תאורי קורסים - תואר שני

 

 

11101000: הדרכה בספריה (לומדה)

את הלומדה ניתן לעשות דרך האינטרנט מכל מחשב באוניברסיטה וגם מהבית בכתובת: http://virtual.tau.ac.il

וגם מתוך אתר ספריית מדעי החברה וניהול: http://www.soclib.tau.ac.il/  מהקישור: לומדה להכרת הקטלוג  מתוך קיצורי דרך.

לקבלת סיוע ניתן לפנות אל הספרנית בטל' 6409183 או בדוא"ל מתוך הקורס הוירטואלי עצמו.

תכני הקורס: הכרת מקורות מידע שונים, איתור מאמרים וכתבי עת, טכניקות לחיפוש מידע בקטלוג הספרייה, מאגרי מידע באינטרנט, הערכת מידע.

 


 

11104105: בחינת פטור בסטטיסטיקה

בחינת פטור חובה לתלמידי שנה א', כתנאי מעבר לשנה ב'. הבחינה מתקיימת לפני תום סמסטר א'. לתלמידים מעוניינים מתקיים קורס הכנה (בתשלום) לקראת בחינת הפטור. הקורס הוא במהלך סמסטר א' , 6 מפגשים בימי שישי שעות 9-12.

מטרת הקורס הינה ללמד את הסטודנט מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה, קריאת פלטים, כתיבת מסקנות סטטיסטיות העולות מהם ופירוש פרקי ממצאים. נושאי הקורס: סטטיסטיקה תיאורית, מושגים בסיסיים בהסתברות, התפלגות נורמלית , משפט הגבול המרכזי עבור ממוצע , הסקה סטטיסטית, קשר בין משתנים

 


 

11104144: הדרכה בספריה

קורס חובה לתלמידי שנה א'. על התלמיד לסיים חובותיו עד תום סמסטר א'.

מטרת הקורס להקנות מידע על הספרייה האוניברסיטאית: חיפוש בקטלוג, הכרת ספריות האוניברסיטה וספריות אוניברסיטאיות בארץ, הדרכה בחיפוש במשאבי מידע דיגיטליים (מאגרי מידע, כתבי עת אלקטרוניים) וכן מידע על השירותים השונים הניתנים ע"י הספרייה לקהל אוניברסיטת תל אביב.

 


 

11104146: פרדיגמות מחקר והערכת תכיות התערבות

מחקר ויצירת ידע הנם עקרונות חשובים במקצוע העבודה הסוציאלית. האופן שבו בעיות מוגדרות, תכנון ההתערבות המנסה להתמודד עמן והערכת תוצאותיה נשענים, באופן גלוי או סמוי, על הנחות עולם באשר לסוג הידע שעובד/ות תופסים/ות כתקף, תפיסותיהם/ן לגבי הרלוונטיות של ידע כזה או אחר לפעולותיהם/ן, ויכולתם/ן להתבונן ביקורתית על הידע ולהתאימו למקרים ספציפיים. קורס זה יאפשר לסטודנטים/ות להכיר את הפרדיגמות המרכזיות במחקר במדעי החברה כבסיס להבנת אופן קבלת ההחלטות של אנשי ונשות מקצוע לגבי תכנון הפרקטיקה והערכתה. על בסיס זה, יילמדו עקרונותיהם של התכנון וההערכה השיטתיים, כפרקטיקות חברתיות מבוססות-ידע.

 


 

11104148: מבוא למחקר איכותני

מטרת הקורס היא היכרות עם השיטות הבסיסיות לאיסוף וניתוח נתונים איכותניים, ומערכי המחקר האיכותניים. בקורס ילמדו ויתורגלו עקרונות ומיומנויות באיסוף וניתוח נתונים איכותיים. הקורס יחייב קריאה שוטפת לאורך הסמסטר

 


 

11104163: פסיכולוגיה חיובית

הפסיכולוגיה החיובית הינה זרם בפסיכולוגיה המדגיש את מה שטוב באנשים במקום את מה שלא טוב ולא מתפקד. מטרתה להבין ולטפח כוחות אנושיים שמאפשרים לאנשים ולקהילות לצמוח ולתפקד בצורה מיטבית. צורת חשיבה זו אינה זרה לעבודה הסוציאלית אך ההתפתחויות המהירות בתחום זה בעשור האחרון, הניבו ידע תיאורטי, אמפירי ופרקטי רב ומטרת הקורס הינה להכיר ידע זה. מוקד הקורס הינו בבסיס התיאורטי: נסקור תחומים שונים המזוהים כיום עם הפסיכולוגיה החיובית ונכיר תיאוריות שונות בכל תחום ויישומים שלהן.

 


 

11104169: מחקר מהו? פילוסופיה תיאוריה ויישום 

בקורס זה יוצגו פרדיגמות וגישות (איכותניות, כמותיות ומשולבות), שמציעות דרכים ללמוד על תופעות חברתיות.

 


 

11104185: בריאות נשים: היבטים נפשיים התנהגותיים וחברתיים 

הקורס יעסוק בהיבטים הנפשיים, ההתנהגותיים והחברתיים של בעיות בריאות אצל נשים, כאשר המוקד הוא בבעיות בריאות פיזית, ההתמודדות איתן והפעולות למניעתן. הבסיס לקורס זה הוא הידע המצטבר לא רק על בעיות ייחודיות לנשים אלא גם על בעיות בריאות המתבטאות באופן שונה אצל נשים או שההתמודדות עם מניעת המחלה ו/או עם הבעיה עצמה שונה אצל נשים וגברים.

מטרת הקורס להקנות דרכי חשיבה וכלים לאבחון וניתוח בעיות ודרכי פתרון.

 11104191: מעבר לטיפול המילולי – שימוש במטפורות ודמיון בטיפול

במסגרת הקורסים הנועדים ללמד שיטות התערבות אנו מלמדים בעיקר קורסים העוסקים בטיפולים ישירים, ורבליים. פונים רבים מתקשים לדווח על רגשותיהם, ולתקשר באמצעות הדיבור הישיר. לעיתים הנושא מאיים מידי, הפונה חרד, הבעיה קשורה במצבים אינטימיים או שלפונה יכולת ורבלית מוגבלת. במקרים אלו אנו זקוקים לכלי התערבות נוספים מלבד אלו המילוליים.

מטרת הקורס: ללמד עקרונות של טיפול לא מילולי-יצירתי, ללמוד להשתמש במטפורות ובדמיון כדרך לאבחון, לטיפול ולהערכה הן כדרך טיפול בלעדית והן ככלי לזירוז ולשיפור התערבות מילולית.

הנושאים שילמדו בקורס הם: יצירתיות בטיפול, שימוש במטפורות בטיפול, הדמיון ותהליכי דמיון, סוגי טיפולים לא מילוליים, יישום לבעיות שונות בטיפול, יתרונות וחסרונות הטיפול הלא מילולי.

 


 

11104202: עקרונות התערבות מערכתית בטיפול משפחתי

הקורס יתמקד על מתן כלים מעשיים ובסיסיים בטיפול במשפחות. הכלים אינם קשורים בהכרח לגישה מסוימת, אלא הם כלים גנריים שעל מטפל לדעת להפעיל. הכלים קשורים לחשיבה, התנהגות ורגשות. דיון, מעבדת וידאו, משחקי תפקידים ועבודה בקבוצות קטנות, יהיו חלק מצורות הלמידה בקורס. הערכת הסטודנטים תהיה גם חווייתית והם יתבקשו להכין סרטי וידאו.

 


 

11104204: אימהות: היבטים תיאורטיים ביקורתיים

הקורס יבחן את מושג האימהות כהבניה חברתית וכתפקיד חברתי מנקודות מבט ביקורתיות פמיניסטיות. ידונו האופנים באמצעותם מעוצב המושג במהלך ההתערבות הסוציאלית ומעצב אותה. תהליך הלמידה יחייב קריאה שוטפת במהלך הקורס והגשת עבודה מסכמת בסוף הקורס. 

 


 

11104206: כלים ומדדים דיפרנציאליים לאבחון ילדים ומשפחות

הקורסבסוגיות דיפרנציאליות של אבחון ילדים ומשפחהומכאן גם יידונו המדדים והאמצעים הדיפרנציאליים להערכת המשפחה ותפקודה מול תופעות הייחודיות לילדים. הקורס יעסוק בגישה רב ממדית להבנת ההקשרים בין תפקוד ההורים והבעייתיות המסתמנת אצל ילדים. יערך דיון בהבנת ההקשרים האטיולוגיים הדיאלקטייםשבין התפקוד ההורי והמשפחתי ובין הביטוי הסימפטומאטי אצל הילד ולחילופין סימפטומיםאופייניים של ילדים ודרכי התמודדות ההורים והמשפחה עימם. יינתן הדגש לכלים הבאיםלהעריך את הסוגיות האמורות.

 


 

11104219: סוגיות בעבודה קבוצתית 

קורס מתקדם בעבודה קבוצתית שיעסוק בסוגיות נבחרות מתחום העבודה והטיפול הקבוצתי כמו מושג ה- ה- SETTING מול מושג המסגרת; קו-הנחייה, התנגדות, סוגיות אתיות ועוד. יישומים שונים של עבודה קבוצתית באוכלוסיות ספציפיות ידונו מנקודת מבט תיאורטית ומעשית.

 


 

11104225: התבגרות סוערת: סוגיות טיפוליות בגיל ההתבגרות

הקורס עוסק בהבנת ההתפתחות הנורמאלית והפתולוגית בגיל ההתבגרות. הקורס יתמקד בשני היבטים: האחד, גישות תיאורטיות-טיפוליות (דינאמיות והתפתחותיות) להבנת התהליכים הרגשיים וגיבוש הזהות המתבגרת; השני, יישום הבנת התהליכים ההתפתחותיים במסגרת התהליך הטיפולי בסוגיות כגון: הקשר עם ההורים והדרכת הורים, מיניות, גיבוש הזהות והנטייה המינית, עולם האינטרנט וקשרים ווירטואליים ועוד. בנוסף לקריאת החומר הביבליוגראפי והדיונים בכיתה, תתבצע הלמידה על ידי תיאורי מקרים ווינייטות מעבודתם הטיפולית של הלומדים עם מתבגרים.

 11104238: המעבר לאימהות

הקורס יעסוק בהיבטים הפסיכולוגים והחברתיים הכרוכים במעבר לאמהות, החל מפנטזיות אודות האמהות בילדות ובבגרות, ההיריון, הלידה, וההסתגלות לתפקיד האימהי לאחריה. הקורס יתמקד בתהליך בניית הזהות האימהית האישית תוך התייחסות לגורמי סיכון וחוסן, על פי מודלים תיאורטיים שונים.


 

11104247: פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית וסגנון מנחה 

מטרות הקורס: הקנית ידע עיוני ומעשי בהתערבויות הנחיה. יושם דגש על תפקיד המנחה והקו-המנחה, הקניית מיומנויות הנחיה ופתוח סגנון אישי. הקורס ישלב הוראה עם התנסויות מובנות. התלמידים יהוו קבוצת למידה התנסותית בה יושם דגש על ניתוח התהליך הקבוצתי ועל תכנון והפעלת התערבויות הנחיה מותאמות למצבי הקבוצה. הרישום לקורס מותנה ברישום לקורס "הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי " 1071.4369 בסמסטר ב'.

קורס זה וקורס "הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי" מסתכמים יחד ל-8 ש"ס שהינם כל/רוב מכסת השעות לתת אשכול זה. נא להיערך בהתאם בתכנון הרישום לקורסים כבר בשנה א'.

 


 

11104268: המשפחה בחברה המודרנית

מטרת הקורס לעמוד על התמורות  החברתיות  שהתחוללו בעולם שהניבו מבנים שונים של משפחות.

לברר במעט את העמדות האישיות של מטפלים כלפי המשפחות המיוחדות , דוגמא:  משפחות הומו-לסביות וקשייהם . כמו כן הקורס יתמקד באפיוני משפחות בחברה הישראלית, השירותים העומדים לשרותם ודרכי טיפול.

דרישות הקורס:  נוכחות חובה, קריאת חומר רלוונטי ועבודת סכום או הצגת רפרט בכתה. 

 


 

11104269: לראות, לשמוע, לפעול: עובדים סוציאליים כסוכני שינוי מדיניות

מטרת הקורס היא להגביר את הידע של כלל העובדים הסוציאליים, כולל אלה המגדירים עצמם פרטניים, קליניים, משפחתיים או כוללניים, לגבי הדרכים המקצועיות העומדות לרשותם לקידום שינויים חברתיים. הקורס יעסוק בדרכים באמצעותן ניתן לשלב בין שינוי אישי, משפחתי, קהילתי וחברתי והוא יתמקד בעיקר בשינוי חברתי באמצעות פרקטיקת מדיניות(policy-practice). בקורס ידונו הנושאים הבאים: עבודה סוציאלית פרטנית/משפחתית ככלי לשינוי חברתי, הקשר הדו כיווני בין עבודה סוציאלית ומדיניות חברתית, מהותה וייחודיותה של פרקטיקת מדיניות והרציונל לעיסוק בה על ידי כלל העובדים הסוציאליים, גורמים מעכבים ומקדמים מעורבות בפעולות לשינוי חברתי, תיאוריות המסבירות היווצרות של מדיניות ציבורית וחברתית  והרלוונטיות שלהן לפרקטיקת מדיניות, הלכה למעשה, ואסטרטגיות ומיומנויות העומדות לרשות עובדים סוציאליים המבקשים לחולל שינויים חברתיים. הקורס ילווה בדוגמאות למעורבות של עובדים סוציאליים בשינוי חברתי בישראל ובעולם והוא ידרוש ממשתתפיו לחשוב כיצד הם יכולים להמשיג ולעצב את הפרקטיקה שלהם כך שתהיה מכוונת לקידום שינויים חברתיים.    

 


 

11104280: טיפול בילדים נפגעי התעללות

עבור ילדים לא מעטים בחברה תקופת הילדות אינה תקופה של בטחון ושגשוג; ילדים חווים התעללות פיזית או מינית, על ידי חשודים מתוך המעגל המשפחתי שלהם או מחוצה לו, באירוע יחיד או אירועים מרובים. השלכותיה של ההתעללות על הילדים הנפגעים, משפחותיהם, חברתם הקרובה והחברה בכלל הן קשות והופכות את תפקידו של איש הטיפול לאתגר מקצועי המצריך ידע ומיומנויות רבות. מטרת הקורס הנה לצייד את המשתתפים בו בידע תאורטי ופרקטי לגבי הנושאים הבאים: מאפייניה הייחודיים של תופעת הההתעללות בילדים, הערכה ואבחון, חשיפת הסוד, התהליך המשפטי (מעורבות הילד, המשפחה והמטפל) ודרכי הטיפול בילד הנפגע ובסביבתו הקרובה. המשתתפים ייחשפו לגישות תאורטיות מגוונות (כמו טיפול מותאם התפתחותית, פסיכולוגיה חיובית), שיטות התערבות (פרטני, קבוצתי ומשפחתי) וטכניקות טיפול שונות (כמו ציור, ספרים, משחק, כתיבה ועיבוד נרטיבי).

 11104281: התנהגות ארגונית והיבטים ארגוניים בתחום הרווחה

איכות הטיפול ויעילותם של ארגונים בתחום הרווחה נקבעת במידה רבה על ידי התהליכים הבין-אישיים והקבוצתיים הנוצרים במפגש בין אנשי המקצוע וההסדרים הארגוניים. במהלך הקורס נכיר את התיאוריות והממצאים האמפיריים שבבסיס הידע אודות התנהגות ארגונית. הדיונים בכיתה יתמקדו בניתוח יחסי הגומלין בין היחיד, הקבוצה והארגון וכן נתייחס להיבטים ניהוליים בארגוני רווחה. הקורס יתמקד בנושאים הבאים של התנהגות ארגונית: המבנה הארגוני והתרבות הארגונית, מוטיבציה של עובדים, שביעות רצון ושחיקת העובדים, תהליכים קבוצתיים ומנהיגות בארגונים. הקורס יעזור לסטודנטים ללמוד כיצד לנהל את יחסיהם בארגונים וכיצד להיות עובד מרוצה יותר ומנהל יעיל יותר.

 


11104282: טראומטיזציה משנית של מטפלים

טראומטיזציה משנית הינה תופעה בה אנשים הבאים במגע עם נפגע טראומה, בין אם הם בני משפחה, חברים או מטפלים, "נדבקים" ממנו והופכים להיות בעצמם נפגעים עקיפים של הטראומה (Figley, 1986). מדובר ברצף של קרבהPROXIMITY במשמעות של מידת הקרבה לזירת האירוע ומידת הקרבה לנפגע הראשי. בקורס ידונו השלכות על חברי משפחה וכן על מטפלים. יידונו סוגיות מערכתיות לזיע לבני משפחה ו"מי יציל את המציל" שיטות התערבות עם אנשי טיפול בתחום מצבי דחק טראומטיים.

 


 

11104283: הילד שלי, הילד שבי, והילד שבטיפולי

הטיפול בילדים עשוי או עלול לעורר אצל העובד/ת הסוציאלי/ת מגוון של רגשות ומחשבות.  רגשות ומחשבות הקשורים הן בזיכרונות, בחוויות ובהתנסויות מתקופת הילדות של המטפל/ת והן בחוויות והתנסויות הקשורות למילוי התפקיד ההורי (הממשי או הפוטנציאלי). לכל זה השלכות על אופי התהליך הטיפולי והשגת התוצאות הרצויות.  הקורס יאפשר לסטודנטים לנצל את המרחב הקבוצתי לחקירת הנושא ברמה התוך אישית ולמידה של סוגיות תיאורטיות הקשורות בנושא.

 


 

1110.4284: תיאוריות פסיכותרפיות  ויישומן בהתערבות פרטנית

קורס זה יקנה לסטודנטים ידע במגוון שיטות בפסיכותרפיה. הקורס יתרכז בשני הזרמים המרכזיים בתחום הפסיכותרפיה – הזרם הפסיכודינאמי והזרם ההתנהגותי-קוגניטיבי. בנוסף, הקורס ידון בשיטת הגשטלט, פסיכותרפיה אקזיסטנציאלית והטיפולים המתייחסים לקשר בין הגוף לנפש. לגבי כל שיטה טיפולית הקורס יסקור את מטרות הטיפול, תוכן ותהליך הטיפולי וטכניקות טיפוליות. כמו כן, הקורס יסקור את הנחות של כל השיטה לגבי טבע האדם, התפתחות הפרט ופסיכופתולוגיה. הקורס יתרכז במצב העכשווי של השיטות בפסיכותרפיה ובבסיס האמפירי שלהן. הקורס ידון בשאלת ההתאמה של שיטה טיפולית לפונה ובאינטגרציה בין שיטות שונות בטיפול.

 


 

11104340: מיניות האדם: היבטים חברתיים וטיפוליים

הקורס יעסוק בהתפתחות ובהתנהגות המינית של האדם לאורך ציר החיים. בהיבטים פיזיולוגיים, פסיכולוגיים ופסיכו-סוציאליים וכן ההתייחסות למיניות בתרבויות שונות. יערך דיון בדמיון ושוני בין המדרגים גבר ואישה. ניתוח גורמים מקדמי מיניות וגורמים מעכבי מיניות. דפוסים שונים בהעדפות ובהתנהגות מינית. מיניות ותקשורת ביו-אישית ומינית, התפתחותם של בעיות בתפקוד המיני ועקרונות הטיפול המיני.

 


 

11104349: פסיכולוגיה רב תרבותית 

הקורס יעסוק בהיבטים תיאורטיים ויישומיים של פסיכולוגיה רב-תרבותית. שלושה נושאים עיקריים יידונו בקורס: תיאוריות של ערכים אשר מהוות בסיס לחקר פסיכולוגי של תרבות, תהליכי סוציאליזציה במשפחה ובמערכת החינוך בתרבויות שונות, והתהליכים המתרחשים במפגש הבין-תרבותי. בין השאר ידון הקורס ביחס לנשיות\גבריות בתרבויות שונות, בהבדלים בהתקשרות הבין-אישית, ובהבדלים בין-תרבותיים בתחום הבריאות הפיזית והנפשית. ינותחו תהליכים פסיכולוגיים המתרחשים תוך כדי עלייה ובמגע בין קבוצות מיעוט ורוב בחברה רב-תרבותית. הקורס יעשה סקירה רחבה של תרבויות בעולם ויבדוק את מקומה של ישראל בהקשר העולמי. הקורס יעמיק את הבנת הסטודנטים של העצמי ושל האחר בהקשר התרבותי.

 


 

11104353: מגדר משפחה ומדיניות חברתית

מגדר הפך בעשורים האחרונים למשתנה חשוב בדיון ובמחקר העוסקים במדיניות חברתית. קורס זה בא לדון בהיבטים שונים של מגדר ומדיניות חברתית ומטרתו להגביר את יכולת הנוכחים בו לנתח מדיניות חברתית, תכניות חברתיות או שירותים חברתיים מפרספקטיבה של מגדר. ידע זה חיוני לעובדים סוציאליים על מנת שיוכלו להבין טוב יותר את עולמם של משתמשי השירותים של העבודה הסוציאלית (לרוב משתמשות השירותים) כמו גם כדי לקחת חלק פעיל בעיצוב מדיניות חברתית רגישת מגדר וידידותית לנשים ומשפחה הן ברמת הארגון בו הם עובדים, הן ברמה המקומית והן ברמה הכלל-ארצית.

 


 

11104354: אלימות כלפי נשים 

קורס זה עוסק בפלח אחד של תופעת האלימות – אלימות המכוונת כלפי נשים. בבסיס בחירת נושא הקורס עומדת ההנחה כי ניתן להבחין אלימות כנגד נשים מזו המכוונת כנגד קבוצות אחרות. במסגרת הקורס ננסה להבין באיזה אופן שונה אלימות כנגד נשים מאלימות אחרת, נאמץ ראיה ביקורתית הבנייתית על מנת לבחון את המושגים העיקריים המשמשים אותנו בהגדרת התופעה ואת ההשלכות של עיצוב תופעה זו כבעיה חברתית. כמו כן נברר את ההגדרות, הגבולות והמשמעויות של סוגי אלימות כגון זנות, פורנוגרפיה, אונס והטרדה מינית. מטלות הקורס הן קריאה פעילה שוטפת לאורך הסמסטר ועבודה הבוחנת את הרלוונטיות של קורס זה לעבודתכם כעובדים סוציאליים.

 


 

11104356: גישור – יישום לעבודה סוציאלית

מטרת הקורס להקנות  למשתתפים הבנה על  דרכים אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים . הקורס יתמקד בהעמקה בהליך הגישור, תפישת עולם, עקרונות ומושגי יסוד.  יבחן מודלים שונים לגישור, יעמיק במודל הדן בעיצוב היחסים בין הצדדים  "המודל הטרנספורמטיבי"  הקשרו לשדה העבודה הסוציאלית  ויישמו  לגישור במשפחה ולגישור בין עבריין לקורבן.  דרישות הקורס:  נוכחות חובה, קריאת חומר רלוונטי ועבודת סכום .

 


 

11104359: מין, מגדר ומיניות – מבט חברתי על תיאוריות מגדריות

הקורס יבחן את יחסן של תיאוריות מודרניות לנושא המגדר (נשיות; גבריות; נטייה מינית הומו-לסבית, טרנסג'נדריות) תוך התייחסות להיבטים חברתיים הנמצאים בבסיס העבודה הסוציאלית: שוויון ואי שוויון מגדרי; שונות מגדרית; העצמה; קבוצות מיעוט מגדריות ומחויבות העבודה הסוציאלית אליהן. בקורס נידון בתיאוריות מגדר מקרו חברתיות ומיקרו חברתיות; זרמים בתיאוריה הפמיניסטית; התיאוריה הקווירית; תיאורית השדה של בורדייה; תיאוריות מגדר פסיכואנליטיות, תוך קריאת טקסטים קאנונים ועדכניים והבאת דוגמאות מהשדה החברתי, התרבותי-פופולארי והיומיומי. 

 


 

11104363: סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של הבריאות  

הפסיכולוגיה של הבריאות הנו תחום אינטרדיסציפלינרי, המשלב בין התחומים הפיזיולוגיים, קליניים קוגניטיביים, חברתיים והתפתחותיים העוסקים בבריאות. תחום זה מוקדש להבנת ההיבטים הנפשיים ההתנהגותיים והחברתיים המרכזיים הכרוכים במצבי בריאות וחולי ובמעברים ביניהם, תוך מתן דגש ליחסי הגומלין בין מערכות גופניות ונפשיות. התיאוריה והמחקר בתחום מצויים בקשר הדוק עם השדה, והשלכותיהם הקליניות והיישומיות מרובות מטרת הקורס  להקנות ידע במודלים התיאורטיים ושדות המחקר המרכזיים בתחום.

 


 

11104371: דרכי התערבות עם קונפליקטים במשפחה

חיי משפחה "מייצרים" כר נרחב של העדר הסכמות וקונפליקטים. מטרת הקורס למפות סוגים שונים של קונפליקטים בחיי המשפחה, לעמוד על אפיונם ולהציע את תהליך הגישור כאחת הדרכים המרכזיות להתמודדות עם סכסוכים אלו. הלמידה תקיף מודלים מרכזיים של גישור במשפחה ופיתוח מיומנויות עיקריות האופייניות לדרך התערבות זאת. חלק ניכר מהשיעורים יתבסס על משחקי תפקידים של המשתתפים שיוקלטו וינותחו על פי העקרונות שיילמדו.

 


 

11104391: עוני ואנשים החיים בו

במדינת ישראל בה כל אזרח חמישי חי מתחת לקו העוני, נחווה העוני באופן שונה על ידי מגוון רחב של אוכלוסיות. מטרת הקורס היא להעמיק את הידע בנושא עוני ואנשים החיים בו, תוך בחינה ביקורתית של תיאוריות שונות המסבירות את משמעות העוני וסקירת סוגיות הרלוונטיות לחיים בעוני ולעבודה עם אנשים החיים בו, כגון: עוני ושוק העבודה, עוני מגדר והורות, מקומה של המקומיות בהתמודדות עם עוני, חווית העוני בשלבים התפתחותיים שונים, עבודה סוציאלית מודעת עוני ודרכי התערבות ייחודיים.

 


 

11104392: מודלים ואסטרטגיות בטיפול בהתמכרויות

מטרת הקורס הינה להרחיב את הידע התיאורטי והפרקטי בטיפול במכורים. הקורס יתמקד בהכרת סוגי התמכרויות שונים(התמכרות לחומרים ולהתנהגויות), בתיאוריות העוסקות בהבנת תופעת ההתמכרות, בהתמכרויות בקרב קבוצות ייחודיות כמו בני נוער, נשים וקשישים, וכן במודלים ודרכי התערבות כגון: הראיון המוטיבציוני, מעגל השינוי, תוכנית 12 הצעדים, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, קהילות טיפוליות, מודלים קבוצתיים לטיפול במכורים ועוד.

 


 

11104394: בין צדק חברתי, זכויות  חברתיות והדרה חברתית

התפיסה המקובלת בקרב שוחרי צדק חברתי היא שקידום שיח של זכויות חברתיות הינו תנאי הכרחי (גם אם לא תנאי מספיק) בדרך אל השגת צדק חברתי, וכלי חשוב במאבק נגד תופעות הכרוכות בהדרה חברתית. אולם צדק חברתי והדרה חברתית יכולים להיבחן בכמה רמות: ברמה המופשטת ביותר, וברמת השטח, בטיפול הפרטני, במידת היישום של נורמות ראויות וסטנדרטים מחייבים. הקורס יעסוק בשלוש רמות דיון אלו, תוך מתן דגשים מתחום הפילוסופיה, מדע המדינה, המשפט והמדיניות החברתית.

 


 

11104395: תיאוריה ושיטות התערבות בטיפול פסיכודינאמי בילדים

בקורס נערוך סקירה תאורטית מלווה בדוגמאות קליניות (גם של המשתתפים) של הגישות השונות של הטיפול הפסיכודינמי עם ילדים. נדון בגישותיהם של אנה פרויד, מלאני קליין, ויניקוט, פרנקל, פרו ואחרים תוך התייחסות לדומה והשונה בין הרעיונות התיאורטיים המוצעים, והיישום הטכני שלהם בחדר הטיפולים. נתייחס בעיקר למשחק כאמצעי הבעה וערוץ טיפולי מרכזי בעבודה עם ילדים ותפיסת המשחק הטיפולי בתיאוריות השונות.

 


11104396: תיאוריה ושיטות התערבות בגישה התנהגותית-קוגניטיבית קונסטרקטיביסטית

הטיפול ההתנהגותי- קוגניטיבי-קונסטרקטיביסטי ( - CBT( Cognitive Behavior Therapy מבוסס על גישות תיאורטיות מוכחות, והנו דרך להתייחסות אל האדם, חייו ותפקידו, לאור הגישה של פסיכולוגיה חיובית, תוך התבססות על כוחות האדם, במקום על פתולוגיה, כבסיס לשינוי ולקידום.

הגישה המודרנית האינטגרטיבית של CBT בכלל, ומודלים יישומיים לטפול כמו מודל שליטה עצמית ותושייה נלמדת המיועדים להעצמת האדם  בפרט,  עוסקים בפיתוח מיומנויות המאפשרות לאדם להתמודד עם מצבי לחץ, רגשות מכאיבים ומחשבות מפריעות. הקורס יעסוק בהכרת התיאוריה ודרכי ההתערבות ויישומן בעבודה ישירה עם ילדים, בני נוער ומשפחותיהם.

 


 

11104397: טכניקות בטיפול זוגי ומשפחתי

הקורס עוסק ברקע העיוני והפרקטי  של הטיפול הזוגי. מטרת הקורס  להכיר את המרכיבים הייחודיים של הזוג כמערכת, התיאוריות המרכזיות המסבירות את מערכת היחסים הזוגית, ההתפתחות הזוגית, והקונפליקטים הזוגיים. כמו כן נבחן באמצעות התיאוריות בעיות שכיחות בתחום הזוגיות הדורשות התערבות טיפולית. כמו כן יתורגלו שיטות התערבות זוגית בקישור בין תיאוריה ופרקטיקה.

משנה"ל תשע"ב הקורס טכניקות בטיפול זוגי שמספרו 110439701 נקרא טכניקות בטיפול זוגי ומשפחתי. תלמיד שכבר למד את הקורס טכניקות בטיפול זוגי לא יוכל ללמוד קורס זה שוב.


 

11104398: מושגי יסוד בפסיכולוגיה היונגיאנית

קארל גוסטב יונג הוא מייסדה של הפסיכולוגיה האנליטית ונחשב לאחד מהפסיכולוגים רבי ההשפעה של המאה העשרים. קורס זה יתחיל בסקירה קצרה על קורות חייו של יונג והקשר המיוחד שהיה לו עם פרויד ואיך אלה השפיעו על מחשבתו. אחר כך נסקור את מושגי היסוד של התיאוריה של יונג. נדון במושגים כמו לא מודע קולקטיבי, ארכיטיפים, מימוש עצמי, צל, אנימה ואנימוס, טיפוסי אישיות ועוד. בנוסף נדון בקצרה בשיטת הטיפול היונגיאני ודרכו המיוחדת לניתוח חלומות.      

 


   

11104399: הגישה האנטי-פסיכיאטרית לבעיות נפשיות

התנועה האנטי- פסיכיאטרית נולדה באמצע המאה העשרים כתגובה לביסוסה של הפסיכיאטריה כגוף מוביל בטיפול בבעיות נפשיות. גישה זו מטילה ספק רב במדעיותה ויעילותה של הפסכיאטריה. חסידי גישה זו טוענים בתוקף שנזקיו של הטיפול הפסכיאטרי גדולים הרבה יותר מתועלתו. הקורס יסקור את רעיונותיהם של חלק מהאבות המייסדים של התנועה האנטי- פסיכיאטרית (ליינג, סאז, פוקו) וידון בחלק מהפגמים והקשיים הפוטנציאליים של הממסד הפסיכיאטרי (רווח כספי, שליטה חברתית, מדעיות, נורמליות ושגעון, תיוג).

 


11104400: הפסיכותרפיה הקיומית

הפסיכותרפיה הקיומית הינה גישת טיפול דינמית הפועלת מהאמונה שהקונפליקטים הפנימיים של האדם נובעים מהעימות שלו עם נתוני הקיום (חוסר משמעות מובנה, חירות והאחריות הנלווית אליה, בדידות קיומית ומוות בלתי נמנע). גישה זו נחשבת לאחת מהגישות הטיפוליות החשובות והמעניינות  ביותר והיא תהווה את המוקד של קורס זה. הקורס יתחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון יסקור בקצרה את המקורות והסטטוס העכשווי של הפסיכותרפיה הקיומית, יתייחס להנחות ומושגי יסוד שלה וישווה בינה לבין גישות פסיכותרפויתיות אחרות. החלק השני של הקורס יסקור את שלושת השיטות הטיפוליות הקיומיות הנפוצות ביותר: הלוגותרפיה של פרנקל, הגשטלט של פרלס ו "הכאן ועכשיו" של יאלום. בחלק השלישי של הקורס נדגים איך הפסיכותרפיה הקיומית באה לידי ביטוי בשלושה סיפורים טיפוליים של יאלום: תליין האהבה, אישה שמנה, שבעה שיעורים מתקדמים בתרפיית האבל.

 


 

11104401: מבוא למצבי לחץ וטראומה: זיהוי ואבחון תגובות נורמטיביות אקוטיות

בקורס מבוא זה יוצגו מושגי היסוד באשר לגורמי לחץ ודחק. יבחנו השלכות הטראומה על הפן הקוגניטיבי, הבין אישי, והסומאטי. תוצג הפנומנולוגיה של תגובות נורמטיביות ופתולוגיות בשלב האקוטי והכרוני של מצבי דחק טראומטיים. יבחנו הדגשים הייחודיים בזיהוי ובאבחון מצבי טראומה במסגרת הראיון הקליני. לבסוף ידונו תהליכי העברה והעברה – נגדית במסגרת טיפול בשורדי טראומה.

ההרצאות תלוונה בתיאורי מקרה ובהדגמות קליניות.

 


 

11104402: הבסיס התיאורטי להתערבויות במצבים טראומטיים

עם התפתחות הידע אודות מגוון התגובות האנושיות לחשיפה למצבי לחץ טראומטיים, פותחו תאוריות שונות להסבר תגובות אלו. בקורס נעסוק בסקירה שיטתית של התאוריות המרכזיות, תוך בחינה ביקורתית של הנחות היסוד שלהן והבסיס האמפירי עליו הן מושתתות. 

 


 

11104404: פוסט טראומה מורכבת והפרעות דיסוציאציה – אבחון וטיפול

הפרעת לחץ פוסט טראומטית מורכבת (Complex PTSD) הינה פורמולציה קוהרנטית של התוצאות של טראומה חוזרת ומתמשכת. הקורס ייתן מסגרת פרקטית למגוון הגישות ביחס להמשגה והגדרה של טראומות מורכבות, הערכה ואבחון, וגישות טיפול בהפרעת לחץ פוסט טראומטית מורכבת.

 


11104403: ילדים במצבי טראומה

הקורס מכוון להרחיב את הידע התיאורטי והפרקטי בהתערבות במצבים שעלולים לחולל טראומות בילדים. אלו כוללים בין השאר הפרעות התפתחותיות, חולי ונכות (טראומה רפואית), הזנחה והתעללות ומתח בטחוני.

בקורס  יוצגו  גישות תיאורטיות שונות המתייחסות לנושא הטראומה בילדים, לצד דיון בקשיים באבחון וטיפול במצבים שמחוללים טראומה, ובתפקידם/מקומם של ההורים וסביבת הילד בהתמודדות והטיפול בילד שחווה טראומה.

בחלק הפרקטי יתוארו  דרכי התערבות אפשריות (כלים וטכניקות) ברוח הגישה ההתנהגותית- קוגניטיבית הקונסטרוקטיבסיטית.

 


11104405: להתבגר לתוך גבולות

בדיקת הגבולות ע"י המתבגר היא חלק מהמשימה המרכזית של גיבוש הזהות האישית הייחודית. הצורך בהצבת גבולות בגיל ההתבגרות לעתים קרובות יוצר דילמה הגורמת לעימותים, לבלבול ולמתח בקרב הורים ומתבגרים כאחד. הן ההורים והן המתבגרים חווים את תקופת גיל ההתבגרות כתקופה של מתחים – בין קירבה לריחוק, בין תלות לעצמאות ובין התכנסות להתפרצות. הקורס יבחן ביטויים שונים של בדיקת הגבולות ע"י מתבגרים: גבולות הגוף (העור כגבול, אנורקסיה, התנהגויות סיכון), גבולות במשפחה (המאבק להחזרת הסמכות ההורית, מה קורה כשמתבגר חולה ותלוי בהוריו וכד'), גבולות חברתיים (עוברי חוק). בהמשך יידונו היבטים טיפוליים הנוגעים לנושא הגבולות: המטפל כמייצג גבול מול המתבגר המאתגר את הגבולות ; אלמנטים טיפוליים שמציבים גבולות בטיפול (מתבגרים בסכנת אובדנות, התמכרויות) ; מסגרות פנימייתיות: האם הגבול החיצוני מסייע בבניית גבולות פנימיים ; טיפול כפוי (פרטני וקבוצתי) ; חוקים ואתיקה.

 


 

11104406: הפסיכולוגיה של האישה: הבסיס התיאורטי ויישומו בפרקטיקה

קורס זה יתמקד  בהיבט התאורטי של הפסיכולוגיה של האישה  והשפעתו על הפרקטיקה. הסטודנטים יחשפו להיבטים רגשיים התנהגותיים וחברתיים  פוליטיים הקשורים לסוגית המגדר.  יודגשו היבטים ייחודיים לנשים, סוגיות מרכזיות עמן מתמודדות ודרכי התערבות ייחודיות.

 


 

11104407: הדרכת הורים

הדרכת הורים הנה חלק בלתי נפרד מתהליך הטיפול בילד והיא בעלת פוטנציאל להשפעה חיובית משמעותית על התהליך הטיפולי עמו. נקודת המוצא של הקורס היא כי הדרכת הורים הנה מצע אשר מטרתו לקדם ולטפח את תהליכי הצמיחה והשינוי של הילד. הקורס יעסוק במאפיינים הייחודיים של הדרכת הורים, באבחון, יישום שיטות הדרכה שונות והערכתן. שיטות ההדרכה השונות יגזרו מתוך תאוריות מגוונות (שביניהן התאוריה הקוגניטיבית, התנהגותית, התפתחותית, התקשרות, פסיכולוגיה חיובית). בקורס תהיה התייחסות להדרכת הורים אשר רוצים לשפר את שגרת חייהם, הדרכת הורים במצבי שינוי נורמטיביים בחיים (מעבר דירה, לידת אח), במצבי משבר (גירושין, טראומה ואובדן), במצבים של הפרעות התנהגות או פסיכופתולוגיה אצל ילדים וכן הדרכת הורים אשר שרויים במצבים מסכנים (אלימות במשפחה, התמכרויות, פסיכופתולוגיה). במהלך הקורס יקבלו המשתתפים ידע תאורטי ויישומי כאשר הדיונים ישלבו תאוריה, שיטות הדרכה והערכה לצד תיאורי מקרה.

 


 

11104408: משפט, מחאה ושינוי חברתי

מטרת הקורס הנה לחשוף את הסטודנטים והסטודנטיות לעולם השינוי חברתי. עולם מקצועי הפועל מתוך אמונה כי ניתן לעשות שימוש בידע המקצועי בנצבר בפרופסיות שונות (משפטים, בריאות, חינוך, אמנות וכיוצ"ב) למען קידום תיקון חברתי. במסגרת הקורס נידרש לשאלות: מהי תופעת הארגונים לשינוי חברתי? מה הבסיס האידיאולוגי לצמיחתם? מה ההבדל בין מחאה למהפכה? מהו המגזר הרביעי שהחל להיווצר לאחרונה לצד המגזר השלישי? ומה מבין הכלים הללו הוא האפקטיבי ביותר, אם בכלל, ואכן הביא לתיקון החברתי הנשאף?  מקרה הבוחן יהיה השימוש במשפט ככלי לתיקון חברתי. במסגרת הקורס נידרש לשאלות: מהי תופעת המשפט? האם היא בחזקת "מדע" אובייקטיבי או שמא היא תופעה חברתית מהתחום הערכי סובייקטיבי? האם המשפט הוא שירות (והמשפטן ספק שירות ותו לא) או שמא הוא בגדר שליחות?  נתאר אסטרטגיות שונות אותם מאמצים ארגונים ועורכי דין פרטיים העוסקים בתחום. בין האסטרטגיות עליהם נדון בכיתה יהיו: עריכת דין קהילתית,

תשובות נוספות לשאלות אלה נקבל מניתוח ההיסטוריה של המאבקים המשפטיים לשינוי חברתי ולקידום תרבות של זכויות אדם בעולם שלאחר המהפכה הצרפתית ובעיקר את אלו של אחרי מלחמת העולם השנייה. ייסקרו במיוחד תנועות המחאה בעולם (המאבק לביטול ההפרדה הגזעית בארה"ב; המאבק לביטול משטר האפרטהייד בדרום אפריקה ומאבקים לשוויון בתת היבשת ההודית) ובישראל (מהפנתרים השחורים, תנועת האוהלים, המאבק בתוכנית ההתנתקות  ועד למחאת קיץ 2011); עוד נעמוד על הקשר שבין משפט ומחאה, ונתאר אסטרטגיות שונות אותם מאמצים ארגונים ועורכי דין פרטיים העוסקים בתחום.

מטלה סופית בקורס: עבודה.

 


11104410: המפגש הטיפולי

הקורס יתמקד בבחינת מושגים בסיסיים הקשורים לתהליך הטיפול הפרטני הדינמי. המטרה להבהיר מרכיבים מרכזיים ברמה התאורטית שיקושרו למפגשים טיפוליים של המשתתפים באמצעות הצגה של שעות טיפול. ילמדו נושאים הקשורים למסגרת הטיפול ( מהות ואופן העבודה על פי הגישה הדינמית, ברית טיפולית). יחסי מטפל מטופל ( טרנספרנס- קאונטרנספרנס, הדדיות מול שוויון, הזדהות השלכתית ) וכו' . יועלו דילמות  הקשורות לשלבים שונים בתהליך.  הלמידה תתבסס על קריאת חומר תאורטי, דיון בכיתה והצגת שעות טיפוליות.

 


 

11104411: התערבות וחקר ההתערבות בעבודה סוציאלית – הדדיות או חד כיווניות?

כבר למעלה מחמישה עשורים מתקיימים דיונים, בספרות המקצועית ובכנסים מקצועיים, אודות חקר ההתערבות בעבודה סוציאלית והקשר המתקיים בין התערבות לחקר ההתערבות. בקורס זה נציג את הטיעונים המופיעים בדיונים אלה, ונעסוק בשלוש שאלות מרכזיות: האם מתקיים קשר הדדי או חד כיווני בין התערבות לבין חקר ההתערבות? מה מקום העובד הסוציאלי בחקר ההתערבות? ואיזה מודלים מחקריים קיימים לשילוב עובדים סוציאליים בחקר ההתערבות?

 


 

11104412: אבדן ושכול

אובדן ושכול הם מצבים אוניברסליים המעוררים קשת רחבה של תגובות המזוהות בספרות כתהליך האבל. בקורס נעסוק בהיבטים תיאורטיים וקליניים של תהליך האבל, נסקור מודלים תיאורטיים וצורות התערבות הנגזרות מהם והתאמתם לממצאים אמפיריים.

לאחר סקירה היסטורית קצרה וברור מושגים מרכזיים בתחום, נעסוק בתגובות ודפוסי התמודדות של הפרט לאובדן תוך בחינה ביקורתית של  מאפייני השכול (מגדר, קירבה משפחתית) ומאפייני האובדן (התאבדות, מחלה, תאונה) כמעצבים תגובות אובדן. בהמשכו של הקורס נבחן מצבי שכול שזכו לתהודה ציבורית (שכול בטחוני) כמו גם מצבי שכול החסרים לגיטימציה והכרה חברתית וזאת מתוך ההנחה כי אובדן היא חוויה פרטית שנושאת עמה באספקלריה הישראלית משמעות ציבורית עמוסת ריגוש ונורמות. הדיון והתייחסות לקונטקסט התרבותי יהוו חלק אינטגרלי בשיעורים.

 


 

11104413: זכותן לבריאות של אוכלוסיות מודרות? תפקידם של אנשי ונשות רווחה

הקורס יציג בפני המשתתפות את שדה הבריאות כנושא של זכויות אדם וצדקחברתי, תוך דגש על המחוייבות האתית של אנשי ונשות המקצוע. הקורס יבחן את השפעתה של מדיניות הממשלה והתנהלותה בכל הנוגע לזכות לבריאות<.  הסטודנטיות/ים יכירו את האמנות הבינלאומיות והחקיקה המקומית הקשורהבריאות, ואת הגורמים המשפיעים על יכולתן של קהילות שונות להינותמבריאות: עוני, איכות סביבה, חינוך ועוד. במהלך הקורס יוצגו מקרי מבחןדרכם תפותח חשיבה ביקורתית באשר למפגש בין מדיניות, צדק חברתי, זכויותאדם ואתיקה רפואית כמרחב בו ניתן להיאבק לשיוויון בבריאות<.

מטרת הקורס לתת למשתתפות/ים בו מיומנות ועולם תוכן באשר לזכות לבריאות<  בישראל, האתגרים העומדים בפניה, תוך פיתוח חשיבה ביקורתית.

 


 

11104414: היבטים אתיים ומעשיים של שיתוף לקוחות

שירותי הרווחה בישראל מתאפיינים בשנים האחרונות במגמה גוברת של עידוד שיתוף לקוחות בקבלת החלטות בעניינם. נושא זה הוא מן המרכזיים בשינויים המוחלים בשירותי רווחה שונים, ומשולב כחלק משמעותי בתיקונים ובפעולות שהציעה הועדה לרפורמה בשירותים החברתיים. לשיתוף לקוחות הגדרות רבות; למען הקורס הנוכחי יוגדר השיתוף כמידת ההתחלקות האותנטית בידע, מידת ההתחלקות האותנטית בכוח, וההתחשבות הדיפרנציאלית בהקשר שבו מתקיימות התערבויות. ספרות בתחום שיתוף הלקוחות וכן השיח המאפיין את העיסוק בו, מציגים את פרקטיקת השיתוף כביטוי לערך השוויון אותו מבקשת לקדם העבודה הסוציאלית, וכהשתקפות של עליית מדרגה אתית ומוסרית ביחסים שבין שירותי רווחה ללקוחותיהם. הנחת היסוד המרכזית בבסיס תפיסה זו, היא כי שיתוף לקוחות הוא פעולה מעצימה, המגבירה את עצמאות הלקוחות ואת תחושת שליטתם על חייהם. בין השאר נטען, כי גישה זו הנה בעלת פוטנציאל חשוב לסיוע לאוכלוסיות אשר התקשו עד כה, מסיבות שונות, להשמיע קולן אל מול ובקשר עם שירותי הרווחה -- בהן אוכלוסיות מודרות חברתית, אוכלוסיות החיות בעוני, ואוכלוסיות מוחלשות נוספות. כתיבה ביקורתית ראשונית ברחבי העולם מצביעה על האפשרות לקיומו של קשר מורכב יותר בין אתיקה ושיתוף לקוחות, לבין פעולות אנטי-דכאניות או כאלו המצמצמות הדרה. השיח המגובה על ידי כתיבה זו מוצא ביטוי גם בעבודתם של עובדים סוציאליים, אשר מתקשים למצוא מסגרות מארגנות לחשיבה ועשייה העשויות לסייע להם בהתמודדות עם המורכבות האתית הגלומה בשיתוף לקוחות. הקורס הנוכחי מבקש להציע ללומדים/ות בו הזדמנות להעמיק את החשיבה והעשייה בתחום שיתוף הלקוחות, וכן לתרגל את ההתבוננות הביקורתית על התערבויות הכוללות שיתוף לקוחות. זאת, באמצעות שילוב בין למידת תכנים תיאורטיים עדכניים לבין ניתוח פרקטי ומעמיק של התערבויות שונות הן של אחרים והן מניסיונם/ן של תלמידי/ות הקורס.

 


 

11104415: מיומנויות התערבות בטיפול זוגי ומשפחתי

מטרת הקורס להקנות למשתתפים מיומנויות הקשורות בגישות ובבעיות שונות בטיפול משפחתי וזוגי. יילמדו ויודגשו ממדים להערכת מידת יעילות השימוש בטכניקות ובמיומנויות התערבות.נושאי הקורס המרכזיים הם: 1.תכנון השימוש במיומנויות; בהתייחס למטרות הטיפול. 2. מיומנויות התערבות כנגזרות מתיאוריות טיפול שונות: הגישה הפסיכודינמית בטיפול זוגי ומשפחתי, הגישה הרב-דורית, הגישה ההתנסותית אקזיסטנציאליסטית וכדומה. 3. תכנון, ניתוח והערכה של השימוש במיומנויות בהתייחס לנושאים ומצבים שונים בתחום הטיפול הזוגי והמשפחתי.

 


 

11104416: טראומה: בין הקליני לחברתי

השיח על טראומה התאפיין מראשית ימיו בפיצול שבא לידי ביטוי בשתי מגמות תיאורטיות קוטביות,אשר תופסות את קדמת הבמה לסירוגין. האחת מציבה במרכז את פנים-נפשי ונוטה לזנוח את הפוליטי או את החברתי ) למשל, מודלים עכשוויים ששמים דגש בלעדי על דיסוציאציה). האחרת שמה במרכזה את הפוליטי אך נוטה לזנוח את הפנים-נפשי (למשל, השיח הפמיניסטי הרדיקלי על טראומה מינית) .
מטרת הקורס היא לאחוז בחבל בשני קצותיו־גם במערך הפנים-נפשי וגם בחברתי על מנת לייצר מודל אינטגרטיבי של טיפול בטראומה. בתוך כך, נעסוק בהשפעות של עמדות סובייקט או של מיצובים חברתיים מצטלבים (גזע, מעמד, מגדר) על חוויות טראומה קיצוניות (כמו גילוי עריות), ובהשתחזרויות האפשריות של מצבי קיום טראומטיים במסגרת הסטינג הטיפולי. 

 


 

11104417: תיאוריות וגישות טיפול פסיכו-חברתי המותאומות לעבודה עם זקנים

מטרת הקורס היא הכנת בסיס של תיאוריות וגישות התערבות לטיפול פסיכו- חברתי עם זקנים וכן לספק רקע בסיסי של הפסיכולוגיה של הזקנה. בסוף הקורס הסטודנטים יכירו תיאוריות וגישות התערבות פסיכו-סוציאליות עיקריות לעבודה טיפולית עם זקנים. תהיה לסטודנטים ראייה רחבה על הצרכים הרגשיים והחברתיים של האדם המבוגר ועל אפשרויות טיפול כמענה לצרכים.
הסטודנטים יידעו להעריך מצבים בהם יש צורך להפנות אדם למסגרת טיפולית פסיכו-סוציאלית ויידעו להסביר סיבות להפניה.לסטודנטים יהיו כלים להתערבות ולשיחה טיפולית עם הזקן ועם בני משפחתו.

 


11104418: זקנים בסיכון – אתגרים טיפוליים, חוקיים ואתיים

מטרת הקורס היא הכנת בסיס של תיאוריות וגישות התערבות לטיפול פסיכו- חברתי עם זקנים וכן לספק רקע בסיסי של הפסיכולוגיה של הזקנה. בסוף הקורס הסטודנטים יכירו תיאוריות וגישות התערבות פסיכו-סוציאליות עיקריות לעבודה טיפולית עם זקנים. תהיה לסטודנטים ראייה רחבה על הצרכים הרגשיים והחברתיים של האדם המבוגר ועל אפשרויות טיפול כמענה לצרכים.

הסטודנטים יידעו להעריך מצבים בהם יש צורך להפנות אדם למסגרת טיפולית פסיכו-סוציאלית ויידעו להסביר סיבות להפניה.

לסטודנטים יהיו כלים להתערבות ולשיחה טיפולית עם הזקן ועם בני משפחתו

 


 

11104419: תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה

במסגרת הקורס תסקרנה תיאוריות  מרכזיות בחשיבה הפסיכואנליטית: מימיו של פרויד ועד ימינו אנו. זאת תוך התייחסות לרקע הפילוסופי שממנו כל תיאוריה צמחה. נתמקד בהתפתחות  שעברה הפסיכואנליזה מעולם הדחף לעבר עולם יחסי האובייקט ולגישות ההתיחסותיות. השוואת הגישות השונות תעשה באמצעות בחינתם של מושגים מרכזיים המהווים מוקדי דיון משמעותיים בתיאוריה ובעבודה הטיפולית כמו: סטינג, העברה והעברה נגדית, התנגדות, פירוש ואמפטיה. הדיון במושגים אלו יתבסס הן על חומר תיאורטי והן על ניתוח חומר קליני.

 


 

11104515: התיאוריה והפרקטיקה של הקבוצה הקטנה

הקורס יתמקד בהבנה התיאורטית והפרקטית העומדת בבסיס ההבנה של התהליכים הקבוצתיים וההנחיה בקבוצה הקטנה. יוצגו שלושה זרמים תיאורטיים מרכזיים בעבודה עם קבוצות ורבליות.

 


 

11104420: מגדר בטיפול וטיפול במגדר

בחלקו הראשון הקורס יעניק פרישה של תיאוריות פסיכודנימיות שעוסקות במגדר החל מפרויד, דרך בנות זמנו (קרן הורנאי, קלרה תומפסון), תיאורטיקניות אמריקניות (צ'ודורוב, גיליגן, בנ'מין), צרפתיות (איריגאראי, קריסטבה, ויטיג) ועד להמשגות עכשוויות (דימן, גולדנר, האריס).

בחלקו השני, הקורס יעסוק בהנכחות של מגדר בסיטואציה הטיפולית, ובמשמעויות של הטרנספורמציות התיאורטיות שתוארו לפיתוחה של עבודה טיפולית רגישת מגדר.

 


 

11104421: טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי

קורס זה עוסק בקבוצה הטיפולית ככלי טיפולי יעיל בטיפול בצרכיו הייחודיים של הגבר הישראלי,  מתוך התבוננות במבנה החברתי/תרבותי שבו 'לכוד' הגבר הישראלי והתבוננות באחריותה של החברה בהתייחסותה כלפי בנים, כמו כן הקורס יתמקד בהתאמת הקבוצה הטיפולית לצרכיהם הרגשיים של גברים בחברה הישראלית.

 


11104422: כנגד כל הסיכויים – על יצירת קשר עם משפחות במצוקה חברתית וכלכלית מתמשכת

הורים וילדים ממשפחות המצויות במצוקה כלכלית וחברתית מתמשכת, מהווים חלק עיקרי מאוכלוסיית היעד של העובדים הסוציאליים בשירותים הציבוריים. למרות המגע התכוף, התחושה בקרב העובדיםהסוציאליים היא כי הם מתקשים לייצר קשר מבוסס אמון עם משפחות במצוקה וכי יצירת ברית טיפולית עימן, בעיקר סביב נושא ההורות וילדים בסיכון, מאתגר במיוחד.  

בקורס זה נרחיב את הידע התיאורטי בדבר ההקשרים החברתיים- כלכליים וגם אלו הבין- אישיים, אשר מעצבים את הקשיים בהן נתונות משפחות במצוקה קשה ועמוקה, בכלל זה תיאוריות חברתיות ותאוריות התקשרות.

נלמד כיצד תיאוריות אלו מסבירות את הקושי ביצירת ברית טיפולית עם משפחות במצוקה ומדוע נדרשים כלים שונים וייחודיים ליצירת קשרים מוצלחים עם משפחות אלו.

נעשה שימוש בהבנות התיאורטיות ונלמד מתוך מקרים קליניים כיצד ניתן להתגבר על מכשולים אלה על מנת ליצור קשר של אמון עם משפחות. הקורס יאפשר לרענן עמדות מקצועיות ביחס לאוכלוסית המשפחות המאתגרות ולמצוא דרכים יעילות לעבוד עימן.

הסטודנטים יוזמנו להביא מקרים מן השטח.

 


 

11104423: בעיות רגשיות והתנהגותיות בילדים ובמתבגרים

הקורס יקנה ידע תיאורטי בהתייחס לבעיות רגשיות והתנהגותיות אצל ילדים ומתבגרים אשר עלולות לפגוע בתפקודם הלימודי, החברתי וברווחתם הנפשית. בקורס יושם דגש על הפרעות חרדה, דחייה חברתית, תוקפנות, הפרעת חוסר קשב והפרעה מרדנית. אנו נבחן את גורמי הסיכון ההוריים/משפחתיים וגורמי סיכון שמקורם בילד בהתפתחות הבעיות הרגשיות וההתנהגותיות כמו גם את גורמי "המגן". בנוסף, יינתן דגש על התערבויות עם הילד וסביבתו המכוונות להתמודדות עם הבעיות.

 


 

11104424: עבודה סוציאלית וצדק חברתי

בשנים האחרונות, המושג "צדק חברתי" היה למונח שגור בשיח החברתי והפוליטי בחברה הישראלית. בבסיס רעיון הצדק החברתי עומד אידיאל של שוויון בין בני אדם ושל חברה המאפשרת קיום הוגן ליחידים ולקבוצות מיעוט.

בהקשר של מדינת רווחה, ההנחה העומדת בבסיסה היא שלבני אדם זכויות חברתיות בסיסיות, המבטיחות להם קיום בכבוד ונגישות למענים לצורכיהם הבסיסיים, בהם: חינוך, תעסוקה, דיור ובריאות. כמו כן הם בעלי זכויות בחלק מתוך כלל המשאבים החברתיים, העומד לרשות החברה לה הם שותפים. כלומר, חלוקה צודקת של משאבים חברתיים וכלכליים על ידי מוסדות השלטון הפוליטיים לאזרחי המדינה.

בקורס זה נדון במושג "צדק חברתי" ונבחן את המקום שיש למקצוע העבודה הסוציאלית ולעובדים סוציאליים בקידום "צדק חברתי".

 


 

11104425: מן הכוח אל הפועל: מכוונות תיאורטית והמלאכה של הטיפול המשפחתי

קורס זה מבוסס על תפיסה לפיה שיטות וטכניקות של הטיפול המשפחתי הינן הנפשה של גישות ומודלים תיאורטיים בתוך מערכת היחסים בין מטפל למטופליו. מטרתו העיקרית היא ליצור הזדמנויות לחוות בשותפות הכיתתית את התהליך בו מתהווים רעיונות מרכזיים בטיפול המשפחתי הן בתיאוריה והן במלאכה הטיפולית. לשם כך ייבחרו מספר רעיונות ממספר אסכולות בולטות בתחום, ינותחו עיונית ויופעלו מעשית בכיתה. לתלמידים שיקראו את החומר הביבליוגרפי באופן שוטף, שייקחו חלק פעיל בדיונים הכיתתיים, בהפעלות ובמשחקי התפקידים, יתאפשר לשכלל הן את מכוונותם התיאורטית והן את מיומנותם הטיפולית. מטרה נוספת היא שמן השילוב בין הלמידה העיונית והחוויה הכיתתית תתעמק ההבנה אודות ההדדיות שבין תיאוריה למלאכה, מה שיתרום רבות למקצועיות הטיפולית של התלמידים לתואר מתקדם.

 


 

11104426: אימהוּת ואי-אימהוּת

הקורס יעסוק בהנחה חברתית רווחת שלפיה ילודה ואימהוּת מצויות בבסיס הקיום "הנשי", ובהשלכותיה הן על נשים שהן אימהוֹת, הן על נשים שאינן אימהוֹת מרצון, והן על נשים שנבצר מהן להיות אימהוֹת. במהלכו יוצגו גישות תיאורטיות שונות של חקר אימהוּת ואי-אימהוּת, כמו-גם הֶקשרים חברתיים שונים שבמסגרתם נשים מקבוצות חברתיות שונות פועלות, חושבות ומרגישות. בחינת השלכותיהם של הֶקשרים אלה על חייהן של נשים ודיון בנרמוּל רגשות בזירות של ילודה ואימהוּת יאפשרו להרחיב את ארגז הכלים של עובדות/ים סוציאליות בפרקטיקה

 


 

11104427: סנגור בבית המחוקקים: אסטרטגיה להשפעה על מדיניות חברתית

הקורס יתמקד בשני נושאים מרכזיים-

  1. הבנת "הזירה" בה מתרחש הסנגור בבית המחוקקים:תפקידי הכנסת ואופני פעילותה, ועדות הכנסת ותפקידן, תהליכי חקיקה ופיקוח, כלים פרלמנטרים וחוץ- פרלמנטרים של חברי הכנסת וכד'; באופן ספציפי יותר חלק זה של הקורס יענה על השאלות הבאות: מהם התפקידים של הכנסת וועדותיה? כיצד פועלים הכנסת ומוסדותיה (ובמיוחד וועדות הכנסת)? כיצד נחקקים חוקים וכיצד מבצעת הכנסת פעילות של פיקוח והעלאת נושאים לסדר היום? מהו התפקיד של ידע ומחקר בפעילות הכנסת? מהו הממשק בין הזרוע המבצעת לבין פעילות מערכות הכנסת?

     
  2. הבנת האסטרטגיה של סנגור בבית המחוקקים וחשיבותה: הדרכים בהן שחקנים מן החוץ, ובתוכם עובדים סוציאליים, פועלים ומשפיעים על הכנסת ומוסדותיה. באופן ספציפי יותר, חלק זה של הקורס יענה על השאלות הבאות: מי הם הכוחות הפועלים כדי להשפיע על עבודת הכנסת? כיצד פועלים לוביסטים בכנסת? מהם דרכי הפעולה של ארגוני סנגור בתהליך עיצוב המדיניות בכנסת?מהן דרכי הגישה לחברי כנסת?כיצד עובדים סוציאליים יכולים להשפיע על מדיניות באמצעות סנגור בבית המחוקקיםומדוע סנגור בבית המחוקקים על ידי עובדים סוציאליים הוא חשוב?

 


 

 11104428: מעבר לחיי בגרות של צעירים בסיכון ובהשמות חוץ ביתיות

הקורס יעסוק בתקופת המעבר לחיי בגרות (Emerging Adulthood) בקרב צעירים בסיכון בקהילה ובהשמות חוץ ביתיות. מטרת הקורס הנה לספק לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי בעבודה עם  צעירים בתקופת המעבר לבגרות. הנושאים שילמדו בקורס יעסקו בין  היתר בתיאוריית ״הבגרות בהתהוות״ בהקשר לצעירים במצבי סיכון, מוכנות לחיי בגרות, מעבר לבגרות של צעירים פגיעים (כגון: צעירים חרדים, נוער מנותק וצעירים ללא עורף משפחתי), הבדלים מגדריים במעבר לבגרות ומדיניות לשילוב צעירים בסיכון בחברה.

 


 

11104429: תיאוריות בטיפול משפחתי וזוגי

הקורס יעסוק בתיאוריות ובמושגי יסוד בטיפול משפחתי וזוגי: תיאוריות קלאסיות דוגמת התיאוריה המבנית של  מינושין, התיאוריה הרב דורית של בוהן והתיאוריה ההתנסותית של וירג'יניה סאטיר לצד תיאוריות עכשוויות פוסט מודרניסטיות דוגמת הגישה הנרטיבית של  ווייט ואפסטון וכן בחינה של תיאוריות אינטרסוביקטיביות (מיטשל, בנג'ימין) וביטויין בשדה הטיפול המשפחתי והזוגי.

הקורס יקנה מושגי יסוד והכרות בסיסית עם כל אחת מהתיאוריות, לצד התבוננות ביקורתית בהן. בנוסף, יתקיים דיון המעודד חשיבה אודות האפשרות להתאים תיאוריה לפרקטיקה בשלב ההערכה של משפחה או זוג המגיע לטיפול.

הלמידה תתבצע באמצעות הרצאות פרונטאליות המלוות בדוגמאות קליניות וכן בקטעי סרטים ובספרות יפה להמחשת התיאוריות ולעידוד החשיבה אודותיהן וההעמקה בהבנתן.

 


 

11104430: מיומנויות התערבות בטיפול משפחתי וזוגי

הקורס יעסוק בטכניקות ובמיומנויות ההתערבות הנובעות מהתיאוריות שנלמדו בסמסטר הראשון כמו גם במיומנויות התערבות לטיפול זוגי הלקוחות מגישת האימאגו (הנדריקס).

הלמידה תתבצע באמצעות הרצאות המשולבות בלמידה התנסותית: משחקי תפקידים, התנסות מאחורי מראה, ניתוח וינייטות ו/או קטעי וידאו מחדר הטיפולים שיוצגו על ידי הסטודנטים ויהוו בסיס לדיון ולמידה.

 


 

11104431 "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה

כגישה שהחלה את דרכה ממקום של התמודדות אל מול תיאוריות פסיכואנליטיות אחרות, הן מתוך ביקורת והן מתוך השראה, התעצבה הגישה ההתייחסותית עם השנים סביב ההכרה בנפש כנתונה במהותה ומראשיתה ביחס לאחרות. הנחת יסוד זו הכניסה מחדש אל השיח הפסיכואנליטי את היחסים עם הסביבה הממשית -  את החברה, התרבות והפוליטי - ובד בבד גם את חקר המציאות הנפשית ככזו המתהווה מתוך וביחס לאחרות שהינה פנימית וחיצונית כאחד. במהלך הקורס נגלה יחדיו את האתגר הרדיקלי שמציבה בפנינו גישה זו, כאנשי מקצוע, כחושבים וכחווים. נבחן את ריבוי נקודות המבט והמחקר להן מעניקה הגישה קול; העבודה עם טראומה, פמיניזם, קוויריות, אינטרסובייקטיביות, פוסט מודרניזם, מודעות חברתית וחשיבותו של שיח עם תחומים משיקים ומעשירים כמדעי המוח, תצפיות בתינוקות, פילוסופיה ועוד. נדון בדמות המטפל ובטבע היחסים הטיפוליים כפי שהם עולים מתוך החשיבה ההתייחסותית וננסה להבין את הגישה כמגיבה לצורך קיים בשדה הפסיכואנליטי והפסיכותרפויטי למחשבה שאינה מפרידה בין הסובייקט לבין סביבתו החברתית וממקמת את האחרות בלב לבו של העצמי.

 


 

11104432 משפחות במצבי טראומה

לאירועים טראומטיים ישנן השלכות משמעותיות על המשפחה ועל חבריה. על כן, מטרת הקורס הנה להרחיב את ההבנה לגבי ההשלכות של אירועים טראומטיים על המשפחה לאורך מעגל החיים. אירועים אלה כוללים את השואה, חשיפה לסיכון ביטחוני, הגירה ועוד. בקורס יידון תפקידו המרכזי של חוסן משפחתי בהתמודדות עם מצבים אלה ובגורמים המקדמים והמעכבים את התפתחותו.

 


 

11104523: התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה

גישת ההתבוננות הפנימית הביקורתית (The Critical Reflective Approach) מספקת מסגרת מועילה לבחינת התערבויות שמיושמות בתנאים של השתנות וחוסר ודאות. היא מציגה דרך חשיבה, שבאמצעותה אנשי מקצוע יכולים: (א) לנתח אירועים מתוך הפרקטיקה שלהם כדי ללמוד על האופן שבו הם פועלים ועל מערכת הערכים, אמונות והנחות שמכוונת את העשייה המקצועית שלהם; (ב) לזהות את דרכי ההתערבות החדשות שהם 'ממציאים' ומיישמים כאשר הם מגיבים למצב חדש ובלתי צפוי; ו- (ג) להמשיג התערבויות אלו לשם למידה הדדית והפצת ידע שמקורו בפרקטיקה.

 


11104525:  התערבות קבוצתית עם סביבתו של הילד

קורס זה יעסוק במתודה של התערבות קבוצתית כשיטת התערבות עם סביבתו של הילד בסיכון (הורים, אנשי חינוך ואנשי מקצוע בפנימיות, הורים אומנים וכו').

 


 

11104526: שימוש בחוק ככלי טיפולי

לעובדים סוציאליים נתנו סמכויות התערבות שונות באמצעות מנדט חוקי. בהקשר לשימוש באותו מנדר נדרש איזון עדין בין הפעלת הסמכות החוקית והפעלת הסמכות הטיפולית. הקורס יעסוק בשילוב שבין הסמכות החוקית והטיפולית, האיזונים הרצויים והערכת האפקטיביות של ההתערבות הייחודית או המשולבת. תינתן התייחסות למישורי ההתערבות ע"פ חוק הכשרות והאפוטרופסות, חוק הנוער טיפול והשגחה, חוק האימוץ, חוק הסעד סדרי דין, חוק הנוער שפיטה ענישה ודרכי טיפול, חוק הסעד טיפול במפגרים, חוק חסרי ישע ועוד חוקים העוסקים באוכלוסיות שם נדרשת התערבות מגבילה ו/או הגנה ע"פ חוק. במהלך הקורס ילמדו החוקים, שיטות ההתערבות ע"פ חוק וכן נדון בפסיקה רלוונטי. תינתן התייחסות ייחודית לנושא השימוש בחוק בהקשרי שמירה על זכויות המטופלים.

 


 

11104527: היבטים מערכתיים בהתמודדות עם טראומה ופוסט טראומה

הקורס מתמקד בהיבט המערכתי הרחב, משפחה, חברה, סוציו-פוליטיקה, תקשורת. יינתן דגש לבנות, בני זוג של פוסט-טראומטיים, ילדי הנפגע מתוך תפיסת הטראומטיזציה המשנית והעברה בין דורית של טראומה. במישורי ההתערבות נדון במאפייני הפרעות בתפקוד זוגי, מיני הורי ומשפחתי אצל פוסט-טראומטיים. מכאן בטיפול זוגי מיני ומשפחתי וכן בכל הקשור ל - PSYCHO – EDUCATION בהקשרי טראומה ופוסט- טראומה. במישור החברתי קהילתי, נתמקד בהשפעת הלך הרוח החברתי, והסוציו פוליטי על נפגעי טראומה וכן השפעת התקשורת על הנפגעים. כמו כן נעסוק בהשפעות הממסד המטפל המאבחן  והמאשר זכאויות של הנפגע בהקשרי סיכוני טראומטיזציה מוסדית וכן היבטים כלכליים של נכות ושיקום בהקשרי קיבוע לעומת שיפור תפקוד ואיכות חיים. במהלך הקורס יינתן דגש על תפיסות העוסקות בפגיעה באיכות חיים אצל נפגעי טראומה ופוסט טראומה. הקורס יכלול גישות תיאורטיות, מחקרים ושיטות התערבות במיקוד יעדי הקורס. קורס חובה.

 


 

11104528: לחץ ואובדנות – טיפול מניעה וחינוך

הקורס יעסוק בהקשר של לחצי חיים, מצבי לחץ ומשבר כמוליכים למצבים של התנהגויות הרסניות עד למצבי אובדנות. לעומת התמודדות עם מצבי לחץ בדרכים של פתרון קונסטרוקטיבי , יערך דיון מה עושה את המעבר ל"פתרון" דסטרוקטיבי. המונח אובדנות כולל בתוכו מחשבה אובדנית, פגיעה עצמית ניסיונות ואובדנות סופנית. הקורס יתמקד באבחנה מבדלת בהקשרים מחקריים וקליניים. שימת דגש על קבוצות סיכון מיוחדות וכן דרכי התערבות ראשוניות, משניות ושלישוניות במישורי הטיפול, המניעה, החינוך וההדרכה ההורית. כמו כן נעסוק בהיבט המודעות הלאומית ושימת סדרי העדיפויות ופיתוח המשאבים להתמודדות עם הבעיה.

 


 

11104568: עבודה קבוצתית עם נשים

קורס זה  יעסוק בהבטים תאורטים ויישומיים של עבודה  קבוצתית  עם נשים .    

במסגרת הלימודים הסטודנטים יחשפו להבטים רגשיים התנהגותיים וחברתיים הקשורים  לעבודה עם נשים במרחב הקבוצתי.  

מטרות הקורס. 

  1. חשיפה ל . והבנת עמדות בסיסיות הקשורות לנושא המגדרי
  2. רכישת  ידע תאורטי המתייחס למאפיינים  מגדריים   בתהליך ובדינמיקה הקבוצתית
  3. למידה מההתנסות : תתאפשר הבנה של הדינמיקה הייחודית שמתרחשת בקבוצות נשים באמצעות התנסות  חווייתית   של הסטודנטים
  4. העלאת  סוגיות מרכזיות בהנחית קבוצות נשים  ודרכי התמודדות

המרחב הלימודי ישלב למידה תאורטית ומעשית.
יינתן מקום לידע ולניסיון המצטבר של הסטודנטיות ( חכמת המעשה ). 
התנסות בכאן  ועכשיו תאפשר התבוננות רפלקטיבית ופתוח דרכי התערבות מותאמות לסיטואציה.

 


 

11104580: משפחות במעבר גירושין

מטרת הקורס לעמוד על הדינמיקה של קונפליקט הגירושין ולהציע את תהליך הגישור כאחד הדרכים לפתרון הסכסוך. הקורס יכלול חומר כללי בנושא קונפליקטים, חומר ייחודי בנושא גירושין, מודלים שונים של גישור לגירושין.

הלמידה תקיף חומר תיאורטי, דיון באירועים והשתתפות פעילה של הסטודנטים

 


 

11104582:    תיאוריות מסורתיות בטיפול משפחתי

הקורס  יעסוק בסקירה היסטורית של הטיפול המשפחתי בשדה הטיפול. ייחודו בשונה מהטיפול הפרטני. הקורס יעמוד, יבחן ויבקר את מושגי היסוד המשותפים לזרם המערכתי בטיפול המשפחתי, יעמיק בתיאוריה של בוין  למשפחה וליחיד (הגישה הרב-דורית) ,המודל המבני של מינוחין כמו גם הגישה הקונטקסטואלית של בוזורמני-נאג'. בכל גישה ייבחנו דרכי האבחון, הגדרת הפתולוגיה ומטרות הטיפול.

חובות הקורס:  נוכחות חובה, קריאת ספרות רלוונטית, הגשת עבודה בתום סמסטר א' שמבוססת על ניתוח של תיאור מקרה , או יצירה ספרותית-על פי מפת מושגים ששייכת לתיאוריה בטיפול המשפחתי.

 


 

11104583: תיאוריות פוסט מודרניסטיות בטיפול משפחתי

לקורס שתי מטרות עיקריות:

א. הכרות עם גישות פוסט-מודרניסטיות בטיפול המשפחתי,

ב. בחינת התאמתן של גישות אלו להתערבות משפחתית בקונטקסט של החברה הישראלית. לצורך השגת  מטרות אלו ייסקרו בקורס ההנחות הפוסט-מודרניסטיות והקשרם לטיפול, תוך  התמקדות בשלושה מודלים טיפוליים המבוססים על תפיסת עולם פוסט-מודרניסטית: גישתו של de Shazer שהינה גישה קצרת מועד ממוקדת בפתרון. גישתה של  Anderson בטיפול משפחתי, וגישתם הנרטיבית של White & Epston. מודלים אלו  יהוו את הבסיס לבחינה ביקורתית של תפיסת עולם פוסט מודרניסטית בקונטקסט  ישראלי.

 


 

11104590: תקווה וחוסן בראי הטראומה: היבטים תיאורטיים וקליניים

התקווה היא תופעה רציפה. היא מתרחשת לאורך כל החיים באופן מודע ובלתי מודע ובאה לידי ביטוי בייחוד במעבר בין שלבים התפתחותיים. היא הכרחית לגדילה ולשינוי והיא מתחוללת מרגע יציאתו של התינוק לאוויר העולם והיפרדותו מרחם אמו (ספרציה) ונמשכת בתהליך גיבוש ייחודיותו (אינדיבידואציה). קיומה של התקווה תלוי בגורמים רבים (דוגמת האם) והיא מקבלת משמעות ייחודית בתהליכי החלמה. התקווה אם כן היא  כלי משמעותי בהתמודדות עם מצבי משבר והינה  משמעותית לחיזוק חוסנו של הפרט. מעבר לכך התקווה הינה כלי משמעותי  בהתנהלותו היומיומית של הפרט שלעיתים לא מודע לקיומה ולמשמעותה בחייו. על  משמעותה של  התקווה לחייו ולחוסנו של הפרט ועל תפקודה הייחודי בעת משבר דוגמת חשיפה לאירוע טראומתי, נעסוק בקורס זה. בקורס יבחנו המושגים תקווה, חוסן, טראומה ופוסט טראומה ותופעת התקווה על כל היבטיה.

 


 

11104592: מצבים פוסט טראומטיים – דילמות ואתגרים

בקורס תיסקרנה גישות תיאורטיות הזורות אור על המושג טראומה נפשית.

יוצגו וידונו המגדירים האבחוניים המקובלים (ICD ו- DSM) ויוצגו וידונו דילמות הנוגעות להמשגה ולאבחון התסמונת הפוסט טראומטית האקוטית, הכרונית והמושהית. כמו כן תידון הזיקה בין הקונטקסט החברתי-תרבותי-פוליטי להמשגת התסמונת הפוסט טראומטית.

בקורס יידונו האתגרים האבחוניים והטיפוליים שעומדים בפני מטפלים, הן באשר להכשרה והן באשר לעמדות ולסוגית הקאונטרטרנספרנס, מול שורדי טראומות שונות.

 


 

11104591: טיפול ממוקד בפוסט טראומה – יישומים ברמת הפרט והקבוצה

נפגעי פוסט טראומה כרונית מאופיינים בפגיעה ברצף ההתפתחותי לאור החשיפה לאירוע הטראומטי. האירוע גורם להרגשת חלחול וכרסום באישיות. הטראומה מחבלת במערכות קוגניטיביות ורגשיות המהוות הגנה בשירות האגו בחיי היומיום של הפרט. על הרקע הזה מי שנחשף לאירוע טראומתי מרגיש ופועל כאילו מערכת העצבים שלו נותקה מהווה. יתרה מזאת, האירוע הטראומתי עשוי להתפתח למחלה כרונית אשר התסמינים העיקריים שלה – חודרנות, הימנעות ועוררות יתר  –  מבטאים ליקויים תפקודיים בכל מישורי החיים של הנפגע: החברתי, התעסוקתי, הזוגי והבריאותי. לכן לטיפול בחודשים הראשונים מפרוץ האירוע (עד שלושה חודשים בהתאם לשלבי ההתפתחות של פוסט טראומה כרונית) עשויה להיות משמעות בתהליכי המניעה השניונית והשלישונית של המחלה. בקורס זה יסקרו שלבי ההתפתחות של תסמונת פוסט טראומתית כרונית החל משלב תגובת הדחק החריפה (acute stress reaction) ועד להתפתחות התסמונת הפוסט טראומתית הכרונית (post traumatic stress disorderchronic - ) ולאורם הטיפול בשלבים הראשונים מפרוץ האירוע - פרטני וקבוצתי, תוך נגיעה במעגלי המניעה השונים. בקורס ישולבו 2 סימולציות.

 


11104593: גישות בהתערבות בהפרעות פוסט טראומטיות

תסקרנה ותוצגנה הגישות העיקריות לטיפול בהפרעות פוסט טראומטיות אקוטיות וכרוניות. הבסיס התיאורטי של כל גישה יסקר וכל גישה טיפולית תודגם על ידי קלינאי בכיר העובד לפיה. הערכה ביקורתית של יעילות ומועילות הטיפולים תעשה לאור סקירת הספרות ובעיקר קווים מנחים ו-Evidence based practice.

 


 

11104594: היבטים חברתיים של טראומה

 בקורס יידונו וינותחו יחסי הגומלין המורכבים בין התנסויות טראומטיות, הפרעות פוסט טראומטיות ומשתנים חברתיים תרבותיים ופוליטיים.  ביתר פירוט נעסוק במעורבות משתני ריבוד חברתי מעמד חברתי ומשאבים בסיכון לחשיפה לאירועים טראומטיים , בעיצוב הסיכון לתחלואה וקשיי תפקוד בטיפול ובשיקום ופיצוי.  כמו כן נבחן את התגובות החברתיות הדיפרנציאליות של מגזרים באוכלוסייה ואנשי מקצועות העזרה כלפי ניצולי טראומה.

 


 

11104600: סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות והצגת מודל המחקר

מטרת הסדנא לסייע לסטודנטים לגבש את שאלות והשערות המחקר לעבודת התיזה שלהם, לסקור את הספרות הרלבנטית ולהציג את מודל המחקר.

 


להלן תיאור סדנאות המחקר אשר יינתנו בשנה"ל תשע"ו:


 

קבוצה 20: סדנת תזה כמותית– תפיסות לגבי הלידה, חווית הלידה והסתגלות לאחר הלידה – פרופ' יעל בנימיני

המעבר להורות כיום מציב בפני נשים שלל אפשרויות לגבי איך ואיפה ללדת ולבחירות אלו יכולות להיות השלכות פיזיות ונפשיות שונות. מטרת סדנת התיזה להשמיע את קולן של הנשים באמצעות מחקר אמפירי, שיוכל לשמש הן את מקבלי ההחלטות לגבי מדיניות הבריאות והן את הצוותים הרפואיים והפסיכוסוציאליים התומכים בנשים במעבר לאימהות. תלמידות הסדנא תהיינה שותפות למחקר כמותי נרחב כאשר כל אחת תתמקד בשאלת מחקר ספציפית. במחקר נלווה נשים מההיריון ועד לאחר הלידה ונתעמק בגורמים שעשויים להשפיע על בחירותיהן ובהמשך על חוויית הלידה והשלכותיה. בין הנושאים שיבחנו יהיו תפיסות לגבי הלידה, תוכנית לידה ותכנון ילודה בכלל, אופן הלידה בפועל, חווית הלידה הסובייקטיבית, הסתגלות נפשית לאחר הלידה ותפקוד אמהי.

 


 

קבוצה 21: סדנת מחקר איכותנית בנושא זנות – פרופ' עינת פלד

בשנים האחרונות הופכת זנות לבעיה חברתית במדינת ישראל, בייחוד במה שנוגע למערכות הרווחה והמשפט. תשומת לב גוברת לנושא ניתנת בתחומי החקיקה והמדיניות, הקמת שירותים ופיתוח דרכי עבודה ייעודיות והכשרות הניתנות לעובדי רווחה. כמו כן גובר השיח הציבורי והתקשורתי בתחום. השיח הציבורי והמקצועי על זנות ניזון מתפיסות תרבותיות, דתיות, תיאורטיות ומקצועיות ביחס לזנות וא/נשים המעורבים בזנות. שאלות מרכזיות בהקשר זה נוגעות להגדרות התופעה (הבאות לידי ביטוי גם בטרמינולוגיה), לתפיסת הנורמטיביות והלגיטימיות של הזנות, לקשר שבין תפיסות של מיניות ומגדר לתפיסות של זנות, לתגובה החברתית הראויה ועוד.

עובדות ועובדים סוציאליים נמצאים במוקד ההתערבות המניעתית, הטיפולית והשיקומית בנושא הזנות. התערבויותיהן בתחום מושפעות מתפיסותיהן ביחס לנושא, מתפיסות אנשי מקצוע אחרים מולם הן עובדות, מתפיסות וחוויות האוכלוסיות המעורבות בזנות, ומתפיסות תרבותיות-חברתיות של זנות.

בשנים האחרונות גובר בישראל המחקר בתחום הזנות בכלל וביחס לתפיסות ושיחים של זנות בפרט. ועדיין, רב הלא ידוע על הידוע. סדנת מחקר איכותנית זו תתמקד בתפיסות של זנות והתנסויות עם זנות, על מגוון הגדרותיה. זאת, בקרב  אנשי מקצוע (למשל, מורים בתיכון, רופאים ואחיות, מעצבי מדיניות) ובקרב אוכלוסיות יעד להתערבות (למשל, נערות ונערים, אנשי חינוך, אנשים בזנות ולקוחות של זנות -בגילים, מגדרים, קבוצות תרבותיות ומצבי חיים שונים). 

 


 

קבוצה 22: עובדים סוציאליים כשחקני מדיניות  -פרופ' עידית וייס-גל

סמינר התזה יוקדש לחקר האופנים השונים באמצעותם עובדים סוציאליים מעורבים בתהליכי עיצוב המדיניות החברתית. המשתתפים יוכלו לבחור נושא למחקר מתוך נושאים שיוצעו על ידי  או לבחור נושא הקשור לעולם התוכן של הסמינר, על פי בחירתם. הנושאים שיוצעו על ידי יכללו, בין היתר, חקר ההשתתפות הפוליטית הוולונטרית של עובדים סוציאליים בהשוואה לציבור הרחב ולבעלי מקצוע אחרים, חקר עובדים סוציאליים שהעמידו עצמם או נבחרו לתפקידים פוליטיים, מעורבות ארגונים פרופסיונאליים בהשפעה על מדיניות, מעורבות בעיצוב מדיניות בתהליכי יישומה על ידי עובדים סוציאליים בפרקטיקה ישירה, אופני שיתוף לקוחות בפרקטיקת מדיניות ועוד.     

 


 

 קבוצה 24: ד"ר יבגני טרקטקובסקי -  סדנה הטרוגנית

בסדנא זו, לכל סטודנט מנחה נפרד בהתאם לנושא. רשימת מנחים ונושאים ניתן לקבל במזכירות תארים מתקדמים. על תלמידים המעוניינים בנושאים אלו לפנות ביוזמתם למנחים ולאחר אישור המנחה, יוכלו להירשם לסדנת תזה נפרדת שלא תיוחד לנושא-על אחד אלא תלווה את המחקרים השונים של תלמידים אלו.

תלמידים המעוניינים לבצע מחקר בנושאים אחרים - עליהם לפנות ביוזמתם למנחים, לאחר אישור המנחה, יוכלו להירשם לסדנת תזה נפרדת, שלא תיוחד לנושא-על אלא תלווה את המחקרים השונים של תלמידים אלו.  

 

 


 11104601: סדנת מחקר ב'- גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים

המוקד בסדנא זו יהיה על גיבוש החלק המתודולוגי של התיזה ובניית תכנית לאיסוף נתונים ולניתוחם.

 


11104602: סדנת מחקר ג'- ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר

סדנא זו מיועדת לסטודנטים לתואר שני במסלול עם תזה, הנמצאים בשלב ב' בעבודת המחקר שלה- קרי, קיבלו אישור להצעת התזה. הסדנא תלווה את תהליך איסוף הנתונים, ניתוחם וכתיבת פרק הממצאים.  במהלך הסדנא תתבקשו להגיש תרגיל, ועבודת סיכום (פרטים ינתנו בהמשך השנה). במקביל לסדנא, תשתתפו במהלך סמסטר א' בקורס סטטיסטיקה וניתוח נתונים. קורס הסטטיסטיקה יקנה לכם את הידע הנדרש להבנת השיטות המקובלות ביותר לעיבוד נתונים ולביצוען באמצעות תוכנה סטטיסטית (SPSS). כמו כן תעמוד לרשותכם יועצת סטטיסטית שתנחה אותכם בין היתר כיצד לבנות קובץ נתונים בתוכנה זו,כיצד להקליד את הנתונים,לבדוק אותם, וכן כיצד לחשב ציוני משתני המחקר. 

 


11104603: סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים איכותניים  וכתיבה של דו"ח  מחקר

הסדנה מיועדת לתלמידים העושים עבודת תזה איכותנית ושהשלימו את סדנאות המחקר האיכותניות בשנה א'. מטרת הסדנה ללוות את תהליך אסוף, ניתוח וכתיבת הנתונים במחקר. בסופה של הסדנה יוגש דו"ח מחקר שיהווה טיוטה מתקדמת של עבודת התזה. 

 


11104613:  סטטיסטיקה וניתוח נתונים

מטרת הקורס הינה הקניית ידע וכלים לבצוע מחקרים עצמאיים ולהערכת מחקרים אשר נעשו על ידי אחרים. הקורס מאפשר חשיפה לשימוש בסטטיסטיקה ולמגוון האמצעים אשר היא מציעה לשם ניתוח נתונים. בקורס ילמד נושא הסטטיסטיקה התיאורית- תחום בסטטיסטיקה העוסק בסיכום נתוני מדגמים בצורה המאפשרת את ארגונם והצגתם המתומצתת והברורה. חלקו המרכזי של הקורס יוקדש לנושא הסטטיסטיקה ההיסקית- ענף בסטטיסטיקה המעניק כלים לניתוח נתונים לצורך הסקת מסקנות מהמדגם על האוכלוסייה בכללותה, זאת באמצעות מבחני מובהקות. בקורס ילמד כיצד להתאים את מבחן המובהקות להשערות המחקר הספציפיות, כיצד לערוך מבחן זה וכיצד לפרש את תוצאותיו. הקורס ילווה בעבודה על תוכנת SPSS.

 


11104710:  פרקטיקה א' - סדנת פרקטיקה א'-  קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת הספרות, גיבוש  והצגת מודל התערבות

מטרת סדנת הפרקטיקה היא פיתוח הידע בעבודה סוציאלית באמצעות פיתוח התערבות ייחודית בתחום הנבחר. במסגרת הסמינר יתנסו המשתתפים בתכנון התערבות המבוסס על ידע תיאורטי ועל ממצאים אמפיריים הן על הבעיה והן על דרכי ההתערבות, בביצוע ההתערבות ובהערכתה השיטתית. הסמינר נמשך שלושה סמסטרים והוא מתבצע בקבוצה קטנה. בסיום כל סמסטר מתבקשים הסטודנטים להכין עבודה. סמסטר ראשון – ניתוח הבעיה ותכנון ההתערבות, סמסטר שני- תיאור ההתערבות, בסמסטר השלישי- הערכת ההתערבות.

 


להלן תיאור סדנאות הפרקטיקה אשר יינתנו בשנה"ל תשע"ה:


 

קבוצה 25: פרקטיקה בתחום נשים – גב' שרית שי

פרקטיקה זו  תעסוק בהיבטים תאורטיים ופרקטים הקשורים לעבודה עם נשים

קבוצת הפרקטיקה תהווה מרחב למידה שבו תתאפשר לסטודנטים להתנסות בתכנון בצוע והערכת התערבות שיטתית ומתוכננת עם נשים המתמודדות עם משימות חיים מגוונות. יושם דגש על הקשר בין הגדרה ובחינת מאפיני הבעיה  ,עימה מנסה תכנית ההתערבות להתמודד, לבין ההבטים המגדריים היחודים של התחום והרקע החברתי פוליטי  של ההתרחשות בנוסף לכך תהיה התייחסות לעמדות ותפיסות מקצועיות של העובדת הסוציאלית ושל הארגון בו תופעל ההתערבות. כל אלו ישמשו לנו רקע רלוונטי לבחינת מטרות, אסטרטגיות וטכניקות התערבות.,

מטרות הלמידה:

חשיפה והעמקת ידע תאורטי  ,עמדות אישיות וחברתיות המתייחסים  לנושא המגדרי  בכלל ולאלו שקשורים לתחום הבעיה ,  שתכנית ההתערבות  מתמודדת איתה , בפרט. 

תכנון הפעלה והערכת התערבות שיטתית, חדשנית בתחום העבודה עם נשים, שתהווה בסיס לפיתוח ידע פרקטי- חכמת העשיה . ההתערבות צריכה להתמקד ברמה שמעבר לפרט, עליה להיות חדשה עבור הסטודנטית המפעילה.

ההתערבות תלווה בלימוד עצמאי של חומר תאורטי ומחקרי ותכלול הערכה סיכום ומסקנות.

דרכי הלמידה:

הקבוצה תהייה מרחב לומד פעיל  שיכלול בתוכו דיאלוג מתמשך באמצעותו נגבש את מערך הידע ותכנון הפעולה של כל סטודנטית.הסטודנטיות יציגו  אלמנטים שונים הקשורים להשגת מטרות הלמידה וחברי הקבוצה יהוו משאב ללוי עיבוד והתיעצות.

מבנה הפרקטיקה

סמינר זה מורכב משלשה  סמסטרים. הסמסטר הראשון   יוקדש  להתמקמות ראשונית  בתחום ולגיבוש הצעת  התערבות הכוללת: הגדרת בעיה, רציונאל להתערבות, מטרות ואופן פעולה.

הסמסטר השני והשלישי  יוקדש ללויו הסטודנטיות בהפעלת ההתערבות  בהערכת תוצאות  ובבחינת בסוגיות נבחרות שיעלו מתוך ההתנסות.

 


 

קבוצה 26:  פרקטיקה בתחום קבוצות – גב' בתיה פנחסי

בעידן של משאבים מוגבלים ושל בדיקה מתמדת של יעילות ומועילות, מנחי קבוצות צריכים להיות ממוקדי בעיה, ברורים ביחס למטרות ואקטיביים בסיוע לחברי הקבוצה להשיג את התוצאות המצופות.  עם זאת מנחי קבוצות צריכים גם להיות מוכנים להתעוררות של בעיות חדשות במהלך חיי הקבוצה, לצפות לבלתי צפוי  ולהיות ערוכים להנחיה משתנה תוך כדי תנועה.

לאור זאת, מטרות סדנת הפרקטיקה בתחום הקבוצות הינן: (א) להרחיב ולהעמיק את הידע העיוני, האמפירי והיישומי בעבודה קבוצתית; (ב) להתנסות בתכנון, הפעלה והערכה של התערבות קבוצתית שתהווה מענה לצרכים שיאותרו ע"י הסטודנטים. הסטודנטים יציגו במהלך הסדנה את התקדמותם בתהליך תכנון והפעלת ההתערבות. הסדנה תציע מרחב למידה לבחינה והטמעת הידע והניסיון המצטברים תוך כדי עשייה. יושם דגש הן על התערבויות קבוצתיות אותן יבצעו הסטודנטים והן על סדנת הפרקטיקה כקבוצה לומדת תוך דגש על היבטים כמו תהליכים מקבילים וסגנונות הנחיה.

 


 

קבוצה 27: התערבות עם אנשים המתמודדים עם מחלת נפש /ד"ר דפנה פרומר

סדנת הפרקטיקה תעסוק בתכנון ביצוע והערכה של תכניות התערבות עם אנשים המתמודדים עם מחלות נפש. נקודת המוצא להסתכלות ולתכנון ההתערבות תהיה על פי הראייה המאפיינת את גישת ההחלמה  תוך יישום עקרונות השיקום וניהול המחלה.
בסדנא נבחן את המאפיינים  של  המתמודדים ובני משפחותיהם, גישות ותכניות קיימות להתערבות, ננסה להבין מדוע אוכלוסייה  זו מודרות ומצויה בשוליים. כל זה  במגמה לבנות תכניות התערבות רלוונטיות שיקדמו וילוו אנשים אלה לשילוב ולחיים בעלי משמעות בתוך החברה הכללית.

 


 

קבוצה 28: מסיכון לסיכוי- סמינר פרקטיקה להתערבות עם ילדים/ ד"ר גליה קורניק

ילדים עם מוגבלות וקשיים רגשיים מצויים ברמת סיכון גבוהה, כשגורמיה קשורים לאפיוני הילד, אופי המגבלה או הקושי ממנו הוא סובל, התמודדות המשפחתית עם קשייו וכן באופני התמודדותן של מקורות התמיכה החברתיים העומדים לרשותו. במעגלים אלו מצוי הסיכון לפגיעה מצטברת בו, אך בה בעת, טמון בהם גם הפוטנציאל לשינוי. מטרתה של סדנת הפרקטיקה היא לזהות את גורמי הסיכון הפוטנציאלים עבור ילדים אלו ובהתאם, לאתר את הכוחות העומדים לרשות הילד, המשפחה, הקבוצה והקהילה ביצירת התערבות הולמת עבורם. במהלך הסדנא, יעמיקו המשתתפים את הידע התיאורטי והקליני אודות מודלים להתערבות, עם ילדים במעגלים השונים. בהמשכה, יבחרו נושא ואוכלוסייה להתערבות טיפולית ויתנסו ביישום ההתערבות הנבחרת. הסדנא תלווה את תהליך תכנון ההתערבות הטיפולית, יישומה והערכתה.

 


 

11104711:  סדנת פרקטיקה ב'- יישום התערבות, הערכת יישום ותהליך

 


 

11104712:    סדנת פרקטיקה ג'-  הערכת תוצאות כתיבה ביקורתית ואינטגרטיבית של מודל ההתערבות

 


 

11104810:  פרקטיקום ילד ונוער

הפרקטיקום יתקיים בקבוצות הדרכה קטנות,  בכל יום שני לכל אורך השנה, בהתאם לשעות שנקבעו בקבוצות השונות. הפרקטיקום הנו יישום שיטתי ומובנה של התערבות קלינית בילדים ובבני נוער,  המחברת בתוכה את כל החומר התיאורטי והיישומי אשר נלמד במהלך התואר. ההתערבות תתבצע תוך כדי תכנון, קביעת יעדים, בחירת מטרות, הצגת הבסיס האמפירי להתערבות וקביעת מדדים לבחינת ההתערבות. כל משתתף בפרקטיקום יתבקש לבחור במספר ילדים או מתבגרים אתם יעבוד במהלך השנה,  ועליהם יקבל הדרכה.  ההדרכה תינתן על האינטגרציה בין ההתערבות הישירה לבין החיבור התיאורטי והאמפירי של התערבותזו עם מקורות ספרותיים מוכחים. בסוף השנה, תוגש עבודת פרקטיקום על ידי כל משתתף.

 


 

11104811:  פרקטיקום לחץ וטראומה

הפרקטיקום הנו יישום שיטתי ומובנה של התערבות קלינית במצבי לחץ וטראומה, המחברת בתוכה את כל החומר התיאורטי והקליני אשר נלמד במהלך הלימודים במסלול הקליני לטיפול במצבי לחץ וטראומה. מטרת הפרקטיקום היא לעקוב אחר ביצוע התערבות ישירה מתוכננת עם פונים שעברו חוויה טראומטית, טראומה חד פעמית או טראומה ממושכת ומורכבת . כל סטודנט/ית  יתבקשו לבחור לפחות שלושה מקרים איתם יעבדו במהלך השנה, ובהם תתמקד ההדרכה. ההתערבות תתבצע תוך כדי אבחון/הגדרת הבעיה, בחירת מטרות, בחירת אמצעים, שיחזור הטראומה, התמודדות עם מצבים דיסוציאטיביים, קביעת מדדים לבחינת תוצאות ההתערבות. ההדרכה תתייחס להיבטים אלו תוך התבוננות רפלקטיבית בתהליך ההתערבות.

 


 

11104814: גב' שרית שי: התערבות עם נשים (תשע"ז)

קבוצת הפרקטיקה תהווה מרחב למידה שבו תתאפשר לסטודנטים להתנסות בתכנון בצוע והערכת התערבות   עם נשים המתמודדות עם משימות חיים מגוונות. יושם דגש על הקשר בין הגדרה ובחינת מאפייני הבעיה וסוג ההתערבות , לבין היבטים המגדריים  תוך אישיים  בשילוב המרחב  החברתי פוליטי  של ההתרחשות . בקבוצה   תהיה התייחסות לעמדות ותפיסות מקצועיות של העובדת הסוציאלי הקבוצה תהייה מרחב לומד פעיל  שיכלול בתוכו דיאלוג מתמשך באמצעותו נגבש את מערך הידע

 הקבוצה  היא מרחב לומד פעיל  שיכלול בתוכו דיאלוג   באמצעותו נגבש את מערך הידע ותכנון הפעולה של כל סטודנטית. הסטודנטיות יציגו  אלמנטים שונים הקשורים להשגת מטרות הלמידה וחברי הקבוצה יהוו משאב ללוי עיבוד והתייעצות.

 


 

11104815 גב' בתיה פנחסי: פרקטיקום בתחום קבוצות – "לחוות וללמוד קבוצות"

בעידן של משאבים מוגבלים ושל בדיקה מתמדת של יעילות ומועילות, מנחי קבוצות צריכים להיות ממוקדי בעיה, ברורים ביחס למטרות ואקטיביים בסיוע לחברי הקבוצה להשיג את התוצאות המצופות.  עם זאת מנחי קבוצות צריכים גם להיות מוכנים להתעוררות של בעיות חדשות במהלך חיי הקבוצה, לצפות לבלתי צפוי  ולהיות ערוכים להנחיה משתנה תוך כדי תנועה. לאור זאת, מטרות סדנת הפרקטיקום בתחום הקבוצות הינן: (א) להרחיב ולהעמיק את הידע העיוני והיישומי בעבודה קבוצתית; (ב) להתנסות בתכנון, הנחיה והערכה של התערבות קבוצתית. בסדנה יושם דגש הן על התערבויות קבוצתיות אותן יבצעו הסטודנטים במקומות עבודתם  והן על סדנת הפרקטיקום כקבוצה לומדת.

 


 

11104816 פרקטיקום בתחום בריאות הנפש : שיקום והחלמה

הפרקטיקום יעסוק בהתערבויות עם נפגעי נפש ובני משפחותיהם. במסגרת הקורס נעסוק בהתערבויות לפי גישת השיקום וההחלמה עם נפגעי נפש והתערבויות פסיכו-חינוכיות עם בני משפחה של מתמודדים.

הפרקטיקום ילווה התערבות של כל סטודנט/ית עם מערכת לקוח אחת (מתמודד או בני משפחה), אשר תוצג בכתה מספר פעמים לאורך השנה.

 


 

11104817 ד"ר גליה קורניק: טיפול דינאמי בילד ונער

מטרת הקורס לאפשר היכרות עם עקרונות תיאורטיים וגישות שונות בטיפול הדינמי בילדים, תוך מתן דגש על התערבות שיטתית ומתוכננת ועל טכניקות טיפוליות הנגזרות ממנה. כל משתתף בפרקטיקום יתבקש לבחור במספר ילדים או מתבגרים בהם יטפל במהלך השנה, עליהם נעבוד בקבוצת ההדרכה. ההדרכה הקבוצתית תתמקד באינטגרציה בין החומר הקליני לחומר התיאורטי והאמפירי ביחס להתערבות המוצעת. זאת, תוך השענות על מכלול החומר התיאורטי והיישומי אשר נלמד במהלך התואר מעבר לקורס הנוכחי.

 


 

11104818 מר גיא פרל: פרקטיקום ממוקד טיפול בגברים

מרחב הדרכה קבוצתית שבמרכזו התערבות פרטנית עם גברים. סגנון ההדרכה יהיה דינמי, תוך ניסיון להתמקד גם בסוגיות אופייניות לטיפול בגברים. חלומות של מטופלים וחלומות של המטפלות והמטפלים בתגובה למטופלים מוזמנים בברכה.

 


 

11104819 רונית אבן-זהב: התערבות רגישת מיגדר עם נשים וצעירות  "חדר משלכן", (ורג'יניה וולף, 1929)

מטרת הסמינר היא להעמיק את הידע בתחום העבודה עם נשים, להרחיב אלטרנטיבות לפעולה, ליזום ולהתנסות בחשיבה מותאמת לעבודה עם נשים שתאפשר הבניית המשגה כוללת לעבודה עם צעירות ונשים. כל זאת תוך התייחסות להיבטים פוליטיים חברתיים מגדריים ולתחומי בעיה ספציפיים בהתאם לשדות בהם מתקיימת  ההתערבות. 

הפרקטיקום יתמקד בשלושה צירים מרכזיים: הראשון נועד להרחבת המודעות והידע העיוני, האמפירי והיישומי בתחום העבודה עם צעירות ונשים. הציר השני יעסוק בהתנסות בזיהוי ובהגדרת אוכלוסייה מתאימה תוך הכרת צרכיה הייחודיים ומאפייני הטיפול בנשים (נערות, בוגרות ומבוגרות). הציר האחרון יתמקד בהדרכה מכוונת להתערבות יישומית מבוססת ידע: תכנון, הפעלה והערכה של התערבות שיטתית, מבוססת ראיות אודות המועילות והיעילות של שיטת ההתערבות.

המפגשים הקבוצתיים בפרקטיקום יהוו מרחב חשיבה ללמידה עיונית ומצע יישומי לתכנון התערבות עם נשים בתחומי בעיה שונים. מרחב זה יכלול שיח מתמשך שיעסוק

ב"אני" המקצועי הכולל בין היתר  -- ידע מן החיים,  עמדות, תחושות, תפיסות עולם תפיסות עולם והנחות מוצא לעבודה עם נשים, באמצעותם נגבש את מערך הידע התיאורטי והיישומי להתערבות עם צעירות ונשים.

 


 

11104820 פרקטיקום – טיפול במבוגרים באוריינטציה דינמית

מטרות הפרקטיקום להטמיע מושגים פסיכודינמיים מרכזיים העומדים בבסיסו של התהליך הטיפולי ולהתבונן לעולמו הפנימי של המטופל כפי שזה בא לידי ביטוי ביחסי מטפל-מטופל. במהלך השנה, כל סטודנט יתבקש להציג  טיפול בפונה מבוגר אחד לפחות. הצגת הטיפול תנוצל לחדד את המבט על עצמנו בניסיון לעשות שימוש בעצמי ככלי טיפולי ולהשגת אינטגרציה בין החומר הקליני לחומר התיאורטי והאמפירי ביחס להתערבות המוצעת.

 


 

11104821 פרקטיקום – טיפול במבוגרים באוריינטציה דינמית

מטרות הפרקטיקום להטמיע מושגים פסיכודינמיים מרכזיים העומדים בבסיסו של התהליך הטיפולי ולהתבונן לעולמו הפנימי של המטופל כפי שזה בא לידי ביטוי ביחסי מטפל-מטופל. במהלך השנה, כל סטודנט יתבקש להציג  טיפול בפונה מבוגר אחד לפחות. הצגת הטיפול תנוצל לחדד את המבט על עצמנו בניסיון לעשות שימוש בעצמי ככלי טיפולי ולהשגת אינטגרציה בין החומר הקליני לחומר התיאורטי והאמפירי ביחס להתערבות המוצעת.

 


 

11104822 פרופ' עדית וייס-גל: עובדות סוציאליות כשחקניות מדיניות- כיצד עובדות סוציאליות יכולות להניע שינויי מדיניות לטובת לקוחותיהן?

הסמינר יאפשר לעובדות סוציאליות, ללא קשר לתחום הפעולה שלהן או רמת ההתערבות בה הן פועלות (גם עובדות סוציאליות העובדות עם פרטים ומשפחות או בעבודה קלינית) ללמוד כיצד הן יכולות לשלב בתוך עבודתן היום יומית פעולות  לשינוי מדיניות הפוגעת בלקוחותיהן או בהן. הסמינר יאפשר להתנסות בזיהוי הבעיה במדיניות, בתכנון הפעולה ובתהליכי התערבות לשינויה, בתוך שירותי הרווחה בהן המשתתפות עובדות. הסמינר מיועד לפתח יכולת לחשוב באופן רחב יותר על הבעיות של הנעזרים בשירותינו ולקדם דרך נוספת וחשובה לסייע להם להתמודד טוב יותר עם בעיותיהם.     

 


 

10714369: הנחיית קבוצות- ניתוח התהליך הקבוצתי

הקורס יוקדש ללמידה בנושא הנחיה קבוצתית. הוא יועבר בצורה התנסותית שבה המשתתפים יתנסו בהנחיה וייערך ניתוח של התהליך ושל הדפוסים האישיים של המנחים. קורס זה וקורס " פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית וסגנון מנחה" מסתכמים יחד ל-8 ש"ס שהינם כל/רוב מכסת השעות לתת אשכול זה. נא להיערך בהתאם בתכנון הרישום לקורסים כבר בשנה א'.

דרישה מוקדמת:  פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית וסגנון מנחה.

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>