אודות ומבנה התכנית לתואר שני

תכליתם של לימודי התואר השני בעבודה סוציאלית להכשיר עובדים סוציאליים בעלי תואר ראשון לעיסוק בפרקטיקה מתקדמת, לתפקידי מחקר, הוראה והכשרה באקדמיה ובשדה, ולמילוי תפקידי מינהל והדרכה בשירותים חברתיים.

משך הלימודים וימי הלימודים

מתכונת הלימודים לתואר שני היא תכנית לימודים מלאה של שנתיים (ארבעה סמסטרים).

תלמידים בתכנית עם עבודת גמר (תזה), במקרים חריגים, רשאים לקבל אורכה לשנה אחת נוספת בלבד באישור ועדת ההוראה.


במסלול האינטגרטיבי לטיפול והתערבות ובמסלול לקידום מדיניות וזכויות חברתיות הלימודים מתקיימים בימי ב', יום אחד בשבוע.
במסלול הקליני לטיפול בילד ונוער ובמסלול הקליני לטיפול במצבי לחץ וטראומה הלימודים מתקיימים בימים ב' ו-ד' בסמסטר הראשון ללימודים והחל מהסמסטר השני ניתן ללמוד יום אחד בשבוע, יום ב'.

 

 

 

המסלולים הם:

 1.  המסלול האינטגרטיבי לטיפול והתערבות  – עם תזה וללא תזה.
   
 2.  המסלול הקליני לטיפול בילד ובנוער – עם תזה וללא תזה.
   
 3. המסלול הקליני לטיפול במצבי לחץ וטראומה  – עם תזה וללא תזה.
   
 4. המסלול לקידום זכויות מדיניות וזכויות חברתיות– עם תזה וללא תזה.

 

דרישות מוקדמות: הרישום לחלק מהקורסים מותנה בדרישות מוקדמות,   הנכללות בתיאור הקורסים.

 

תכנית לימודים עם תזה      

                   

 אשכול 1: קורסי תשתית עבור פיתוח  ידע והמשגתו

 מסלול אינטגרטיבי  לטיפול והתערבות

 מסלול קליני  לטיפול בילד ונוער

 מסלול קליני  לטיפול בטראומה

 מסלול לקידום מדיניות וזכויות חברתיות

א. תיאוריות, תחומי בעייה ומודלים של התערבות: מבט שני

4 ש"ס

8 ש"ס

6 ש"ס

8 ש"ס

ב. סוגיות ומיומנויות

 

תזה כמותית

תזה איכותנית

14 ש"ס

12 ש"ס

6 ש"ס

4 ש"ס

8 ש"ס*

6 ש"ס*

6 ש"ס

4 ש"ס

מתוכם 2 ש"ס קורס חובה "גישות בהתערבות  הפרעות פוסט טראומטיות"

 

 

אשכול 2: התבוננות ביקורתית על הפרקטיקה בעבודה סוציאלית

4 ש"ס

4 ש"ס

4 ש"ס

4 ש"ס

אשכול 3: פיתוח ידע והמשגתו באמצעות מחקר:

תזה כמותית

תזה איכותנית

8 ש"ס

10 ש"ס

8 ש"ס

10 ש"ס

8 ש"ס

10 ש"ס

8 ש"ס

10 ש"ס

פיתוח ידע והמשגתו באמצעות התערבות

-

4 ש"ס

4 ש"ס

4 ש"ס

סה"כ

30 ש"ס

30 ש"ס

30 ש"ס

30 ש"ס
 

 

תכנית לימודים ללא תזה 

 אשכול 1: קורסי תשתית עבור פיתוח  ידע והמשגתו

 מסלול אינטגרטיבי  לטיפול והתערבות

 

 מסלול קליני  לטיפול בילד ונוער

 מסלול קליני  לטיפול בטראומה

 מסלול לקידום מדיניות וזכויות חברתיות

א. תיאוריות, תחומי בעייה ומודלים של התערבות: מבט שני

4 ש"ס

8 ש"ס

6 ש"ס

8 ש"ס

ב. סוגיות ומיומנויות

24 ש"ס

20  ש"ס

22 ש"ס*

20  ש"ס

* מתוכם 2 ש"ס קורס חובה "גישות בהתערבות  הפרעות פוסט טראומטיות"

 

אשכול 2: התבוננות ביקורתית על הפרקטיקה בעבודה סוציאלית

4 ש"ס

4 ש"ס

4 ש"ס

4 ש"ס

אשכול 3: פיתוח ידע והמשגתו באמצעות התערבות

4 ש"ס

4 ש"ס

4 ש"ס

4 ש"ס

סה"כ

36 ש"ס

36 ש"ס

36 ש"ס

36 ש"ס

 

 

 

מסלול אינטגרטיבי לטיפול והתערבות 

על כל תלמיד במסלול ללא תיזה לבחור במהלך לימודיו לפחות 3 קורסים מתוך המקבץ המתאים לקבוצת הפרקטיקום שילמד
(ראו פירוט מקבצים בהמשך). את קורסי הבחירה הנותרים יש לבחור מתוך הקורסים המוצעים בידיעון בהתאם לדרישות
המפורטות בו (מאשכול  1א' ומאשכול 1 ב').

 

להלן פירוט קבוצות הפרקטיקום שיפתחו בתשע"ח עבור תלמידים שהחלו לימודיהם בתשע"ז:

ע"ס במסגרת בריאות נפש/ ד"ר דפנה פרומר

 • הגישה האנטי פסיכיאטרית
 • תיאוריות פסיכותרפיות ויישומן בהתערבות פרטנית
 • מושגי יסוד בפסיכולוגיה יונגיאנית
 • פסיכותרפיה קיומית
 • המפגש הטיפולי
 • טיפול ממוקד בפוסט טראומה
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • מיומנויות עבודה בקבוצה
 • כנגד כל הסיכויים
 • טראומה בין הקליני לחברתי
 • טיפול ממוקד
 • החלמה והתמודדות עם מחלה פסיכיאטרית במשפחה - תיאוריה, סוגיות מרכזיות ודרכי טיפול עכשוויות

 

טיפול במבוגרים באוריינטציה דינמיתד"ר נורה קורן-לנגר

 • טיפול ממוקד בפוסט טראומה
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • תקווה וחוסן בראי הטראומה: הבטים תאורטיים וקליניים
 • המפגש הטיפולי
 • "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה
 • תאוריות פסיכותרפיות, ויישומן בהתערבות פרטנית
 • טראומה: בין הקליני לחברתי
 • פוסט טראומה מורכבת
 • כנגד כל הסיכויים
 • זקנים בסיכון-אתגרים טיפוליים, חוקיים ואתיים
 • כוחה המרפא של האמפתיה: "יישומי פסיכולוגיית העצמי במקצוע העבוד
 • "מהי העדה שלך?" מזרחיות ועבודה סוציאלית

 

התערבות קבוצתיתגב' בתיה פנחסי

 • פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית  וסגנון מנחה
 • הנחית קבוצות
 • עבודה קבוצתית בסביבתו של הילד
 • סוגיות בעבודה קבוצתית
 • התיאוריה והפרטיקה של הקבוצה הקטנה
 • התערבות קבוצתית עם נשים
 • טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי
 • פסיכולוגיה חיובית
 • פסיכותרפיה קיומית
 • טכניקות התערבות בעבודה קבוצתית ופרטנית בגברים
 • ארגז הכלים היצירתי
 • כוחה המרפא של האמפתיה: יישומי פסיכולוגיית העצמי במקצוע
 • Group Intervention in Stressful Situation

 

מגדרגב' שרית שי

 • בריאות נשים
 • אלימות נגד נשים
 • פוסט-טראומה מורכבת והפרעות דיסוציאציה
 • המעבר לאימהות אימהות – היבטים תיאורטיים ביקורתיים
 • הפסיכולוגיה של  האישה
 • מין מגדר ומיניות
 • מיגדר, משפחה ומדיניות חברתית
 • מיגדר בטיפול וטיפול במיגדר
 • התערבות קבוצתית עם נשים
 • טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי.
 • אלימות כנגד נשים
 • אימהות ואי אימהות
 • טיפול בטראומה מינית

 

ילדים/ ד"ר גליה קורניק

 • הדרכת הורים
 • הילד שבי  הילד שלי  והילד שבטיפולי
 • להתבגר לתוך גבולות
 • טיפולים בילדים נפגעי התעללות
 • התבגרות סוערת
 • מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים
 • ילדים במצבי טראומה
 • עבודה קבוצתית בסביבתו של הילד
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • בעיות התנהגותיות ורגשיות בקרב ילדים ומתבגרים
 • תיאוריות בטיפול משפחתי
 • מיומנויות בטיפול משפחתי
 • מעבר לחיי בגרות של צעירים בסיכון ובהשמות חוץ ביתיות
 • פסיכופתולוגיה של הילד
 • משפחות ובריאות הנפש- מקומה של המשפחה של אדם המתמודד עם הפרעה
 • עבודה עם הורים- הדרכה ושותפות
 • כנגד כל הסיכויים- על יצירת קשר עם משפחות במצוקה חברתית וכלכלית
 • טיפול הורה - ילד במצבי טראומה

 

 

התערבות עם גברים/ מר גיא פרל

 • תאוריות פסיכותרפיות, ויישומן בהתערבות פרטנית
 • עבודה קבוצתית עם גברים
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • המפגש הטיפולי
 • "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה
 • מושגי יסוד בפסיכולוגיה יונגיאנית
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • פסיכותראפיה קיומית
 • טכניקות התערבות בעבודה קבוצתית ופרטנית בגברים
 • מין מגדר ומיניות - מבט חברתי על תאוריות מגדריות
 • כוחה המרפא של האמפתיה: יישומי פסיכולוגית העצמי במקצוע

 

טיפול במבוגרים באוריינטציה דינמית/  אילנה זקס

 • תקווה וחוסן בראי הטראומה: היבטים תאורטיים וקליניים
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • טיפול ממוקד בפוסט טראומה
 • המפגש הטיפולי
 • "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה
 • תיאוריות וגישות בפסיכותרפיה ויישומן בהתערבות פרטנית
 • טראומה: בין הקליני לחברתי
 • כוחה המרפא של האמפתיה: יישומי פסיכולוגיית העצמי במקצוע העבוד
 • "מהי העדה שלך?" מזרחיות ועבודה סוציאלית
 • פוסט טראומה מורכבת
 • פסיכותרפיה קיומית
 • כנגד כל הסיכויים - על יצירת קשר עם משפחות במצוקה חברתית וכלכלית
 • זקנים בסיכון

 

טיפול בא/נשים נפגעות אלימות לסוגיה (פיזית, רגשית, מינית, כלכלית) / ד"ר דניאלה שבאר-שפירא

 • פוסט טראומה מורכבת והפרעות דיסוציאציה
 • מעז יצא מתוק? – היבטים סלוטוגניים של הטראומה (מצבים פוסט-טראומטיים – דילמות ואתגרים)
 • טיפול בילדים נפגעי התעללות
 • בריאות נשים: היבטים נפשיים, התנהגותיים וחברתיים
 • טראומה: בין הקליני לחברתי
 • טיפול ממוקד בפוסט-טראומה
 • טראומה מינית
 • מגדר, משפחה ומדיניות חברתית
 • אלימות נגד נשים
 • טראומה,פוסט טראומה וחברה
 • "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה
 • תקווה וחוסן בראי טראומה
 • תאוריה וקליניקה של הפסיכותרפיה
 • מין מגדר ומיניות
 • הגישה האנטיפסיכיאטרית
 • ילדים במצבי טראומה
 • טיפול הורה-ילד במצבי טראומה
 • בין האישי לפוליטי: התערבות מתקדמת באלימות כלפי נשים

להלן פירוט קבוצות הפרקטיקום שיפתחו בתשע"ט עבור תלמידים שהחלו לימודיהם בתשע"ח:

ע"ס במסגרת בריאות נפש/ ד"ר דפנה פרומר

 • הגישה האנטי פסיכיאטרית
 • תיאוריות פסיכותרפיות ויישומן בהתערבות פרטנית
 • מושגי יסוד בפסיכולוגיה יונגיאנית
 • פסיכותרפיה קיומית
 • המפגש הטיפולי
 • טיפול ממוקד בפוסט טראומה
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • כנגד כל הסיכויים
 • טראומה בין הקליני לחברתי
 • החלמה והתמודדות עם מחלה פסיכיאטרית במשפחה - תיאוריה, סוגיות מרכזיות ודרכי טיפול עכשוויות

 

התערבות קבוצתיתגב' בתיה פנחסי

 • פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית  וסגנון מנחה
 • הנחית קבוצות
 • עבודה קבוצתית בסביבתו של הילד
 • סוגיות בעבודה קבוצתית
 • התיאוריה והפרטיקה של הקבוצה הקטנה
 • התערבות קבוצתית עם נשים
 • טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי
 • פסיכולוגיה חיובית
 • פסיכותרפיה קיומית
 • טכניקות התערבות בעבודה קבוצתית ופרטנית בגברים
 • ארגז הכלים היצירתי​
 • כוחה המרפא של האמפתיה: יישומי פסיכולוגיית העצמי במקצוע
 • Group Intervention in Stressful Situation

 

מגדרגב' שרית שי

 • בריאות נשים
 • אלימות נגד נשים
 • פוסט-טראומה מורכבת והפרעות דיסוציאציה
 • המעבר לאימהות אימהות – היבטים תיאורטיים ביקורתיים
 • הפסיכולוגיה של  האישה
 • מין מגדר ומיניות
 • מיגדר, משפחה ומדיניות חברתית
 • מיגדר בטיפול וטיפול במיגדר
 • התערבות קבוצתית עם נשים
 • טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי.
 • אלימות כנגד נשים
 • אימהות ואי אימהות
 • טיפול בטראומה מינית

 

ילדים/ ד"ר גליה קורניק

 • הדרכת הורים
 • הילד שבי  הילד שלי  והילד שבטיפולי
 • להתבגר לתוך גבולות
 • טיפולים בילדים נפגעי התעללות
 • התבגרות סוערת
 • מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים
 • ילדים במצבי טראומה
 • עבודה קבוצתית בסביבתו של הילד
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • בעיות התנהגותיות ורגשיות בקרב ילדים ומתבגרים
 • תיאוריות בטיפול משפחתי
 • מיומנויות בטיפול משפחתי
 • מעבר לחיי בגרות של צעירים בסיכון ובהשמות חוץ ביתיות
 • פסיכופתולוגיה של הילד
 • משפחות ובריאות הנפש- מקומה של המשפחה של אדם המתמודד עם הפרעה​
 • עבודה עם הורים- הדרכה ושותפות
 • כנגד כל הסיכויים- על יצירת קשר עם משפחות במצוקה חברתית וכלכלית
 • טיפול הורה - ילד במצבי טראומה

 

 

התערבות עם גברים/ מר גיא פרל

 • תאוריות פסיכותרפיות, ויישומן בהתערבות פרטנית
 • עבודה קבוצתית עם גברים
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • המפגש הטיפולי
 • "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה
 • מושגי יסוד בפסיכולוגיה יונגיאנית
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • פסיכותראפיה קיומית
 • טכניקות התערבות בעבודה קבוצתית ופרטנית בגברים​
 • מין מגדר ומיניות - מבט חברתי על תאוריות מגדריות
 • כוחה המרפא של האמפתיה: יישומי פסיכולוגית העצמי במקצוע

 

טיפול במבוגרים באוריינטציה דינמית/ אילנה זקס

 • תקווה וחוסן בראי הטראומה: היבטים תאורטיים וקליניים
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • טיפול ממוקד בפוסט טראומה
 • המפגש הטיפולי
 • "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה
 • תיאוריות וגישות בפסיכותרפיה ויישומן בהתערבות פרטנית
 • טראומה: בין הקליני לחברתי
 • כוחה המרפא של האמפתיה: יישומי פסיכולוגיית העצמי במקצוע העבוד
 • "מהי העדה שלך?" מזרחיות ועבודה סוציאלית
 • פוסט טראומה מורכבת
 • פסיכותרפיה קיומית
 • כנגד כל הסיכויים - על יצירת קשר עם משפחות במצוקה חברתית וכלכלית
 • ​זקנים בסיכון

 

טיפול בא/נשים נפגעות אלימות לסוגיה (פיזית, רגשית, מינית, כלכלית) / ד"ר דניאלה שבאר-שפירא

 • פוסט טראומה מורכבת והפרעות דיסוציאציה
 • מעז יצא מתוק? – היבטים סלוטוגניים של הטראומה (מצבים פוסט-טראומטיים – דילמות ואתגרים)
 • טיפול בילדים נפגעי התעללות
 • בריאות נשים: היבטים נפשיים, התנהגותיים וחברתיים
 • טראומה: בין הקליני לחברתי
 • טיפול ממוקד בפוסט-טראומה
 • טראומה מינית
 • מגדר, משפחה ומדיניות חברתית
 • אלימות נגד נשים
 • טראומה,פוסט טראומה וחברה
 • "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה
 • תקווה וחוסן בראי טראומה
 • תאוריה וקליניקה של הפסיכותרפיה
 • מין מגדר ומיניות
 • הגישה האנטיפסיכיאטרית
 • ילדים במצבי טראומה
 • טיפול הורה-ילד במצבי טראומה
 • בין האישי לפוליטי: התערבות מתקדמת באלימות כלפי נשים

מסלול קליני לקידום מדיניות וזכויות חברתיות

על כל תלמיד במסלול ללא תיזה לבחור במהלך לימודיו
לפחות 3 קורסים מתוך המקבץ המפורט בהמשך. 

את  קורסי הבחירה הנותרים יש לבחור מתוך הקורסים 
המוצעים בידיעון ולפי הדרישות המפורטות בו (מאשכול  1א' ומאשכול 1 ב'). 

בתכנית תיזה ניתן לבחור קורסי בחירה רק מתוך המקבץ.

 

מקבץ הקורסים*

 • זכותן לבריאות של אוכלוסיות מודרות - תפקידם של אנשי רווחה
 • ניתוח מדיניות
 • הגישה האנטי-פסיכיאטרית לבעיות נפשיות
 • התנהגות ארגונית והיבטים ארגוניים בתחום הרווחה
 • סנגור בבית המחוקקים: אסטרטגיה להשפעה על מדיניות חברתית

 

מסלול קליני לטיפול בילד ונוער

על כל תלמיד במסלול ללא תיזה לבחור במהלך לימודיו
לפחות 3 קורסים מתוך המקבץ המפורט בהמשך. 

את  קורסי הבחירה הנותרים יש לבחור מתוך הקורסים 
המוצעים בידיעון ולפי הדרישות המפורטות בו (מאשכול  1א' ומאשכול 1 ב'). 

בתכנית תיזה ניתן לבחור קורסי בחירה רק מתוך המקבץ.

 

מקבץ הקורסים*

 • להתגבר לתוך גבולות
 • מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים
 • בעיות התנהגותיות ורגשיות בקרב ילדים ומתבגרים
 • עבודה עם הורים- הדרכה ושותפות
 • הילד שבי, הילד שבי, הילד שבטיפולי
 • ילדים במצבי טראומה
 • כנגד כל הסיכויים - על יצירת קשר עם משפחות במצוקה חברתית וכלכליות 
 • כל אחד והמשפחה שלו - סוגיות בטיפול בילדים הגדלים במבנים משפחתיים
 • טיפול הורה - ילד במצבי טראומה 
 •   טיפול בילדים-התעללות  
 • * מעבר לחיי בגרות של צעירים בסיכון ובהשמות חוץ ביתיות - לתלמידים במסלול ללא תיזה ניתן להמיר אחד מקורסי הלווין בקורס זה

 • פסיכופתולוגיה התפתחותית (הקורס ישמש כקורס לווין למסלול ילד ונוער רק בשנה"ל תשע"ח)

 

מסלול קליני לטיפול בלחץ וטראומה

על כל תלמיד במסלול ללא תיזה לבחור במהלך לימודיו 
לפחות 4 קורסים מתוך המקבץ שמפורט בהמשך. 

את קורסי הבחירה הנותרים יש לבחור מתוך הקורסים 
המוצעים בידיעון ולפי הדרישות המפורטות בו (מאשכול 1א' ומאשכול 1 ב'). 
בתכנית תיזה יש לבחור לפחות 3 קורסי בחירה מתוך המקבץ שלהלן.

 

מקבץ הקורסים

 • טראומה,פוסט טראומה וחברה
 • שכול ואובדן
 • אלימות נגד נשים
 • תקוה וחוסן
 • פוסט טראומה מורכבת
 • טיפול ממוקד בטראומה
 • טראומה: בין הקליני לחברתי
 • זכותן לבריאות של אוכלוסיות מודרות - תפקידם של אנשי ונשות הרווחה
 • טיפוליםבילדים נפגעי התעללות
 • ילדים במצבי טראומה
 • טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי חברתי 
 • משפחות במצבי טראומה
 • טכניקות התערבות בעבודה טיפולית עם גברים
 • פסיכופתולוגיה של הילד
 • "מעז יצא מתוק?" היבטים סלוטוגניים של טראומה (מצבים פוסט-טראומטיים – דילמות ואתגרים)
 • טיפול בטראומה מינית
 • בין האישי לפוליטי: התערבות מתקדמת באלימות כלפי נשים
 • טיפול הורה-ילד במצבי טראומה

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive