קורין-לנגר נורה
  א' 1110.3016.04 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 055 גב' גרין ורדה
  ב' סמינר ב 12:00-10:00 055 גב' גרין ורדה
  אב 1110.3016.05 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 017 ד"ר הררי מירב
  התרכזויות-חובה לבחור התרכזות אחת בהתאם לשיבוץ
  א' 1110.3281.01 ע"ס עם משפחות סמינר ב 10:00-08:00 150 ד"ר כץ כרמית
  ב' סמינר ב 10:00-08:00 016 ד"ר כץ כרמית
  אב 1110.3187.01 ע"ס בתחום החברה הרב תרבותית סמינר ב 10:00-08:00 123 ד"ר קורין-לנגר נורה
  אב 1110.3264.01 ע"ס בתחום בריאות הנפש סמינר ב 10:00-08:00 126 ד"ר פרומר דפנה
  אב 1110.3280.01 ע"ס בתחום הבריאות סמינר ב 10:00-08:00 017 ד"ר הררי מירב
  א' 1110.3240.01 ע"ס בתחום הזקן ומשפחתו סמינר ב 10:00-08:00 055 גב' גרין ורדה
  קורסי חובה
  א' 1110.3027.01 התיאוריה של הפרקטיקה ג' שיעור ב 16:00-14:00 127 ד"ר קורניק גליה
  א' 1110.3020.01 פרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית שיעור ב 14:00-12:00 127 ד"ר לוין ליה
  חובה לבחור אחד מתוך 6 סמינרים (שנתי)
  א' 1110.3028.01 סמינר אמפירי** סמינר ד 16:00-14:00 055 ד"ר גבריאל-פריד בל
  ב' סמינר ב 14:00-12:00 055 ד"ר גבריאל-פריד בל
  א' 1110.3028.02 סמינר אמפירי** סמינר ד 16:00-14:00 121 ד"ר טרטקובסקי יבגני
  ב' סמינר ב 14:00-12:00 012 ד"ר טרטקובסקי יבגני
  א' 1110.3028.03 סמינר אמפירי** סמינר ד 16:00-14:00 150 ד"ר שילה גיא
  ב' סמינר ב 14:00-12:00 121 ד"ר שילה גיא
  א' 1110.3028.04 סמינר אמפירי** סמינר ד 16:00-14:00 250 פרופ' סויה רבקה
  ב' סמינר ב 14:00-12:00 250 פרופ' סויה רבקה
  א' 1110.3028.05 סמינר אמפירי** סמינר ד 16:00-14:00 120 פרופ' וייס-גל עידית
  ב' סמינר ב 14:00-12:00 120 פרופ' וייס-גל עידית
  א' 1110.3028.06 סמינר אמפירי** סמינר ד 16:00-14:00 126 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  ב' סמינר ב 14:00-12:00 008 ד"ר סולימני-אעידן יפית
 • אחת לשבועיים
 • חובה לבחור קבוצה אחת מתוך שלוש
  א' 1110.3190.01 אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 10:00-08:00 128 גב' פנחסי בתיה
  א' 1110.3190.02 אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 10:00-08:00 125 ד"ר פרומר דפנה
  ב' 1110.3190.03 אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית שיעור ב 18:00-16:00 015 ד"ר פרומר דפנה
  6 קורסי חובה - נא לבחור קורס אחד מכל אשכול
  המסגרת בהתאם לאשכול
  סוגיות בעבודה סוציאלית א'-346
  חובה לבחור קורס אחד מתוך השלושה
  א' 1110.3496.01 התמודדות משפחות עם אובדן ושכול שיעור ד 12:00-10:00 150 פרופ' ליכטנטריט רונית
  א' 1110.3022.01 סוגיות בעבודה עם בני נוער שיעור ד 12:00-10:00 123 גב' פנחסי בתיה
  ב' 1110.3501.01 השמות חוץ ביתיות בארץ ובעולם: היבטים חברתיים וטיפוליים שיעור ד 10:00-08:00 124 ד"ר מלקמן ערן
  סוגיות בעבודה סוציאלית ב' - 344
  חובה לבחור קורס אחד מתוך השלושה
  א' 1110.3726.01 סוגיות בבריאות ובחולי פיזי בקרב ילדים שיעור ד 14:00-12:00 121 ד"ר חממה ליאת
  א' 1110.3566.01 התערבות רגישת תרבות** שיעור ד 14:00-12:00 124 גב' שי שרית
 • הקורס אינו מיועד לתלמידי התרכזות חברה רב תרבותית
 • א' 1110.3735.01 סוגיות בטיפול בגברים שיעור ד 14:00-12:00 053 מר אשמן תמיר
  סוגיות בעבודה סוציאלית ג' - 343
  חובה לבחור קורס אחד מתוך השלושה
  ב' 1110.3490.01 דתיות ורוחניות כמשאבי התמודדות עם משברי חיים שיעור ד 12:00-10:00 055 ד"ר אבו-ריא השאם
  ב' 1110.3266.01 התמודדות עם מצבי לחץ בתהליך ההגירה** שיעור ד 12:00-10:00 150 ד"ר טרטקובסקי יבגני
 • הקורס אינו מיועד לתלמידי התרכזות חברה רב תרבותית
 • ב' 1110.3296.01 התערבות עם נשים בדחק ובמשבר שיעור ד 12:00-10:00 152 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  התערבות במישור משפחה - 340
  חובה לבחור קורס אחד מתוך הארבעה
  ב' 1110.3294.01 ארגז הכלים היצירתי שיעור ד 10:00-08:00 118 גב' טבת טובה
  ב' 1110.3728.01 אלימות מינית מנקודת מבט אישית וחברתית - תיאוריה ופרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 016 גב' פרנקל אביגיל
  ב' 1110.3489.01 התנהגויות בסיכון שיעור ב 16:00-14:00 125 ד"ר גבריאל-פריד בל
  ב' 1110.3733.01 טיפול בחברה הערבית שיעור ד 10:00-08:00 122 ד"ר צרצור רודה
  התערבות במישור קבוצה - 341
  חובה לבחור קורס אחד מתוך הארבעה
  ב' 1110.3444.01 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 14:00-12:00 122 גב' פנחסי בתיה
  ב' 1110.3444.02 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 14:00-12:00 125 גב' שי שרית
  ב' 1110.3444.03 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 14:00-12:00 055 גב' זקס אילנה
  ב' 1110.3444.04 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית-תאוריה ויישום שיעור ד 14:00-12:00 150 ד"ר קורין-לנגר נורה
  התערבות במישור קהילה - 342
  חובה לבחור קורס אחד מתוך השלושה
  ב' 1110.3730.01 ארגון הקהילה לשינוי מדיניות שיעור ד 16:00-14:00 055 גב' אפשטיין ברברה
  ב' 1110.3498.01 עובדים סוציאליים ותקשורת שיעור ד 16:00-14:00 118 מר מלמד רן
  ב' 1110.3298.01 התערבויות קהילתיות באירועי אסון וחרום שיעור ד 16:00-14:00 128 ד"ר ברגר רוני
  אב 1110.3736.01 התערבות קהילתית - מיומנויות תכנון וביצוע** שיעור ד 18:00-16:00 055 גב' פרייברג סמדר
 • פעם בשבועיים
 • מיועד לסטודנטים הרשומים להתרכזות רב-תרבותית בלבד
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>