רישום לקורסים בשיטת Bidding

כניסה לאתר Bidding

 

http://www.ims.tau.ac.il  
או  
https://www.ims.tau.ac.il/Bidd/
 

חובה לצפות במצגת על עקרונות
בידינג באתר של רישום מכרז
תחת הסבר כללי


הרישום לקורסים מתקיים בשיטת "המכרז" - מערכת ממוחשבת אליה מזין התלמיד את הקורסים לפי העדפותיו וזו משבצת אותו לקורסים בשיטת "המכירה הפומבית". המערכת פותחה בטכנולוגיית אינטרנט ומופעלת באמצעות ממשק האינטרנט הסטנדרטי, דפדפן האינטרנט.

ניתן להירשם לקורסים מכל מחשב שיש לו חיבור למערכת האינטרנט, לרבות כיתת המחשבים בבית-הספר, בהתאם למועדי הרישום שיפורטו.

הרישום ייעשה באמצעות כתובת האינטרנט:

https://www.ims.tau.ac.il/Bidd/

 

חובה לצפות במצגת על עקרונות הבידינג באתר של רישום במכרז (בידינג) תחת הסבר כללי:    https://www.tau.ac.il/bidding

 

מועדי הרישום לקורסים בשיטת המכרז

מקצה ראשון

המקצה הראשון יתחיל ב- 7.9.20 בשעה 11:00 ויסתיים ב- 13.9.20 בשעה 10:00.

תמיכה של נציגות מזכירות הסטודנטים תתקיים באופן טלפוני לאורך תקופת הבידינג. 

סטודנטים שמעוניינים בתמיכה פרונטלית מוזמנים להגיע למעבדת מחשבים בבית הספר בתקופת הרישום.

מספר הטלפון של מזכירות סטודנטים: 03-6409410; של מזכירות תארים מתקדמים: 03-6409554, של מזכירת תכנית ההשלמות: 03-6409192.

 

מקצה שני

המקצה השני יתחיל ב- 16.9.20  בשעה 11:00, ויסתיים ב- 23.9.20 בשעה 10:00. 

תמיכה של נציגות מזכירות הסטודנטים תתקיים באופן טלפוני לאורך תקופת הבידינג. 

סטודנטים שמעוניינים בתמיכה פרונטלית מוזמנים להגיע למעבדת מחשבים בבית הספר בתקופת הרישום.

מספר הטלפון של מזכירות סטודנטים: 03-6409410; של מזכירות תארים מתקדמים: 03-6409554, של מזכירת תכנית ההשלמות: 03-6409192.

 

במקצה השני ניתנת הזדמנות לתלמיד לתקן ולשפר את שיבוצו, תוך שהוא מתחרה על המקומות שנותרו פנויים לאחר המקצה הראשון. במקצה זה עומדים לרשות התלמיד (מחדש) סך כל הנקודות שעמדו לרשותו במקצה הראשון. (הסבר על הקצאת הנקודות ראה בהמשך). 

 

תוצאות הרישום יתפרסמו באתר האינטרנט ויפורסמו גם נתונים סטטיסטיים הנוגעים לתוצאות המקצים.

 

תשלום המקדמה על חשבון שכר הלימוד הוא תנאי גישה למערכת

 

ברצוננו להביא לידיעתכם כי הרישום לקורסים יתאפשר רק לסטודנטים שיסדירו שכר לימוד בטרם הרישום. לתשומת ליבכם, עליכם לשלם את התשלום הראשון של שכ"ל עד ה-31.8.2020. גם אם בספח התשלום מצויין תאריך מאוחר יותר. סטודנט שלא יסדיר את שכ"ל במועד לא יוכל להזין את תכנית הלימודים שלו  במועד ועקב כך סיכוייו להירשם לקורסים הרצויים לו, ירדו.

תלמיד שאיחר בתשלום המקדמה ע"ח שכר הלימוד יהיה חייב להציג שובר תשלום חתום ע"י הבנק בעת הרישום בכיתת המחשבים, או לשולחו במייל למזכירות הסטודנטים או לפקס: 03-6406882, אם הרישום נעשה מחוץ לאוניברסיטה, וזאת על מנת לשחרר את קוד המשתמש שלו לצורך הרישום. אין לפנות בקשה לשחרור הקוד במועד הסמוך לסגירת המקצה.

נתונים אישיים:

הכניסה למערכת הבידינג, כמו גם למערכת "מידע אישי לתלמיד", תתבצע עם שם המשתמש וסיסמת הדואר האלקטרוני האוניברסיטאי (שם משתמש וסיסמה).

מספר תלמיד - בתחילת הפעלת מערכת השיבוץ על התלמיד להקיש את מספר תעודת הזהות שלו (מספר זהות בן 9 ספרות - כולל ספרת ביקורת).

קוד אישי - משמש כסיסמה אישית של התלמיד. הקוד הוא צירוף של 4 ספרות המלווה את התלמיד במשך כל לימודיו באוניברסיטה. הודעה על הקוד הנ"ל מועברת לתלמיד ע"י המרכז למרשם עם קליטת נתוניו האישיים במערכת מנהל התלמידים. הקוד האישי מודפס גם בדף הראשון של פנקס התשלומים שנשלח לבית התלמיד. ניתן לאחזר קוד אישי במידע אישי לתלמיד באינטרנט, או במדור תלמידים במרכז למירשם בטלפון 03-6405550 או בעזרת תמיכה טכנית בטלפון 03-6408888.

הסיסמה מיועדת להגנה על הנתונים, כפי שהקליד אותם התלמיד, מפני חדירה בלתי מורשית של גורם אחר.

 

הקצאת נקודות לתלמידי תואר ראשון

בשיטת רישום זו יעמוד לרשות כל תלמיד בהתאם להתקדמותו בלימודים, סכום של נקודות. התלמיד רשאי להקצות את הנקודות שהועמדו לרשותו בהתאם להעדפותיו לכל קורס שהוא מעוניין להשתתף בו.

לרשות התלמידים יעמדו הנקודות הבסיסיות על פי הפירוט הבא:

תלמידי שנה א' – אין נקודות (כל הקורסים הינם חובה)

תלמידי שנה ב' – 20 נקודות (יש לבחור את קבוצת התרגול בסטטיסטיקה וקבוצה בקורס "מעשה ההתערבות")

תלמידי שנה ג' ומעלה המשובצים להתרכזות – 200 נקודות.

תלמידי שנה ג' ומעלה שאינם משובצים להתרכזות – 150 נקודות.

 

הקצאת נקודות לתלמידי תואר שני

כמפורט במכתבים שנשלחו לסטודנטים במייל.

 

מגבלת מקומות

מכסת המקומות בקורסים/קבוצות מוגבלת כמתחייב מאילוצי המערכת ומהצורך לאזן את מספר התלמידים בקבוצות הלימוד השונות. ניתן לראות את מגבלת המקומות על מסך הזנת הנתונים.

 

שיטת העברת הנקודות

כדי לא לאבד את הניקוד שניתן לקבוצה שהרישום אליה נדחה, מאפשרת המערכת להעביר את הניקוד לקבוצה אחרת על-פי בקשת התלמיד.

תלמיד יהיה רשאי לבחור את דרך העברת הנקודות בעת הכניסה למערכת הבידינג באחת מהדרכים האלה:

העברה אוטומטית (ברירת המחדל): משמעותה, שלאחר שסיים התלמיד להזין את כל הקורסים בבקשה, המערכת ממיינת את כל הקורסים לפי הניקוד בסדר יורד, ובמקרה של דחייה יועברו הנקודות לקורס הבא בתור.

העברה לפי בחירה: משמעותה שהתלמיד עצמו יקבע לאיזה קורס יועברו הנקודות אם לא יתקבל לקורס מסוים אותו בחר.

מומלץ לבחור בשיטת העברת נקודות לפי בחירה, כך לתלמיד ישנה שליטה טובה יותר על אופן העברת הנקודות.

במסך בקשת התלמיד לכל קורס יש מספר סידורי. במקרה של העברת נקודות לפי בחירה יש לציין לאיזה מספר סידורי להעביר את הנקודות. אם בחר התלמיד בחלופה זו יהיה עליו לציין לאיזה מספר סידורי (שהןא מספר השורה) להעביר את הנקודות במקרה של דחייה.

 

שים לב: הנקודות שהועברו מקורס שסורב לקורס אחר הן אלה שיתמודדו במכרז על הקורס השני שאותו בחר התלמיד ולא יתווספו לסך הנקודות שכבר הקצה התלמיד לקורס השני.

אופן העברת הנקודות שבחר התלמיד יופיע במסך הזנת ההעדפות, ויצוין בפלט לתלמיד בתום הזנת הנתונים.

 

ניקוד מינימלי לקורס

ההקצאה המינימלית עבור קורס בחירה/קבוצה במסגרת שיעורי הבחירה היא 5 נקודות, לקורסי החובה שנלמדים בקבוצה אחת בלבד (קורס המסומנים כ-"0" בלבד) אין צורך להקצות נקודות, אך יש צורך לסמן את הקורס/ הקבוצה המבוקשים כדי לוודא שאין לכם פטור מקורס זה.

בקורס חובה הניתן במספר קבוצות יש צורך לדרג את עדיפותכם לקבוצות.

לתלמידי תואר ראשון: אין להירשם לקורסי שיטות א' ושיטות ב' – הרישום לקורסים אלה ייעשה על ידי המזכירות.

כאשר בקורס  מבוקש יש מספר קבוצות חלופיות ונכנסים לבידינג במצב אוטומטי, יש להקצות 5 נקודות לפחות לקבוצה בעלת העדיפות הגבוהה. לקבוצות החלופיות אין צורך להקצות ניקוד אלא רק לדרג לפי סדר עדיפויות. המחשב מדרג את העדיפויות לפי הסדר שסומן על-ידי התלמיד. במידה ונכנסים לבידינג במצב בחירה יש  לסמן במערכת את המספר הסידורי של הקורס אליו תרצה להעביר נקודות במידה ותידחה הבקשה לרישום מקורס שסומן.

 

 

סיבות אפשריות לאי-קבלה לקורס:

  • הקורס מלא – התלמיד לא הקצה מספיק נקודות.
  • התלמיד שובץ כבר לקבוצה אחרת באותו קורס, כלומר התקבל לקורס או קבוצה אחרת אותה העדיף.
  • התלמיד שובץ כבר בקבוצה אחרת של קורס כלשהו, אשר מתקיים באותן שעות בהן מתקיימת הקבוצה אליה לא התקבל. במקרה זה התלמיד ישובץ לקורס לו הקצה מספר נקודות גבוה יותר.

 

מהלך השיבוץ – המכרז

הרישום לקורסים אינו מתחשב במועד הקלדת ההעדפות - עיקרון "כל הקודם זוכה" אינו תופס לעניין זה. כל תלמיד יזין את העדפותיו בזמן הנוח לו במסגרת הימים והמועדים שנקבעו. השיבוץ – "המכרז" – מתבצע לאחר שכל התלמידים הקלידו את העדפותיהם והמועדים להקלדה חלפו.

בשיבוץ לקורסים/קבוצות יועדפו תלמידים שהקצו את מספר הנקודות הגבוה ביותר עבור הרישום לאותו קורס/קבוצה, על פי גובה ההקצאה בסדר יורד. במקרים שבהם הקצה יותר מתלמיד אחד ניקוד זהה לניקוד הסגירה בקורס מסוים, תופעל נוסחה שתקבע באופן אקראי מי מהם יתקבל לקורס/קבוצה.

 

ביטול רישום לקורסים ורישום לקורסים סגורים

מיועד לתלמידי מוסמך שנה ב'  ותלמידי השלמות שנה ג' ולתלמידי שנה ג' בתואר הראשון בלבד: ביטול רישום לקורסים ניתן לבצע בין המקצה הראשון למקצה השני. ביטול קורס בשלב זה מזכה את התלמיד במקצה השני (מקצה השיפורים) בסך נקודות הקורסים שבוטלו (בנוסף לניקוד ההתחלה).

במהלך המקצה השני ניתן גם לבטל רישום לקורסים שהתלמיד קיבל במקצה הראשון ואף לנסות להירשם לקורסים שבהם נותרו מקומות פנויים. כמו כן, ניתן להזין בקשות רישום לקורסים סגורים, בהנחה שיתפנו בהם מקומות במהלך המקצה השני.

 

אופן הזנת הקורסים (הפעלת מערכת הנתונים)

 

הזנת הבקשות לרישום – בשלב הזנת הבקשות יתבקש התלמיד להקליד את הפרטים הבאים:

 

1.    מספר הקורס/קבוצה - יש לבחור את הקורס/קבוצה המבוקשים על-ידי סימון בטור הבחירה, ברשימת הקורסים. אם יש מספר קבוצות חלופיות באותו הקורס יש לבחור את הקבוצות לפי סדר העדיפויות הרצוי.

       סדר סימון הקבוצות ברשימה ייקבע לפי סדר הופעתן ברשימה.

2.    מסגרת - יש לבחור לכל קורס את המסגרת המתאימה לו, על פי שנת ומסלול לימודיו.

3.    ניקוד - מספר נקודות שהתלמיד מעוניין להקצות לכל קורס/קבוצה.

4.    העברת הנקודות מקורסים שבהם לא התקבל :

       העברה אוטומטית  (ברירת המחדל)

       העברה לפי בחירה  (ידנית)

 

5.    רישום הבקשה והדפסתה  - עם סיום כל הפעולות הנ"ל, יש להקיש על כפתור הרישום. אם לא נמצאו שגיאות, פעולה זו רושמת את הבקשה במערכת. מומלץ להקיש על כפתור סיום הרישום שבמרכז השורה בראש המסך. הבקשה המלאה תוצג שוב עם כל הנתונים הנלווים. בשלב זה ניתן לבצע את ההדפסה בפועל.

      

ניתן בכל שלב במהלך ימי הרישום לשנות את הרישום. רק אישור הרישום האחרון תקף ויזכה להתייחסות במקרה של בירור.

 

פרסום התוצאות

תוצאות הרישום יתפרסמו באתר האינטרנט, לרבות פירוט לגבי דחיית רישום והסיבות לדחייה. בנוסף לכך יפורסמו באתר האינטרנט נתונים סטטיסטיים הנוגעים לתוצאות המקצה (סף סגירה של קורס, כמה תלמידים ביקשו להתקבל, כמה התקבלו בפועל ועוד). לא תישלחנה הודעות אישיות בדואר.

במהלך הרישום בשיטת המכרז לא ייבדקו תנאי המעבר משנה א' לשנה ב' ומשנה ב' לשנה ג', ולא תיבדק עמידה בדרישות הקדם של הקורסים.

בתום הרישום יופקו דו"חות מחשב. לתלמידים שלא עמדו בתנאי המעבר או בדרישות המוקדמות יבוטל הרישום לקורסים אליהם נרשמו.

קבלה לקורס אינה מהווה התחיבות של בית-הספר להשתתפות התלמיד בקורס אם אינו עומד בתנאים הנדרשים.

 

האחריות על בדיקת המצב הלימודים ומילוי אחר כל התנאים הנדרשים
חלה על התלמיד בלבד.

 

 

על התלמיד לבדוק האם חלות דרישות מוקדמות על קורסים ובכך למנוע את ביטול הרישום לקורס לאחר שהקורס התקבל בבידינג.

במהלך הסמסטר יופקו דו"חות מחשב. לתלמידים שלא עמדו בתנאי המעבר או בדרישות המוקדמות יבוטל הרישום לקורסים אליהם נרשמו.

 

שינויים במערכת יתקיימו בשבועיים הראשונים של הסמסטר על בסיס מקומות פנויים.

ביטול רישום לקורסים בשבועיים אלה ניתן לעשות באמצעות אתר האינטרנט במערכת מידע אישי לתלמיד – https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Default.aspx

 

 

בברכת  שנה טובה  ושנת לימודים פורייה ומוצלחת,

 

מזכירות הסטודנטים של התואר הראשון , התארים המתקדמים ותכנית ההשלמות

 
 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>