ביום חמישי ה 30/3 ביה"ס סגור עקב סיור לימודי של סגל ביה"ס

סגל בית הספר בסיור לימודי

24 יוני 2020
ביום חמישי ה 30/3 ביה"ס סגור עקב סיור לימודי של סגל ביה"ס

סגל בית הספר בסיור לימודי

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive