מבנה תכנית הלימודים לתכנית ההשלמה

פירוט תכנית לימודי השלמה לתואר שני לבעלי תארים מתחומים אחרים 

תכנית ההשלמות לתואר שני מיועדת לבעלי תארים קודמים (ב.א. או מ.א.) במדעי החברה/מדעי ההתנהגות. התכנית מורכבת מלימודי השלמה בעבודה סוציאלית, הכוללים ידע בסיסי והכרחי לעיסוק במקצוע כולל הכשרה מודרכת בשדה, ובנוסף, לימודים מלאים לתואר שני בעבודה סוציאלית במסלול טיפולי (מסלול אינטגרטיבי לטיפול והתערבות) או במסלול לקידום מדיניות וזכויות חברתיות. התכנית מקנה לתלמידים בסיומה תואר שני בעבודה סוציאלית (MSW) וכשירות המאפשרת לתלמידים רישום בפנקס העובדים הסוציאליים ועיסוק במקצוע.

מסלולי הלימוד הם
 

 • תכנית לימודי השלמה עם תזה
 • תכנית לימודי השלמה ללא תזה

הרישום ללימודים עם תזה ייעשה בסמסטר השני של השנה הראשונה ללימודים, בכפוף לנהלי הרישום לתואר שני עם תזה הנהוגים בבית הספר.

דרישות מוקדמות
 

תלמידי תכנית ההשלמות נדרשים ללימודי קדם הכוללים את הקורסים סטטיסטיקה, שיטות מחקר, וארבעה מתוך הקורסים הבאים: מבוא לסוציולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לפסיכופתולוגיה, תיאוריות אישיות, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה התפתחותית, החברה הישראלית, כלכלה.

כמו כן, עמידה מלאה בתנאי הקבלה הנוספים של התכנית.

 

שנה א' – לימודי השלמה בעבודה סוציאלית

 

מבוא לעבודה סוציאלית, לשירותי רווחה והנבטים משפטיים וחוקיים*

2 ש"ס

שיטות בעבודה סוציאלית

4 ש"ס

מיומנויות התערבות – אבחון פסיכוסוציאלי

4 ש"ס

הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה

8 ש"ס

התיאוריה של הפרקטיקה

2 ש"ס

המשפחה כמערכת

2 ש"ס

הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית

2 ש"ס

מדיניות הרווחה בישראל

2 ש"ס

המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה האישיים

2 ש"ס

קהילה כמנוף לשינוי חברתי בר קיימא

2 ש"ס

הפרעות נפשיות מנקודת מבט פסיכיאטרית ואנטי-פסיכיאטרית**

2 ש"ס

סה"כ שנה א'

32 ש"ס

 

 

*הקורס יילמד כסדנא מרוכזת בת שלושה מפגשים בני יום שלם טרם תחילת שנת הלימודים. על המתקבלים להתארגן בהתאם (הקורס הינו חובה; המועדים והשעות מופיעים בידיעון).

** הקורס יילמד כסדנא מרוכזת בת שלושה מפגשים בני יום שלם בסמוך לחופשת פסח. על המתקבלים להתארגן בהתאם  (הקורס הינו חובה; המועדים והשעות מופיעים בידיעון).

 

לימודי הוראת שדה מודרכת וקורסי השיטות והמיומנויות בעבודה סוציאלית נלמדים כיחידה אחת, ובקבוצות קטנות. בכל קבוצה מסגרות הכשרה מעשית מגוונות, ועם אוכלוסיות שונות.

 

שנה ב' – לימודי השלמה בעבודה סוציאלית

 

סמינר התרכזות + מיומנויות התערבות (בחירה בין ההתרכזויות: בריאות הנפש, ילד ונוער, נשים ומגדר)

8 ש"ס

הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה

8 ש"ס

סה"כ שנה ב'

16 ש"ס

 

 

 לימודי הוראת שדה מודרכת וקורסי ההתרכזות ומיומנויות ההתערבות נלמדים כיחידה אחת, ובקבוצות קטנות. הבחירה (נעשית בסיום השנה הראשונה ללימודים) היא בין שלוש התרכזויות:

 

בריאות הנפש – בה נלמדים תכנים הקשורים לטיפול דינאמי קצר מועד. מסגרות ההכשרה המעשית בהתרכזות זו הן בתחום בריאות הנפש.

 

ילד ונוער – בה נלמדים תכנים הקשורים לטיפול פסיכו-דינאמי בילדים והוריהם. מסגרות ההכשרה המעשית בהתרכזות זו הן עם ילדים ונוער.

 

נשים ומגדר – בה נלמדים תכנים הקשורים לטיפול פמיניסטי דינאמי. מסגרות ההכשרה המעשית בהתרכזות זו הן עם נשים.

 

לימודי התואר השני

לימודי התואר השני מתחילים מהשנה השניה ללימודים בתוכנית, למשך שנתיים, במסלול אינטגרטיבי לטיפול והתערבות או במסלול לקידום מדיניות וזכויות חברתיות. נא עיינו בתוכנית הלימודים ובמערכת השעות ללימודי התואר השני (תלוי במסלול הלימודים שנבחר - עם או ללא תזה). הבחירה במסלול לימודים עם או ללא תזה, מתבצעת בתום שנת ההשלמות הראשונה (ולקראת הכניסה ללימודי התואר השני).

 

מבחן הפטור בסטטיסטיקה

 

כל המתקבלים לתואר השני נדרשים לעבור את מבחן הפטור בסטטיסטיקה. המבחן מתקיים בסוף סמסטר א' ללימודי התואר השני. בהתאמה, תלמידי תכנית ההשלמות ניגשים למבחן הפטור בסטטיסטיקה בשנה ב' ללימודיהם. במקרים מסוימים ניתן להגיש בקשה לפטור ממבחן הפטור בסטטיסטיקה. את הבקשה יש לשלוח למזכירת תכנית ההשלמות , שירה אמיר, במייל:shiraa@tauex.tau.ac.il בצירוף המסמכים הרלבנטיים. רשאים להגיש בקשה:

1)    בוגרי תואר שני במסלול עם תזה.

2)    בוגרי תואר שני שלמדו במהלך לימודי התואר השני קורסי סטטיסטיקה מתקדמת. 

3)    בוגרי תואר שלישי (דוקטורט).

4)    סטודנטים בוגרי תואר בפסיכולוגיה, שעשו מבחן מתא"ם בציון עובר.

 


 

* לתלמידים במסלול ללא תיזה: קורסי חובה לפרקטיקום בתשע"ז
  
(לתלמידים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ה)

 

ע"ס במסגרת בריאות נפש/ ד"ר דפנה פרומר

 • הגישה האנטי פסיכיאטרית
 • תיאוריות פסיכותרפיות ויישומן בהתערבות פרטנית
 • מושגי יסוד בפסיכולוגיה יונגיאנית
 • פסיכותרפיה קיומית
 • המפגש הטיפולי
 • טיפול ממוקד בפוסט טראומה
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • מיומנויות עבודה בקבוצה 
 • כנגד כל הסיכויים 
 • טראומה בין הקליני לחברתי 
 • טיפול ממוקד  

 

טיפול במבוגרים באוריינטציה דינמיתד"ר נורה קורן-לנגר

 • טיפול ממוקד בפוסט טראומה
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • תקווה וחוסן בראי הטראומה: הבטים תאורטיים וקליניים
 • המפגש הטיפולי
 • "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה
 • תאוריות פסיכותרפיות, ויישומן בהתערבות פרטנית
 • טראומה: בין הקליני לחברתי 
 • פוסט טראומה מורכבת 
 • כנגד כל הסיכויים
 • זקנים בסיכון-אתגרים טיפוליים, חוקיים ואתיים
 • כוחה המרפא של האמפתיה: "יישומי פסיכולוגיית העצמי במקצוע העבוד
 • "מהי העדה שלך?" מזרחיות ועבודה סוציאלית

התערבות קבוצתיתגב' בתיה פנחסי

 • פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית  וסגנון מנחה
 • הנחית קבוצות
 • עבודה קבוצתית בסביבתו של הילד
 • סוגיות בעבודה קבוצתית
 • התיאוריה והפרטיקה של הקבוצה הקטנה
 • התערבות קבוצתית עם נשים
 • טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי
 • פסיכולוגיה חיובית
 • פסיכותרפיה קיומית
 • טכניקות התערבות בעבודה קבוצתית ופרטנית בגברים
 • ארגז הכלים היצירתי

 

מגדרגב' שרית שי

 • בריאות נשים
 • אלימות נגד נשים
 • פוסט-טראומה מורכבת והפרעות דיסוציאציה 
 • המעבר לאימהות אימהות – היבטים תיאורטיים ביקורתיים
 • הפסיכולוגיה של  האישה
 • מין מגדר ומיניות
 • מיגדר, משפחה ומדיניות חברתית
 • מיגדר בטיפול וטיפול במיגדר
 • התערבות קבוצתית עם נשים
 • טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי.
 • אלימות כנגד נשים
 • אימהות ואי אימהות 

 

ילדים/ ד"ר גליה קורניק

 • הדרכת הורים
 • הילד שבי  הילד שלי  והילד שבטיפולי
 • להתבגר לתוך גבולות
 • טיפולים בילדים נפגעי התעללות
 • התבגרות סוערת
 • מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים
 • ילדים במצבי טראומה
 • עבודה קבוצתית בסביבתו של הילד
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • בעיות התנהגותיות ורגשיות בקרב ילדים ומתבגרים 
 • תיאוריות בטיפול משפחתי
 • מיומנויות בטיפול משפחתי 
 • מעבר לחיי בגרות של צעירים בסיכון ובהשמות חוץ ביתיות
 • פסיכופתולוגיה של הילד

 

התערבות רגישת מגדר עם נשים צעירות/ ד"ר רונית אבן-זהב

 • פוסט טראומה מורכבת והפרעות דיסוציאציה
 • תקווה וחוסן בראי הטראומה: הבטים תאורטיים וקליניים
 • הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית
 • סוגיות בעבודה קבוצתית
 • "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה
 • אימהות ואי אימהות
 • מגדר, משפחה ומדיניות חברתית
 • אלימות נגד נשים
 • כנגד כל הסיכויים - על יצירת קשר עם משפחות במצוקה חברתית וכלכלית מתמשכת

 

התערבות עם גברים/ מר גיא פרל

 • תאוריות פסיכותרפיות, ויישומן בהתערבות פרטנית
 • עבודה קבוצתית עם גברים
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • המפגש הטיפולי
 • "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה
 • מושגי יסוד בפסיכולוגיה יונגיאנית
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • הגישה ההתייחסותית 
 • פסיכותראפיה קיומית
 • טכניקות התערבות בעבודה קבוצתית ופרטנית בגברים

 

פרקטיקת מדיניותפרופ' עידית וייס-גל

 • מגדר, משפחה ומדיניות חברתית
 • לראות, לשמוע ולפעול: עובדים סוציאליים כשחקני מדיניות
 • סנגור בבית המחוקקים: אסטרטגיה להשפעה על מדיניות חברתית (קורס מרוכז בחופשת סמסטר א')
 • עבודה סוציאלית וצדק חברתי
 • זכותן לבריאות של אוכלוסיות מודרות ? תפקידם של אנשי ונשות רווחה ורפואה
 • כנגד כל הסיכויים - על יצירת קשר עם משפחות במצוקה חברתית וכלכלית מתמשכת
 • תיאוריות וגישות בפסיכותרפיה
 • הדרכת הורים
 • טראומה: בין הקליני לחברתי
 • תיאוריות בטיפול משפחתי
 • אלימות נגד נשים

 

טיפול במבוגרים באוריינטציה דינמית/ ד"ר אילנה זקס

 • תקווה וחוסן בראי הטראומה: היבטים תאורטיים וקליניים
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • טיפול ממוקד בפוסט טראומה
 • המפגש הטיפולי
 • "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה
 • תיאוריות וגישות בפסיכותרפיה ויישומן בהתערבות פרטנית
 • טראומה: בין הקליני לחברתי
 • כוחה המרפא של האמפתיה: יישומי פסיכולוגיית העצמי במקצוע העבוד
 • "מהי העדה שלך?" מזרחיות ועבודה סוציאלית

 

טיפול בא/נשים נפגעות אלימות לסוגיה (פיזית, רגשית, מינית, כלכלית) / ד"ר דניאלה שבאר-שפירא

 • פוסט טראומה מורכבת והפרעות דיסוציאציה
 • מצבים פוסט-טראומטיים - דילמות ואתגרים
 • טיפול בילדים נפגעי התעללות
 • בריאות נשים: היבטים נפשיים, התנהגותיים וחברתיים
 • טראומה: בין הקליני לחברתי
 • טיפול ממוקד בפוסט-טראומה
 • טראומה מינית
 • מגדר, משפחה ומדיניות חברתית
 • אלימות נגד נשים
 • היבטים חברתיים של טראומה
 • "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה

 


 

[1] מומלץ לקחת את קורסי החובה לפרקטיקום בשנה ב'; עם זאת, ניתן לבנות תמהיל שונה של קורסי הפרקטיקום וקורסי הבחירה, כל עוד מספר שעות הלימוד בשנה ב' לא יהיה נמוך יותר מ 30% מלימודי התואר השני

* מספר קורסי הבחירה הרשומים בטבלה בשנים ב', ג' הם המלצה לחלוקת השעות בין השנים; ניתן יהיה לבחור את מכסת קורסי הבחירה (14 ש"ס במסלול תזה כמותית, 12 ש"ס בתזה איכותנית, 18 ש"ס במסלול ללא תזה) בתמהיל אחר בין השנים לנוחות התלמיד/ה ובהתאם למערכת השעות.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>