מערכת שעות בתואר ראשון- שנה ג'- תשע"ט

שנה ג
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר מרצים
קורס בחירה
א' 1110.3747.01 הקליניקה לשינוי מדיניות חברתית** שיעור א 16:00-14:00 250 ד"ר לוין ליה
ב' שיעור ד 20:00-18:00 250 מר מלמד רן
 • ניתן לקחת במקום קורס כללי וקורס באשכול קהילה
 • *ניתן ללמוד במקום קורס כללי או קורס באשכול קהילה
  *ניתן ללמוד קורס זה פעם אחת
  קורסים לתלמידי שנה ג'- סה"כ 38 ש"ס
  7 קורסי חובה-המסגרת בהתאם להתרכזות שנקבעה לתלמיד
  חובה לבחור קורס אחד בהתאם לשיבוץ
  אב 1110.3208.01 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית גב' גולנזר שרית
  אב 1110.3208.02 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר קורין-לנגר נורה
  אב 1110.3208.03 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר פרומר דפנה
  אב 1110.3208.04 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית ד"ר גוזמן ג'וליה
  אב 1110.3208.05 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית גב' גרין ורדה
  אב 1110.3208.06 הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה הדרכה אישית גב' פרנקנבורג רות
  חובה לבחור קורס אחד בהתאם לשיבוץ
  אב 1110.3016.01 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 124 גב' גולנזר שרית
  אב 1110.3016.02 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 126 ד"ר קורין-לנגר נורה
  אב 1110.3016.03 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 123 ד"ר פרומר דפנה
  אב 1110.3016.04 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 122 ד"ר גוזמן ג'וליה
  אב 1110.3016.05 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 121 גב' גרין ורדה
  א' 1110.3016.06 מיומנויות התערבות ג' - התערבות והערכתה סמינר ב 12:00-10:00 017 גב' פרנקנבורג רות
  התרכזויות-חובה לבחור התרכזות אחת בהתאם לשיבוץ
  אב 1110.3281.01 התרכזות ילדים בקהילה סמינר ב 10:00-08:00 124 גב' גולנזר שרית
  אב 1110.3187.01 ע"ס בתחום החברה הרב תרבותית סמינר ב 10:00-08:00 126 ד"ר קורין-לנגר נורה
  אב 1110.3264.01 ע"ס בתחום בריאות הנפש סמינר ב 10:00-08:00 123 ד"ר פרומר דפנה
  אב 1110.3280.01 ע"ס בתחום הבריאות סמינר ב 10:00-08:00 122 ד"ר גוזמן ג'וליה
  אב 1110.3240.01 ע"ס בתחום הזקן ומשפחתו סמינר ב 10:00-08:00 121 גב' גרין ורדה
  אב 1110.3277.01 ע"ס בתחום קהילה סמינר ב 10:00-08:00 017 גב' פרנקנבורג רות
  קורסי חובה
  א' 1110.3027.01 התיאוריה של הפרקטיקה ג' שיעור ב 16:00-14:00 127 ד"ר צור נוגה
  א' 1110.3020.01 פרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית שיעור ב 14:00-12:00 127 ד"ר לוין ליה
  חובה לבחור אחד מתוך 5 סמינרים (שנתי)
  א' 1110.3028.01 סמינר אמפירי** סמינר ד 16:00-14:00 016 ד"ר טרטקובסקי יבגני
  ב' סמינר ב 14:00-12:00 016 ד"ר טרטקובסקי יבגני
  א' 1110.3028.02 סמינר אמפירי** סמינר ד 16:00-14:00 017 פרופ' ליכטנטריט רונית
  ב' סמינר ב 14:00-12:00 017 פרופ' ליכטנטריט רונית
 • איכותני.
 • *תנאי רישום: ציון עובר ב-110113401
 • א' 1110.3028.03 סמינר אמפירי** סמינר ד 16:00-14:00 121 פרופ' גינזבורג קרני
  ב' סמינר ב 14:00-12:00 015 פרופ' גינזבורג קרני
  א' 1110.3028.04 סמינר אמפירי** סמינר ב 18:00-16:00 125 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  ב' סמינר ב 14:00-12:00 055 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  א' 1110.3028.05 סמינר אמפירי** סמינר ב 18:00-16:00 122 ד"ר צור נוגה
  ב' סמינר ב 14:00-12:00 122 ד"ר צור נוגה
 • אחת לשבועיים
 • חובה לבחור קבוצה אחת מתוך שלוש קבוצות הקורס
  א' 1110.3190.01 אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 10:00-08:00 150 ד"ר סמילה סנד שרית
  ב' 1110.3190.02 אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 12:00-10:00 055 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  ב' 1110.3190.03 אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 12:00-10:00 123 ד"ר סמילה סנד שרית
  5 קורסי חובה - נא לבחור קורס אחד מכל אשכול
  המסגרת בהתאם לאשכול
  סוגיות בעבודה סוציאלית א'-346
  חובה לבחור קורס אחד מתוך החמישה
  א' 1110.3296.01 עבודה סוציאלית עם נשים מפרספקטיבה פמיניסטית שיעור ד 12:00-10:00 128 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  א' 1110.3490.01 דתיות ורוחניות כמשאבי התמודדות עם משברי חיים שיעור ד 12:00-10:00 055 ד"ר אבו-ריא השאם
  א' 1110.3266.01 התמודדות עם מצבי לחץ בתהליך ההגירה** שיעור ד 12:00-10:00 015 ד"ר טרטקובסקי יבגני
 • הקורס אינו מיועד לתלמידי התרכזות חברה רב תרבותית
 • ב' 1110.3743.01 עבודה סוציאלית עם פליטים ומבקשי מקלט בישראל ובגרמניה** שיעור ד"ר קורין-לנגר נורה
 • קורס מרוכז בקיץ 17.6-23.6.19
 • רישום מותנה בהשתתפות בסדנה בת 10 שעות בשבוע לפני הקורס
 • תאריכי הסדנה: 16.5 ו-23.5 8-14 חדר 055
 • סוגיות בעבודה סוציאלית ב' - 344
  חובה לבחור קורס אחד מתוך השלושה
  א' 1110.3726.01 סוגיות בבריאות ובחולי פיזי בקרב ילדים שיעור ד 14:00-12:00 128 ד"ר חממה ליאת
  א' 1110.3748.01 התמודדות משפחות במצבי לחץ ומשבר שיעור ד 14:00-12:00 121 פרופ' ליכטנטריט רונית
  א' 1110.3742.01 ילדות בחברה הערבית שיעור ד 14:00-12:00 123 גב' מסארוה מראם
  התערבות במישור משפחה - 340
  חובה לבחור קורס אחד מתוך השלושה
  ב' 1110.3744.01 משפחה בחברה הערבית שיעור ד 10:00-08:00 152 גב' מסארוה מראם
  ב' 1110.3192.01 אלימות במשפחה שיעור ד 10:00-08:00 128 פרופ' פלד עינת
  ב' 1110.3737.01 היבטים חברתיים ואישיים של טראומה מינית שיעור ד 10:00-08:00 055 גב' פרנקל אביגיל
  התערבות במישור קבוצה - 341
  חובה לבחור קורס אחד מתוך הארבעה
  ב' 1110.3444.01 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 14:00-12:00 124 ד"ר קורין-לנגר נורה
  ב' 1110.3444.02 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 14:00-12:00 125 גב' שי שרית
  ב' 1110.3444.03 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ד 14:00-12:00 126 גב' זקס אילנה
  ב' 1110.3444.04 קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית שיעור ב 16:00-14:00 150 פרופ' דודזון-ערד בלהה
  התערבות במישור קהילה - 342
  חובה לבחור קורס אחד
  ב' 1110.3739.01 פרקטיקה של מיצוי זכויות חברתיות וכלכליות שיעור ד 16:00-14:00 125 מר מלמד רן
  ב' 1110.3298.01 התערבויות קהילתיות באירועי אסון וחרום שיעור ד 12:00-10:00 128 ד"ר ברגר רוני
  א' 1110.3749.01 ילדים מספרים: השמעת קולם של ילדים אל מול מקבלי החלטות שיעור ד 10:00-08:00 121 ד"ר כץ כרמית
  קורסי בחירה
  א' 1110.3750.01 קבוצת שיח יהודי-ערבי* שיעור ד 20:00-18:00 124 פרופ' דודזון-ערד בלהה
 • ניתן לקחת במקום קורס כללי או קורס באשכול קהילה
 • ניתן ללמוד קורס זה פעם אחת
 • א' 1110.3747.01 הקליניקה לשינוי מדיניות חברתית** שיעור א 16:00-14:00 250 ד"ר לוין ליה
  ב' שיעור ד 20:00-18:00 250 מר מלמד רן
 • ניתן לקחת במקום קורס כללי וקורס מאשכול קהילה
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>