מערכת שעות בתואר ראשון- שנה ג'- תשע"ז

שנה ג
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר מרצים
קורס בחירה
אב 1110.3729.01 הקליניקה הבין מגזרית ליצירה ושינוי של מדיניות חברתית וכלכלית שיעור ד 20:00-18:00 250 ד"ר לוין ליה
 • פעם בשבועיים
 • קורסים לתלמידי שנה ג'- סה"כ 38 ש"ס
  7 קורסי חובה-המסגרת בהתאם להתרכזות שנקבעה לתלמיד
  חובה לבחור קורס אחד בהתאם לשיבוץ
  אב 1110.3208.01 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר קורין-לנגר נורה
  אב 1110.3208.02 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר כץ כרמית
  אב 1110.3208.03 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר פרומר דפנה
  אב 1110.3208.04 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית גב' גרין ורדה
  אב 1110.3208.05 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר גוזמן ג'וליה
  חובה לבחור קורס אחד בהתאם לשיבוץ
  אב 1110.3016.01 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 126 ד"ר קורין-לנגר נורה
  אב 1110.3016.02 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 124 ד"ר כץ כרמית
  אב 1110.3016.03 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 123 ד"ר פרומר דפנה
  אב 1110.3016.04 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 122 גב' גרין ורדה
  אב 1110.3016.05 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 121 ד"ר גוזמן ג'וליה
  התרכזויות-חובה לבחור התרכזות אחת בהתאם לשיבוץ
  אב 1110.3281.01 התרכזות ילדים בקהילה סמינר ב 10:00-08:00 124 ד"ר כץ כרמית
  אב 1110.3187.01 ע"ס בתחום החברה הרב תרבותית סמינר ב 10:00-08:00 126 ד"ר קורין-לנגר נורה
  אב 1110.3264.01 ע"ס בתחום בריאות הנפש סמינר ב 10:00-08:00 123 ד"ר פרומר דפנה
  אב 1110.3280.01 ע"ס בתחום הבריאות סמינר ב 10:00-08:00 121 ד"ר גוזמן ג'וליה
  אב 1110.3240.01 ע"ס בתחום הזקן ומשפחתו סמינר ב 10:00-08:00 122 גב' גרין ורדה
  קורסי חובה
  א' 1110.3027.01 התיאוריה של הפרקטיקה ג' שיעור ב 16:00-14:00 001 ד"ר קורניק גליה
  א' 1110.3020.01 פרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית שיעור ב 14:00-12:00 127 ד"ר לוין ליה
  חובה לבחור אחד מתוך 6 סמינרים (שנתי)
  א' 1110.3028.01 סמינר אמפירי** סמינר ד 16:00-14:00 015 ד"ר טרטקובסקי יבגני
  ב' סמינר ב 14:00-12:00 120 ד"ר טרטקובסקי יבגני
  א' 1110.3028.02 סמינר אמפירי** סמינר ד 16:00-14:00 016 ד"ר אבו-ריא השאם
  ב' סמינר ב 14:00-12:00 124 ד"ר אבו-ריא השאם
  א' 1110.3028.03 סמינר אמפירי** סמינר ד 16:00-14:00 017 פרופ' גינזבורג קרני
  ב' סמינר ב 14:00-12:00 053 פרופ' גינזבורג קרני
  א' 1110.3028.04 סמינר אמפירי** סמינר ד 16:00-14:00 121 ד"ר שילה גיא
  ב' סמינר ב 14:00-12:00 150 ד"ר שילה גיא
  א' 1110.3028.05 סמינר אמפירי** סמינר ד 16:00-14:00 123 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  ב' סמינר ב 14:00-12:00 123 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  א' 1110.3028.06 סמינר אמפירי** סמינר ד 16:00-14:00 250 ד"ר גבריאל-פריד בל
  ב' סמינר ב 14:00-12:00 008 ד"ר גבריאל-פריד בל
 • אחת לשבועיים
 • חובה לבחור קבוצה אחת מתוך שלוש קבוצות הקורס
  א' 1110.3190.01 אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 10:00-08:00 125 ד"ר באום-מזרחי עדי
  א' 1110.3190.02 אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 10:00-08:00 150 ד"ר פרומר דפנה
  ב' 1110.3190.03 אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית שיעור ב 18:00-16:00 015 ד"ר פרומר דפנה
  6 קורסי חובה - נא לבחור קורס אחד מכל אשכול
  המסגרת בהתאם לאשכול
  סוגיות בעבודה סוציאלית א'-346
  חובה לבחור קורס אחד מתוך השלושה
  א' 1110.3296.01 התערבות עם נשים בדחק ובמשבר שיעור ד 12:00-10:00 150 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  א' 1110.3490.01 דתיות ורוחניות כמשאבי התמודדות עם משברי חיים שיעור ד 12:00-10:00 053 ד"ר אבו-ריא השאם
  א' 1110.3266.01 התמודדות עם מצבי לחץ בתהליך ההגירה** שיעור ד 12:00-10:00 055 ד"ר טרטקובסקי יבגני
 • הקורס אינו מיועד לתלמידי התרכזות חברה רב תרבותית
 • סוגיות בעבודה סוציאלית ב' - 344
  חובה לבחור קורס אחד מתוך הארבעה
  א' 1110.3726.01 סוגיות בבריאות ובחולי פיזי בקרב ילדים שיעור ד 14:00-12:00 128 ד"ר חממה ליאת
  א' 1110.3735.01 סוגיות בטיפול בגברים שיעור ד 14:00-12:00 150 מר אשמן תמיר
  א' 1110.3733.01 טיפול בחברה הערבית שיעור ד 14:00-12:00 124 ד"ר צרצור רודה
  א' 1110.3566.01 התערבות רגישת תרבות** שיעור ד 14:00-12:00 118 גב' שי שרית
 • הקורס אינו מיועד לתלמידי התרכזות חברה רב תרבותית
 • התערבות במישור משפחה - 340
  חובה לבחור קורס אחד מתוך הארבעה
  ב' 1110.3192.01 אלימות במשפחה שיעור ד 10:00-08:00 121 פרופ' פלד עינת
  ב' 1110.3737.01 היבטים חברתיים ואישיים של טראומה מינית שיעור ד 10:00-08:00 128 גב' פרנקל אביגיל
  ב' 1110.3741.01 אבדן ושכול שיעור ד 10:00-08:00 123 ד"ר לביא יעל
  התערבות במישור קבוצה - 341
  חובה לבחור קורס אחד מתוך הארבעה
  ב' 1110.3444.01 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 14:00-12:00 150 גב' פנחסי בתיה
  ב' 1110.3444.02 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 14:00-12:00 053 גב' שי שרית
  ב' 1110.3444.03 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 14:00-12:00 055 גב' זקס אילנה
  ב' 1110.3444.04 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית-תאוריה ויישום שיעור ד 14:00-12:00 123 ד"ר קורין-לנגר נורה
  התערבות במישור קהילה - 342
  חובה לבחור קורס אחד מתוך השלושה
  ב' 1110.3730.01 ארגון הקהילה לשינוי מדיניות שיעור ד 12:00-10:00 055 גב' אפשטיין ברברה
  ב' 1110.3739.01 פרקטיקה של מיצוי זכויות חברתיות וכלכליות שיעור ד 16:00-14:00 125 מר מלמד רן
  ב' 1110.3298.01 התערבויות קהילתיות באירועי אסון וחרום שיעור ד 12:00-10:00 053 ד"ר ברגר רוני
  א' 1110.3736.01 התערבות קהילתית - מיומנויות תכנון וביצוע** שיעור ב 18:00-16:00 124 גב' פרייברג סמדר
  ב' שיעור ב 16:00-14:00 124 גב' פרייברג סמדר
 • פעם בשבועיים
 • מיועד לסטודנטים הרשומים להתרכזות רב-תרבותית בלבד
 • אב 1110.3740.01 הקליניקה הבין מגזרית ליצירה ושינוי של מדיניות חברתית וכלכלית שיעור ד 20:00-18:00 מר מלמד רן
 • פעם בשבועיים
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>