טבלת קורסי הלווין לפרקטיקום במסלול אינטגרטיבי לטיפול והתערבות תש"ף

פרקטיקום טיפול באמצעות קבוצות - ד"ר נורה קורין-לנגר

מספר הקורס

שם הקורס

1110451501

התיאוריה של הקבוצה הקטנה

1110454201

טיפול הורה-ילד במצבי טראומה

1110442101

טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי

1110456801

התערבות קבוצתית עם נשים

1110455501

מילים המנסות לגעת: ביסוס עמדה טיפולית של העו"ס במפגש הטיפולי

1110453001

טכניקות התערבות בטיפול קבוצתי בגברים (לא יתקיים בתש"ף)

1071436901

הנחיית קבוצות

1110424701

פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית

 

פרקטיקום ממוקד טיפול גברים - מר גיא פרל

מספר הקורס

שם הקורס

1110441901

תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה

1110442101

טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי

1110435901

מין, מגדר ומיניות

1110455501

מילים המנסות לגעת: ביסוס עמדה טיפולית של העו"ס במפגש הטיפולי

1110443101

אני הוא האחר - מבוא לגישה ההתייחסותית

1110455801

מבט אינטגרטיבי על תהליכים גופניים, רגשיים, בינאישיים וחברתיים: סוגיות של גוף ונפש (לא יתקיים בתש"ף)

1110453001

טכניקות התערבות בטיפול קבוצתי בגברים (לא יתקיים בתש"ף)

1110453401

כוחה המרפא של האמפתיה: יישומי פסיכולוגיית העצמי במקצוע העבודה הסוציאלית 
1110453301

פסיכופתולוגיה התפתחותית

1110459001

תקווה וחוסן בראי הטראומה

1110441001

המפגש הטיפולי

 

 

פרקטיקום טיפול במבוגרים באוריינטציה דינאמית - גב' אילנה זקס / גב' נורה קורין-לנגר (תשפ"א)

מספר הקורס

שם הקורס

1110441901

תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה

1110453301

פסיכופתולוגיה התפתחותית

1110459101

טיפול ממוקד במצבי פוסט טראומה 

1110416301

פסיכולוגיה חיובית 

1110440001

פסיכותרפיה קיומית 

1110455501

מילים המנסות לגעת: ביסוס עמדה טיפולית של העו"ס במפגש הטיפולי

1110443101

אני הוא האחר - מבוא לגישה ההתייחסותית

1110441001

המפגש הטיפולי

1110453401

כוחה המרפא של האמפתיה: יישומי פסיכולוגיית העצמי במקצוע העבודה הסוציאלית 

 

 

טיפול בא/נשים נפגעות אלימות לסוגיה - ד"ר דניאלה שבאר-שפירא

מספר הקורס

שם הקורס

1110422501

התבגרות סוערת (לא יתקיים בתש"ף)

1110453101

טיפול בטראומה מינית

1110441901

תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה

1110440601

הפסיכולוגיה של האישה

1110459101

טיפול ממוקד במצבי פוסט טראומה

1110440301

ילדים במצבים של טראומה (לא יתקיים בתש"ף)

1110428001

טיפול בילדים נפגעי התעללות 

1110442801

צעירים במצבי סיכון במעבר לחיי בגרות

1110455401

טיפול בטראומה מורכבת ודיסוציאציה

1110454901

בין האישי לפוליטי:התערבות מתקדמת באלימות כלפי נשים

 

 

בתחום בריאות הנפש: שיקום והחלמה ד"ר דפנה פרומר

מספר הקורס

שם הקורס

1110441301

זכותן לבריאות של אוכלוסיות מודרות 

1110439901

הגישה האנטי-פסיכיאטרית 

1110441901

תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה

1110453301

פסיכופתולוגיה התפתחותית

1110459001

תקווה וחוסן בראי הטראומה

1110459101

טיפול ממוקד במצבי פוסט טראומה 

1110416301

פסיכולוגיה חיובית 

1110440001

פסיכותרפיה קיומית 

1110455101

החלמה והתמודדות עם מחלה פסיכיאטרית במשפחה

1110442201

יצירת קשר עם משפחות במצוקה (לא יתקיים בתש"ף)

1110455301

מיצוי זכויות מתקדם

1110455501

מילים המנסות לגעת: ביסוס עמדה טיפולית של העו"ס במפגש הטיפולי

1110443101

אני הוא האחר - מבוא לגישה ההתייחסותית

1110455801

מבט אינטגרטיבי על תהליכים גופניים, רגשיים, בינאישיים וחברתיים: סוגיות של גוף ונפש 

1110453401

כוחה המרפא של האמפתיה: יישומי פסיכולוגיית העצמי במקצוע העבודה הסוציאלית 
1110471301

דילמות אתיות בעבודה סוציאלית

1110472801

בריאות נפש קהילתית

 

פרקטיקום התערבות עם נשים גב' שרית שי

מספר הקורס

שם הקורס

1110453101

טיפול בטראומה מינית

1110441901

תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה

1110440601

הפסיכולוגיה של האישה

1110459101

טיפול ממוקד במצבי פוסט טראומה

1110435901

מין, מגדר ומיניות

1110455401

טיפול בטראומה מורכבת ודיסוציאציה

1110456801

התערבות קבוצתית עם נשים

1110443101

אני הוא האחר - מבוא לגישה ההתייחסותית

1110454901

בין האישי לפוליטי:התערבות מתקדמת באלימות כלפי נשים

1110442601

אימהות ואי אימהות

1110453501

תיאוריות ביקורתיות בעבודה סוציאלית

 

 

פרקטיקום טיפול דינאמי בילד ונוער ד"ר גליה ויינברג-קורניק

מספר הקורס

שם הקורס

1110428301

הילד שלי, הילד שבי, שבטיפולי

1110422501

התבגרות סוערת (לא יתקיים בתש"ף)

1110453701

עבודה עם הורים – הדרכה ושותפות

1110441901

תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה

1110453301

פסיכופתולוגיה התפתחותית

1110454201

טיפול הורה-ילד במצבי טראומה

1110442201

יצירת קשר עם משפחות במצוקה (לא יתקיים בתש"ף)

1110452501

התערבות עם סביבתו של הילד (לא יתקיים בתש"ף)

1110440301

ילדים במצבים של טראומה (לא יתקיים בתש"ף)

1110452901

כל אחד והמשפחה שלו - סוגיות בטיפול בילדים הגדלים במבנים משפחתיים אלטרנטיביים

1110455701

סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של גיל ההתבגרות

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive