מערכת שעות - תואר שני- מסלול לחץ וטראומה -תשע"ט

מסלול לחץ וטראומה
סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר מרצים
מסלול לחץ וטראומה - קליני
אשכול 1א-תיאוריות וקורסי יסוד
כל התלמידים - חובה 2 קורסים=6 ש"ס
מסגרת 620
א' 1110.4401.33 מבוא למצבי לחץ וטראומה: זיהוי ואבחון שיעור ד 16:00-14:00 150 גב' פרנקל אביגיל
א' 1110.4402.33 הבסיס התיאורטי להתערבויות במצבים טראומטיים שיעור ד 14:00-10:00 118 פרופ' גינזבורג קרני
אשכול 1 ב-סוגיות ומיומנויות
עם תזה כמותית -לבחור 3 קורסים=6 ש"ס
עם תיזה איכותנית - לבחור 2 קורסים=4 ש"ס
ללא תיזה - לבחור 10 קורסים =20 ש"ס
בהתאם לדרישות מסלול הלימודים-פירוט בתכנית הלימודים תואר שני
מסגרת עם תזה-622, ללא תזה 623
ב' 1110.4593.33 גישות בהתערבות בהפרעות פוסט טראומטיות** שיעור פרופ' גינזבורג קרני
 • חובה לכל התלמידים
 • קורס מקוון
 • קורסי בחירה
  א' 1110.4163.01 פסיכולוגיה חיובית שיעור ד 12:00-10:00 120 פרופ' בנימיני יעל
  ב' 1110.4280.01 טיפול בילדים נפגעי התעללות שיעור ב 12:00-10:00 118 ד"ר כץ כרמית
  א' 1110.4281.01 התנהגות ארגונית שיעור ב 14:00-12:00 128 ד"ר טרטקובסקי יבגני
  א' 1110.4283.01 הילד שלי הילד שבי והילד שבטיפולי שיעור ב 10:00-08:00 128 פרופ' דודזון-ערד בלהה
  ב' 1110.4283.02 הילד שלי הילד שבי והילד שבטיפולי** שיעור פרופ' דודזון-ערד בלהה
 • קבוצת קורס זו תתקיים כסדנה מרוכזת בחופשת סמ' ב'
 • בתאריכים ***********************
 • ב' 1110.4568.01 התערבות קבוצתית עם נשים שיעור ב 12:00-10:00 016 גב' שי שרית
  א' 1071.4369.01 הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי** שיעור ד 14:00-10:00 013 פרופ' יואל דפנה
 • קורס זה מחייב רישום לקורס המשך 1110424701
 • ד"מ: הקורס 1071436901
 • ב' 1110.4359.01 מין מגדר ומיניות - מבט חברתי על תאוריות מגדריות שיעור ב 12:00-10:00 125 ד"ר שילה גיא
  א' 1110.4399.01 הגישה האנטי-פסיכיאטרית לבעיות נפשיות שיעור ב 12:00-10:00 053 ד"ר אבו-ריא השאם
  א' 1110.4400.01 הפסיכותרפיה הקיומית שיעור ד 14:00-12:00 125 ד"ר אבו-ריא השאם
  ב' 1110.4403.01 ילדים במצבי טראומה שיעור ב 12:00-10:00 128 ד"ר חממה ליאת
  א' 1110.4406.01 הפסיכולוגיה של האישה:הבסיס התיאורטי ויישומו שיעור ב 16:00-14:00 128 גב' שי שרית
  ב' 1110.4410.01 המפגש הטיפולי שיעור ד 10:00-08:00 125 גב' שי שרית
  א' 1110.4412.01 אובדן ושכול שיעור ב 14:00-12:00 118 פרופ' ליכטנטריט רונית
  א' 1110.4413.01 זכותן לבריאות של אוכלוסיות מודרות - תפקידם של אנשי רווחה שיעור ב 10:00-08:00 127 גב' זיו הדס
  ב' 1110.4418.01 זקנים בסיכון - אתגרים טיפוליים, חוקיים ואתיים שיעור ב 10:00-08:00 152 ד"ר אלון שרה
  א' 1110.4419.01 תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה שיעור ב 16:00-14:00 110 ד"ר קורניק גליה
  ב' 1110.4421.01 טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי שיעור ד 16:00-14:00 118 מר אשמן תמיר
  ב' 1110.4422.01 כנגד כל הסיכויים - על יצירת קשר עם משפחות במצוקה חברתית וכלכ שיעור ב 10:00-08:00 127 ד"ר קני פז סיגל
  ב' 1110.4424.01 עבודה סוציאלית וצדק חברתי שיעור ב 14:00-12:00 128 פרופ' סויה רבקה
  א' 1110.4225.01 התבגרות סוערת שיעור ב 12:00-10:00 150 ד"ר שילה גיא
  ב' 1110.4426.01 אימהות ואי-אימהות שיעור ב 20:00-18:00 127 ד"ר דונת אורנה
  ב' 1110.4427.02 סנגור בבית המחוקקים: אסטרטגיה להשפעה על מדיניות חברתית** שיעור פרופ' וייס-גל עידית
 • סדנה מרוכזת בחופשת סמסטר ב' 30.6-3.7
 • ב' 1110.4428.01 מעבר לחיי בגרות של צעירים בסיכון ובהשמות חוץ ביתיות שיעור ב 12:00-10:00 055 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  ב' 1110.4431.01 "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה** שיעור ב 14:00-12:00 127 גב' ורדימון שילי
 • ד"מ: הקורס 1110441901
 • א' 1110.4515.01 התיאוריה והפרקטיקה של הקבוצה הקטנה שיעור ב 18:00-16:00 118 מר פרגו-גופר עמירם
  א' 1110.4524.01 מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים** שיעור ב 12:00-10:00 128 ד"ר חממה ליאת
 • נדרש ניסיון בטיפול בילדים, אפשרי גם במסגרת הכשרה מעשית.
 • ב' 1110.4529.01 כל אחד והמשפחה שלו - סוגיות בטיפול בילדים הגדלים במבנים משפח שיעור ב 12:00-10:00 127 ד"ר קורניק גליה
  ב' 1110.4530.01 טכניקות התערבות בעבודה קבוצתית עם גברים שיעור ד 14:00-12:00 118 מר אשמן תמיר
  א' 1110.4531.01 טיפול בטראומה מינית שיעור ב 12:00-10:00 118 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  א' 1110.4532.01 מודלים יישומים בטיפול בזקנים ובני משפחתם שיעור ב 10:00-08:00 055 ד"ר אלון שרה
  א' 1110.4533.01 פסיכופתולוגיה התפתחותית שיעור ב 16:00-14:00 150 מר שרוף אברהם
  ב' 1110.4534.01 כוחה המרפא של האמפתיה: יישומי פסיכולוגיית העצמי במקצוע העבוד שיעור ב 18:00-16:00 125 ד"ר הררי מירב
  ב' 1110.4535.01 תיאוריות ביקורתיות לעבודה סוציאלית שיעור ב 12:00-10:00 150 גב' ביטנר דקלה
  ב' 1110.4536.01 ארגז הכלים היצירתי** שיעור ד 10:00-08:00 118 גב' טבת טובה
 • לא לתלמידים שלמדו את הקורס 1110329401 ב-3 השנים האחרונות
 • א' 1110.4537.01 עבודה עם הורים - הדרכה ושותפות שיעור ב 16:00-14:00 055 מר ורשביאק אייל
  א' 1110.4540.01 שינוי מדיניות בעידן ניאו-ליברלי: היבטים תיאורטיים שיעור ב 14:00-12:00 053 ד"ר פלדמן גיא
  א' 1110.4542.01 טיפול הורה - ילד במצבי טראומה שיעור ב 20:00-18:00 118 ד"ר קני פז סיגל
  א' 1110.4546.01 זכויות חברתיות - תאוריה, משפט ופוליטיקה שיעור ב 12:00-10:00 250 ד"ר סיטבון עופר
  ב' 1110.4548.01 עבודה סוציאלית מבוססת זכויות** שיעור ב 14:00-12:00 053 ד"ר לוין ליה
  ד"מ: קורס 1110454601
  ב' 1110.4549.01 בין האישי לפוליטי:התערבות מתקדמת באלימות כלפי נשים שיעור ד 12:00-10:00 118 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  ב' 1110.4550.01 ניתוח מדיניות** שיעור ד"ר כנען רם-אריה
 • סדנה מרוכזת בחופשת סמסטר ב' 17.6-20.6 חדר 118
 • א' 1110.4551.01 החלמה והתמודדות עם מחלה פסיכיאטרית במשפחה שיעור ד 18:00-16:00 127 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
  א' 1110.4552.01 מיומנויות התערבות עם ילדים נפגעי עבירה בהקשר המשפטי שיעור ב 12:00-10:00 125 ד"ר כץ כרמית
  ב' 1110.4553.01 מיצוי זכויות מתקדם שיעור ב 12:00-10:00 015 גב' תמיר גילי
  ב' 1110.4554.01 טיפול בטראומה מורכבת ודיסוציאציה** שיעור ב 12:00-10:00 053 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
 • שימו לב לתנאים שבתיאור הקורס טרם רישומכם.
 • ב' 1110.4555.01 טכניקות התערבות בפסיכותרפיה שיעור ב 14:00-12:00 118 ד"ר קורניק גליה
  ב' 1110.4556.01 עבודה סוציאלית בהקשר להגירה שיעור ב 18:00-16:00 128 ד"ר טרטקובסקי יבגני
  ב' 1110.4557.01 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של גיל ההתבגרות שיעור ב 16:00-14:00 055 ד"ר טרטקובסקי יבגני
  ב' 1110.4558.01 מבט אינטגרטיבי על תהליכים גופניים, רגשיים, בינאישיים וחברתיי שיעור ב 16:00-14:00 127 ד"ר צור נוגה
  ב' 1110.4559.01 מתיאוריות מסורתיות לפוסט מודרניות בטיפול משפחתי שיעור ב 12:00-10:00 120 פרופ' ליכטנטריט רונית
  ב' 1110.4568.01 התערבות קבוצתית עם נשים שיעור ב 12:00-10:00 016 גב' שי שרית
  ב' 1110.4584.01 מדיניות דיור, התחדשות עירונית ושיתוף ציבור** שיעור ד"ר חננאל רוית
 • סדנה מרוכזת ב-3 מפגשים : 9:3023.6-25.6.19
 • 9:30-16:00 בחדר 150
 • א' 1110.4585.01 הדרכה בעבודה סוציאלית: מושגים מרכזיים, גישות ומודלים שיעור ב 18:00-16:30 128 ד"ר ימין עמית
  א' 1110.4590.01 תקווה וחוסן בראי הטראומה: הבטים תאורטיים וקליניים שיעור ב 18:00-16:00 053 ד"ר לוי אופיר
  א' 1110.4591.01 טיפול ממוקד במצבי פוסט טראומה: יישומים ברמת הפרט והקבוצה שיעור ב 20:00-18:00 150 ד"ר לוי אופיר
  ב' 1110.4701.01 גישות וסוגיות בעבודה סוציאלית ביקורתית** שיעור ב 18:00-16:00 053 גב' ביטנר דקלה
 • ד"מ: הקורס 1110453501
 • סילבוסים לקורסים מהתכנית הבינלאומית יינתנו לפי דרישה
  רישום במזכירות התכנית הבינ"ל חדר 117
  א' 1140.7074.01 Group Interventions in Stressful Situations שיעור ב 11:45-10:15 152 ד"ר פיגין רנה
  א' 1140.6375.01 Theory& Practice of advancing community based interventions שיעור ד 15:45-14:15 152 ד"ר נפתלי מיכאל
  ב' 1140.7084.01 Domestic violence related stress:assessment and intervention שיעור ד 13:45-12:15 152 פרופ' פלד עינת
  אשכול 3 - פיתוח ידע
  חובה שנה א' עם תיזה -מסגרת 627
  א' 1110.4600.33 סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות סדנה ב 10:00-08:00 120 ד"ר כץ כרמית
  ב' 1110.4601.33 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים סדנה ב 10:00-08:00 120 ד"ר כץ כרמית
 • תנאי מעבר מסדנה ב' לסדנה ג' ציון 80 בסדנה ב'
 • חובה-שנה ב'-עם תזה-מסגרת 627
  א' 1110.4613.01 סטטיסטיקה וניתוח נתונים** שיעור ב 18:00-16:00 318 ד"ר שילה גיא
 • לכותבי תיזה כמותית
 • תלמידי תיזה שנה ב' יירשמו לסדנת ההמשך שלהם
  א' 1110.4148.01 מבוא למחקר איכותני** שיעור ב 10:00-08:00 118 פרופ' פלד עינת
 • חובה לכותבי תיזה איכותנית
 • חובה בשנה ב' לכל תלמידי המסלול-לבחור אחת מתוך 3 קבוצות
  עם תזה-612, ללא תזה-611
  אב 1110.4811.01 פרקטיקום לחץ וטראומה סדנה ב 10:00-08:00 015 גב' גילוני ברק שלומית
  אב 1110.4811.02 פרקטיקום לחץ וטראומה סדנה ב 10:00-08:00 016 ד"ר זליגמן צביה
  אב 1110.4811.03 פרקטיקום לחץ וטראומה סדנה ב 10:00-08:00 150 מר ורשביאק אייל
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive