תנאי קבלה לתואר ראשון לשנה"ל תשע"ח

מועמדים לבית הספר לעבודה סוציאלית חייבים לעמוד בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ,ושל בית-הספר לעבודה סוציאלית, על-פי המפורט בחוברת המידע למועמדים

קבלת התלמידים תתבסס על:

 1. ממוצע ציוני בחינות הבגרות.
   
 2. תוצאות בחינת הכניסה הפסיכומטרית.  
  ועדת הקבלה שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המועמדים לראיון אישי ו/או קבוצתי, וכן לקבוע קריטריונים נוספים שלא פורטו בחוברת הרישום.
   
 3. לימודי אנגלית. 
  מועמדים שהתקבלו לבית-הספר לעבודה סוציאלית חייבים להגיע לרמת "מתקדמים א" באנגלית בטרם יתחילו בלימודיהם, ולהגיע לרמת "פטור" עד סוף שנה"ל הראשונה.

 

הכרה בלימודים אקדמיים קודמים

1.1  תלמיד המתחיל ללמוד בביה"ס לאחר שלמד במוסד אקדמי מוכר חייב לעמוד במלוא תכנית הלימודים של בית-הספר.
 

1.2  תלמידים המתקבלים לביה"ס לאחר שהשלימו לימודיהם ועמדו במלוא הדרישות של שנה אחת לפחות בבית-ספר (אוניברסיטאי) לעבודה סוציאלית המוכר בארץ יתקבלו לשנה ב', אך יהיו חייבים להשלים קורסים משנה א' על פי החלטת היועץ. על תלמידים אלה תחול מלוא תכנית הלימודים של בית-הספר משנה ב' ואילך.
 

1.3   כל תלמיד חייב ללמוד בביה"ס לפחות 2/3 מתכנית הלימודים של בית-הספר.
 

1.4   תלמיד אשר השלים במסגרת לימודים קודמים קורסים עליהם ניתן לקבל פטור, אך העולים במניין השעות שלהם על 1/3 מתכנית הלימודים יבחר, באשור היועץ, קורסים חליפיים עד למילוי המכסה של 2/3 מסה"כ השעות הנדרשות.

 

פטורים

1.1   תלמיד זכאי לבקש פטור מקורס/ים על סמך לימודים קודמים עבור קורסים המקבילים בתוכנם והיקפם לאלה הנלמדים בבית-הספר לעבודה סוציאלית. הבקשה תוגש למזכירות תלמידים בצרוף האישורים הבאים:

1.1.1   הקורס נלמד במסגרת לימודים אקדמית והתלמיד סיים חובותיו     בקורס זה כנדרש (גיליון ציונים רשמי).
 

1.1.2   סילבוס של הקורס (הכולל מידע על תכנית הקורס, היקף, מטלות ורשימת הקריאה).

1.2   הבקשה תועבר לגורם האקדמי המוסמך בבית-הספר אשר יחליט אם ניתן לתת פטור בגין קורס זה. לא ניתן לערער על החלטה זו.
 

1.3     התלמיד הלומד בו זמנית בשני חוגים שונים, מתן פטור בעקבות לימודיו בחוג האחר, לא ישחרר אותו מלימוד מכסת השעות בבית-הספר לעבודה סוציאלית (לא פחות מ- 2/3  השעות הנדרשות לתואר ראשון בעבודה סוציאלית).
 

1.4     ציונים של קורסים שנלמדו לקראת תואר בחוג אחר באוניברסיטת תל-אביב נכללים בשקלול ציון הגמר (לא כולל קורסים עליהם קיבל התלמיד תואר). 
ציונים של קורסים ממוסדות אחרים, המשמשים בסיס לקבלת פטור אינם נכללים בשקלול ציון הגמר.

 

 

סדרי הרישום: 


לתשומת לב הנרשמים

 • אין לבחור בבית-הספר לעבודה סוציאלית בעדיפות שלישית!
   
 • המועדים האחרונים לביצוע מטלות והמצאת אישורים – כמפורט בטבלה המופיעה באתר ההרשמה של האוניברסיטה.
   
 • עם זאת, נרשמים העומדים בתנאי הקבלה, לאחר שתיקנו את ציוני הבגרות במועד קיץ 2017, רשאים להגיש לוועדת הקבלה עד תום השבוע הראשון של ספטמבר 2017:
  אישור על הציון ובקשה (בכתב) לדיון מיוחד.
  ​כמו כן, רשאים להגיש בקשה בכתב לדיון מיוחד מועמדים, שנבחנו בפסיכומטרי במועד יולי 2017 תוך שבוע ימים מיום קבלת תוצאות הבחינה. ועדת הקבלה תדון בבקשתם על פי נתוניהם האישיים ויכולת הקליטה של בית הספר.

 

מועמדים לשנה ב'

בשנת הלימודים השנייה מתפנים לעתים מקומות במספר מצומצם.

תיתכן אפשרות לקליטת תלמידים למקומות אלה בתנאי שיעמדו בתנאי הקבלה הכלליים של אוניברסיטת תל-אביב.

מועמדים המעוניינים להתקבל לשנה ב' על בסיס סיום שנה א' בלימודי עבודה סוציאלית ממוסד אקדמי אחר המעניק תואר זהה – לא יוכלו להירשם מראש.

מועמדים אלה נדרשים לפנות בכתב ליחידת המירשם בשבוע הראשון של חודש אוגוסט ולצרף את המסמכים הבאים:

 • אישורים על ממוצע ציוני שנה א' בציון 85 לפחות
 • אישור סיום החובות הלימודיים והרשאה ללימודי שנה ב'
 • אישור על רמת פטור באנגלית (יש לפנות ליחידה לשפות זרות לשם בדיקת ההכרה בשפה האנגלית).

וועדת הקבלה של בית הספר תדון בבקשה על סמך האישורים הנדרשים ועל בסיס מקום פנוי ותיתן את התשובות לבקשות הקבלה של המועמדים לשנה ב' בסמוך לפתיחת שנת הלימודים האקדמית.

רק מועמד שיקבל תשובה חיובית מהוועדה יורשה לבצע את תהליך ההרשמה עצמו כמקובל.

 

ייעוץ ופרטים נוספים:

לייעוץ ופרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות סטודנטים:
לגב'  חגית שטיין בדוא"ל hagits@tauex.tau.ac.il 
או בטלפון: 03-6409410.
 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>