מערכת שעות - תכנית ההשלמות (כל השנים) -תשע"ט

השלמה
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר מרצים
תכנית ההשלמה
לימודי שנה א'
כל הקורסים לתלמידי שנה א' הם קורסי חובה
א' 1110.4144.01 הדרכה בספריה** תרגיל
 • המפגש יתקיים 10.10 09-11 בחדר 127
 • א' 1110.4144.02 הדרכה בספריה** תרגיל
 • המפגש יתקיים 19.10 בשעה 9-11 בחדר 127
 • א' 1110.6129.01 מבוא לעבודה סוציאלית, לשירותי רווחה והיבטים משפטיים וחוקיים* שיעור ד"ר כץ כרמית
 • סדנה מרוכזת ב-3 מפגשים
 • 11.10, 18.10 ,25.10, בשעות 08:30-16:30
 • ב' 1110.1129.01 מדינת הרווחה בישראל שיעור ד 10:00-08:00 001 ד"ר פלדמן גיא
  א' 1110.6131.01 המשפחה כמערכת לתכנית ההשלמות שו"ת ד 10:00-08:00 118 פרופ' ליכטנטריט רונית
  א' 1110.6128.01 התיאוריה של הפרקטיקה שיעור ד 16:00-14:00 127 ד"ר צור נוגה
  א' 1110.2135.01 הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית שו"ת ד 18:00-16:00 001 מר אשמן תמיר
  ב' 1110.2236.01 קהילה כיעד ומנוף לשינוי חברתי בר-קיימא שיעור ד 16:00-14:00 001 ד"ר פלדמן גיא
  ב' 1110.2102.01 המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה האישיים שו"ת ד 18:00-16:00 001 עו"ד מורן שמואל
  ב' 1110.6130.01 הפרעות נפשיות מנקודת מבט פסיכיאטרית ואנטי-פסיכיאטרית** שיעור ד"ר אבו-ריא השאם
 • סדנה מרוכזת ב-3 מפגשים בחופשת סמסטר ב' 16.6-18.6
 • קורסי שיטות, מיומנויות והכשרה מקצועית-השיבוץ נעשה במזכירות
  א' 1110.6100.01 שיטות בעבודה סוציאלית שו"ת ד 12:00-10:00 016 ד"ר קורניק גליה
  ב' שו"ת ד 12:00-10:00 121 ד"ר קורניק גליה
  א' 1110.6300.01 מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלי שו"ת ד 14:00-12:00 016 ד"ר קורניק גליה
  ב' שו"ת ד 14:00-12:00 121 ד"ר קורניק גליה
  א' 1110.6100.02 שיטות בעבודה סוציאלית שו"ת ד 12:00-10:00 017 ד"ר פרומר דפנה
  ב' שו"ת ד 12:00-10:00 150 ד"ר פרומר דפנה
  א' 1110.6300.02 מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלי שו"ת ד 14:00-12:00 017 ד"ר פרומר דפנה
  ב' שו"ת ד 14:00-12:00 150 ד"ר פרומר דפנה
  א' 1110.6100.03 שיטות בעבודה סוציאלית שו"ת ד 12:00-10:00 150 גב' פרקר אילת
  ב' שו"ת ד 12:00-10:00 122 גב' פרקר אילת
  א' 1110.6300.03 מיומנויות התערבות - אבחון פסיכוסוציאלי שו"ת ד 14:00-12:00 150 גב' פרקר אילת
  ב' שו"ת ד 14:00-12:00 122 גב' פרקר אילת
  אב 1110.6108.01 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר קורניק גליה
  אב 1110.6108.02 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר פרומר דפנה
  אב 1110.6108.03 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית גב' פרקר אילת
  לימודי שנה ב'
  קורסי חובה מתוך לימודי השלמה
  א' 1110.7016.01 מיומנויות התערבות - התערבות והערכתה שיעור ב 14:00-12:00 015 ד"ר מרקוביץ אורלי
  ב' שיעור ב 14:00-12:00 121 ד"ר מרקוביץ אורלי
  א' 1110.7016.02 מיומנויות התערבות - התערבות והערכתה שיעור ב 14:00-12:00 124 גב' הירש נירה
  ב' שיעור ב 14:00-12:00 124 גב' הירש נירה
  א' 1110.7016.03 מיומנויות התערבות - התערבות והערכתה שיעור ב 14:00-12:00 017 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  ב' שיעור ב 14:00-12:00 125 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  א' 1110.7264.01 ע"ס בתחום בריאות הנפש שיעור ב 16:00-14:00 015 ד"ר מרקוביץ אורלי
  ב' שיעור ב 16:00-14:00 121 ד"ר מרקוביץ אורלי
  א' 1110.7281.01 ע"ס בתחום ילד ונוער שיעור ב 16:00-14:00 124 גב' הירש נירה
  ב' שיעור ב 16:00-14:00 124 גב' הירש נירה
  א' 1110.7271.01 ע"ס בתחום מגדר שיעור ב 16:00-14:00 017 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  ב' שיעור ב 16:00-14:00 125 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  אב 1110.7108.01 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר מרקוביץ אורלי
  אב 1110.7108.02 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית גב' הירש נירה
  אב 1110.7108.03 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  לימודי התואר השני
  נא ראו פירוט דרישות בפרק "אודות ומבנה תכנית הלימודים"
  בתואר השני בידיעון. לפירוט הקורסים נא ראו
  במסלול אינטגרטיבי - מערכת שעות
  קורסי חובה כלליים לתואר השני שנה ב' - מסגרת 620
  1110.4105.01 בחינת פטור באוריינות מחקרית**
 • בחינת פטור באוריינות מחקרית חובה לסיים עד סוף שנה א' במוסמ
 • **מועדי הבחינה: 8.10, 21.12, 25.1
 • מסגרת 628
  א' 1110.4146.01 פרדיגמות מחקר והערכת תכניות התערבות שיעור ב 12:00-10:00 055 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  א' 1110.4146.02 פרדיגמות מחקר והערכת תכניות התערבות שיעור ד 10:00-08:00 128 פרופ' פלד עינת
  ב' 1110.4146.03 פרדיגמות מחקר והערכת תכניות התערבות שיעור ב 16:00-14:00 118 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  ב' 1110.4146.04 פרדיגמות מחקר והערכת תכניות התערבות שיעור ב 18:00-16:00 118 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  לכותבי תיזה בלבד - חובה לבחור סדנת תיזה אחת בסמ' א' ואחת ב'
  מסגרת 627
 • תנאי מעבר מסדנה ב' לסדנה ג' ציון 80 בסדנה ב'
 • א' 1110.4600.21 סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית בחירת נושא סקירת ספרות -הטרוגני סדנה ב 10:00-08:00 250 פרופ' סויה רבקה
  ב' 1110.4601.21 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים-הטרוגנית סדנה ב 10:00-08:00 250 פרופ' סויה רבקה
  א' 1110.4600.20 סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות סדנה ב 10:00-08:00 007 ד"ר שילה גיא
  ב' 1110.4601.20 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים סדנה ב 10:00-08:00 009 ד"ר שילה גיא
  א' 1110.4600.22 סדנת מחקר א':קריאה ביקורתית בחירת נושא סקירת ספרות-איכותנית סדנה ב 12:00-10:00 012 פרופ' פלד עינת
  ב' 1110.4601.22 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים-איכותנית סדנה ב 12:00-10:00 219 פרופ' פלד עינת
  א' 1110.4600.23 סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות סדנה ב 10:00-08:00 257 ד"ר אבו-ריא השאם
  ב' 1110.4601.23 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים סדנה ב 10:00-08:00 257 ד"ר אבו-ריא השאם
  א' 1110.4148.01 מבוא למחקר איכותני** שיעור ב 10:00-08:00 118 פרופ' פלד עינת
 • לכותבי תיזה איכותנית
 • לימודי שנה ג'
  קורסי חובה כלליים לתואר השני בשנה ג'
  מסגרת - 628
  חובה על כולם לבחור קבוצה אחת - אשכול 2 - מסגרת 628
  א' 1110.4523.01 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 015 גב' שי שרית
  א' 1110.4523.02 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 120 גב' פנחסי בתיה
  א' 1110.4523.03 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 016 ד"ר קורניק גליה
  א' 1110.4523.04 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 12:00-10:00 008 ד"ר באום-מזרחי עדי
  א' 1110.4523.05 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 121 ד"ר קורין-לנגר נורה
  א' 1110.4523.06 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 053 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
  ב' 1110.4523.07 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 122 ד"ר קורין-לנגר נורה
  ב' 1110.4523.08 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 053 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
  עם תיזה - ממשיכים בהתאם לתיזה בשנה ב'
  מסגרת 627
  א' 1110.4602.01 סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר** סדנה ב 12:00-10:00 013 ד"ר טרטקובסקי יבגני
  ב' סדנה ב 12:00-10:00 257 ד"ר טרטקובסקי יבגני
  א' 1110.4602.02 סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר** סדנה ב 12:00-10:00 214 פרופ' בנימיני יעל
  ב' סדנה ב 12:00-10:00 250 פרופ' בנימיני יעל
  א' 1110.4602.03 סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר** סדנה ב 10:00-08:00 008 פרופ' גינזבורג קרני
  ב' סדנה ב 10:00-08:00 008 פרופ' גינזבורג קרני
 • אחת לשבועיים
 • א' 1110.4603.01 סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר סדנה ב 12:00-10:00 257 פרופ' ליכטנטריט רונית
  ב' סדנה ב 10:00-08:00 012 פרופ' ליכטנטריט רונית
  א' 1110.4603.02 סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר סדנה ב 14:00-12:00 122 פרופ' פלד עינת
  ב' סדנה ב 10:00-08:00 125 פרופ' פלד עינת
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>