מערכת שעות - תואר שני- קורסי חובה - תשע"ט

קורסי חובה תואר 2
סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר מרצים
חובה שנה ג' ללא תיזה - סדנת פרקטיקום**
 • סדנאות פרקטיקום מפורטות במערכת המסלול האינטגרטיבי
 • קורסים לתואר שני
  קורסי חובה כללים-מסגרת 620
  שנה א'
  א' 1110.4144.01 הדרכה בספריה** תרגיל
 • המפגש יתקיים 10/10 09-11 בחדר 127
 • א' 1110.4144.02 הדרכה בספריה** תרגיל
 • המפגש יתקיים 19.10 בשעות 9-11 בחדר 127
 • 1110.4105.01 בחינת פטור באוריינות מחקרית**
 • בחינת פטור באוריינות מחקרית חובה לסיים עד סוף שנה א'
 • מועדי הבחינה: 8.10, 21.12, 25.1
 • חובה קורס אחד מתוך ארבע הקבוצות-אשכול 2-מסגרת 628
  א' 1110.4146.01 פרדיגמות מחקר והערכת תכניות התערבות שיעור ב 12:00-10:00 055 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  א' 1110.4146.02 פרדיגמות מחקר והערכת תכניות התערבות שיעור ד 10:00-08:00 128 פרופ' פלד עינת
  ב' 1110.4146.03 פרדיגמות מחקר והערכת תכניות התערבות שיעור ב 16:00-14:00 118 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  ב' 1110.4146.04 פרדיגמות מחקר והערכת תכניות התערבות שיעור ב 18:00-16:00 118 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  שנה ב'
  חובה לבחור אחת מתוך 8 הקבוצות -אשכול 2-מסגרת 628
  א' 1110.4523.01 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 015 גב' שי שרית
  א' 1110.4523.02 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 120 גב' פנחסי בתיה
  א' 1110.4523.03 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 016 ד"ר קורניק גליה
  א' 1110.4523.04 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 008 ד"ר באום-מזרחי עדי
  א' 1110.4523.05 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 121 ד"ר קורין-לנגר נורה
  א' 1110.4523.06 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 053 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
  ב' 1110.4523.07 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 122 ד"ר קורין-לנגר נורה
  ב' 1110.4523.08 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 053 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive