רשימת מלגות תשפ"ג

בית הספר לעבודה סוציאלית מעניק מדי שנה מלגות שנתרמו ע"י גופים או אנשים פרטיים.

 

מי רשאי להגיש בקשה למלגה?

תלמידי בית הספר בלבד: סטודנטים לתואר ראשון, שני או שלישי וכן סטודנטים בתכנית ההשלמות בשנים ב-ג (תלמידי שנה א בתכנית ההשלמות אינם זכאים להגיש בקשה למלגה).

 

מה נדרש לצורך הפניה למלגות?

1. למלא טופס הרשמה ממוחשב.
2. להוריד טופס המלצה ולהעבירו למורה או מנחה לצורך כתיבת המלצה עבורך (לא נדרש עבור מלגת בן-עמי וקרן קרמר-לוינסון).
​    הממליץ/ה מעביר/ה את הטופס המלא למזכירת ועדת המלגות, גב' שירה אמיר, במייל.
3. להוריד ולמלא טופס פירוט על פעילות חברתית ועל נושא התזה/פרקטיקום ולשלוח לגב' שירה אמיר במייל (לא נדרש עבור מלגת בן-עמי וקרן קרמר-לוינסון).

​בנוסף, לכל מלגה קריטריונים משלה ויתכן שתידרשו למלא ולצרף טפסים נוספים. כמובן, גם עמידה בקריטריונים לא מבטיחה שהבקשה תיענה בחיוב.

 

תאריכי הגשת מועמדות:

ל-2 המלגות המסומנות מטה בצהוב (מלגת בן-עמי לתואר ראשון ומלגת קרמר-לוינסון לתארים מתקדמים), ניתן להירשם רק עד סוף חודש נובמבר: 6.11.22-25.11.22.
לכל יתר המלגות ניתן להירשם בין התאריכים: 20.11.22-20.12.22

 

אז איך מתחילים?

מוודאים לאיזו מלגה אתם מתאימים (יתכן וליותר מאחת) ומה הקריטריונים עבורה ואז לוחצים כאן על הקישור למילוי והורדת הטפסים הנדרשים.

 

שאלות?

ניתן לפנות למזכירת וועדת המלגות, גב' שירה אמיר, חדר 111: shiraa@tauex.tau.ac.il.

 

בהצלחה!

 


 

הרחב הכל

מלגות לכל התארים

מלגה ע"ש פרופ' יוסי קטן ז"ל בנושא מעורבות חברתית (לכל התארים)
שם המלגה מלגה ע"ש פרופ' יוסי קטן ז"ל בנושא מעורבות חברתית
להנצחת פרופ' יוסי קטן ז"ל, אחת הדמויות הבולטות בחקר, עיצוב והוראת המדיניות החברתית בישראל. פרופ' קטן היה ממקימי ביה"ס ושימש כראש ביה"ס השני, פעיל חברתי בולט ועורך ראשי של כתב העת "ביטחון סוציאלי".
הקריטריונים המלגה מיועדת לסטודנטים בכל התארים, אשר במסגרת לימודיהם עורכים מחקר או פרקטיקום בנושא מדיניות חברתית, עוני, שירותי רווחה אישיים או מערכת הביטחון הסוציאלי או שותפים במעורבות חברתית או בכל פעילות למען שינוי חברתי, שאינה תמורת שכר.
תאריך הגשה בין התאריכים:  20.12.2022 – 20.11.2022
קרן ע"ש צפורה ובצלאל שחר-בוים ז"ל בתחום הטיפול בילדים ובקשישים (לכל התארים)
שם המלגה  קרן ע"ש צפורה ובצלאל שחר-בוים ז"ל בתחום הטיפול בילדים ובקשישים
להנצחת  צפורה בוים ז"ל, אחת הרוקחות הראשונות בתל-אביב, ובעלה, בצלאל שחר ז"ל, מנהל מחלקת החינוך והתרבות בהסתדרות. בני הזוג שחר-בוים הורישו את עיזבונם לטובת מטרות ציבוריות ובמיוחד לעזרה לילדים נזקקים. חלק מהעיזבון יועד לביה"ס לעבודה סוציאלית לטובת מתן מלגות.
הקריטריונים המלגות מיועדות לסטודנטים בכל התאריםאשר מתנדבים בטיפול או עוסקים במחקר בילדים ו/או קשישים במצוקה בתחום העיר ת"א–יפו בלבד.
תאריך הגשה בין התאריכים:  20.12.2022 – 20.11.2022
קרן ע"ש פישל ומרים יצחקי ז"ל בתחום הגרונטולוגיה (לכל התארים)
שם המלגה  קרן ע"ש פישל ומרים יצחקי ז"ל בתחום הגרונטולוגיה
להנצחת פישל ומרים יצחקי ז"ל, אשר ראו חשיבות רבה בעזרה לילדים עולים ולילדים ממשפחות מצוקה. עם זקנתם, בני משפחתם ראו כי ההתייחסות והטיפול בגיל השלישי לוקים בחסר ובחרו להקים קרן על שמם שמטרתה לעודד עבודה עם קשישים ומחקר בתחום הגרונטולוגיה.
הקריטריונים המלגה מיועדות לסטודנטים בכל התארים, המבצעים מחקר או פרקטיקה ותורמים לקידום הידע והעשייה בתחום הגרונטולוגיה.
תאריך הגשה בין התאריכים:  20.12.2022 – 20.11.2022
מלגה ע"ש אורי לוי ז"ל בתחום המנהיגות החברתית והמקצועית (לכל התארים)
שם המלגה  מלגה ע"ש אורי לוי ז"ל בתחום המנהיגות החברתית והמקצועית
להנצחת אורי לוי ז"ל, איש כספים בכיר בכלכלת הישראלית, אשר האמין במתן הזדמנות שווה ובמהלך כל שנות עבודתו קיבל לעבודה צעירים ללא ניסיון, לימד, חינך, קידם והיווה מנטור עבור רבים ורבות שעבדו לצידו ותחת ניהולו. יחד עם אשתו, אשת חינוך ובנותיו, האחת עובדת סוציאלית והשנייה רופאה, תמך אורי במטרות חברתיות רבות, דאג לחיילים בודדים ולאוכלוסיות מוחלשות רבות.
הקריטריונים המלגה מיועדות לסטודנטים בכל התארים, המנהיגים או מובילים יוזמה חברתית או מקצועית (למשל: הקמת קבוצות מנהיגות, קידום סוגיות חברתיות בתחומי שוויון הזדמנויות, צמצום פערים, קידום אוכלוסיות מוחלשות).
תאריך הגשה בין התאריכים:  20.12.2022 – 20.11.2022

 

מלגות לתואר ראשון בלבד

מלגה ע"ש רחל ועו"ס אברהם בן-עמי ז"ל למצוינות וסיוע כלכלי (לתואר ראשון)
שם המלגה מלגה ע"ש רחל ועו"ס אברהם בן-עמי ז"ל למצוינות וסיוע כלכלי
להנצחת אברהם בן עמי ז"ל, אשר עבד כעו"ס בשירות בתי הסוהר והיה לקצין הצעיר ביותר במשטרה. אברהם פעל לשיקומם של גדולי העבריינים. בהמשך מונה לקצין מבחן, חוקר נוער ומנהל השירות לילד במשרד העבודה והרווחה.

ורחל בן-עמי ז"ל, אשר עסקה כל חייה בהתנדבות ונתינה לזולת. תחילה בארגון ילדי איל"ן ואח"כ במסגרת תכנית יעוץ לקשיש בביטוח לאומי, שם הייתה למתנדבת הוותיקה בהיסטוריה. גם בהגיעה לגבורות, המשיכה לבקר בבתי זקני הרצליה ולדאוג לרווחתם.

הקריטריונים המלגה מיועדת לסיוע כלכלי לסטודנטים בתואר ראשון המצליחים בלימודים, בהכשרה המעשית ומעורבים בעשיה חברתית משמעותית בביה"ס ומחוצה לו.
תאריך הגשה בין התאריכים:  25.11.2022 – 6.11.2022

טפסים נלווים

שימו לב! את המועמדים למלגה זו ממיין דקנאט הסטודנטים. לכן, במקביל לסימון מלגה זו בטופס הפניה כאן באתר בית הספר לעבודה סוציאלית, יש למלא בקשה לסיוע כלכלי באתר הדקנאט:

https://deanstudents.tau.ac.il/financial-aid-explanation

חשוב לציין כי למלגה זו לא נדרש להגיש המלצה של מורה או מנחה או טופס פירוט על פעילות חברתית!

מלגה ע"ש עליזה ברקאי ז"ל בתחום הזקנה (לתואר ראשון)
שם המלגה מלגה ע"ש עליזה ברקאי ז"ל בתחום הזקנה
להנצחת עליזה ברקאי ז"ל, אשר הקדישה את חייה לעבודה סוציאלית. עליזה עסקה בעבודה קהילתית והתקדמה כמטאור במקצוע שראתה בו שליחות ולא משלח יד. עליזה הפכה לשם דבר באופן שעיצבה את מרכז היום לקשיש בתל אביב, כחלק מהוויה הקהילתית. היא הנחילה למשפחתה את הבחירה להסתכל על החלש ועל כן החליטה המשפחה לתרום להנצחתה מלגה בנושא זיקנה. 
הקריטריונים המלגה מיועדת לסטודנטים בתואר ראשון המצטיינים בעבודתם המעשית בתחום הזקנה, עדיפות תינתן לסטודנטים מהפריפריה.
תאריך הגשה בין התאריכים:  20.12.2022 – 20.11.2022
מלגה ע"ש נתן שאפל ז"ל (לתואר ראשון)
שם המלגה מלגה ע"ש נתן שאפל ז"ל בתחום מדיניות ופעילות חברתית
להנצחת מר נתן שאפל ז"ל, כאות הוקרה לתרומתו הרבה לקהילות בהן הוא חי ופעל, וכאות תודה על תמיכת משפחת שאפל בחינוך לעבודה סוציאלית בישראל.
הקריטריונים המלגה מיועדת לסטודנטים בתואר ראשון הפועלים לקידום מדיניות חברתית מיטיבה, למען קידום מקצוע העבודה הסוציאלית ו/או לפיתוח קהילת הסטודנטים והגברת מעורבות הסטודנטים בבית הספר בעשייה חברתית משמעותית. על הפעילות להתבצע בהתנדבות (ללא שכר, ולא במסגרת קורס אקדמי) ובהיקף ממוצע של 4 שעות שבועיות ומעלה.
תאריך הגשה בין התאריכים:  20.12.2022 – 20.11.2022

 

מלגות לתארים מתקדמים

קרן ע"ש אינגה גוטפארב ז"ל בתחום הזקנה (לתארים מתקדמים)
שם המלגה קרן ע"ש אינגה גוטפארב ז"ל בתחום הזקנה
להנצחת אינגה גוטפארב ז"ל, עובדת סוציאלית במקצועה, אשר נולדה בשבדיה ובתקופת מלחמת העולם השנייה הייתה מעורבת בהצלת ילדים יהודים והבאתם לשבדיה. כספה נתרם לביה"ס לעבודה סוציאלית במטרה להכשיר עובדים סוציאליים שיסייעו לשיפור הרווחה וטיפול באוכלוסייה המבוגרת בישראל ובקשישים בפרט, דרך הפרקטיקה והמחקר.
הקריטריונים המלגה מיועדת לסטודנטים בתארים מתקדמים המבצעים מחקר, עבודת גמר, פרקטיקה או התערבות מקצועית בתחום הזקנה.
תאריך הגשה בין התאריכים:  20.12.2022 – 20.11.2022
מלגה ע"ש אריה איסרוב ז"ל בתחום שכול, נכות בעקבות מלחמה או אירוע טרור, יתמות (לתארים מתקדמים)
שם המלגה מלגה ע"ש אריה איסרוב ז"ל בתחום שכול, נכות בעקבות מלחמה או אירוע טרור, יתמות
להנצחת אריה איסרוב ז"ל, עובד סוציאלי, סגן ראש אגף השיקום במשרד הביטחון, אשר תמך וקידם פיתוח שיטות התערבות ייחודיות בתחום השיקום. לאחר מותו, רעייתו תרמה מלגה להנצחת שמו ובמטרה לעודד את המחקר והפרקטיקה בתחומים שהיו קרובים לליבו ולעיסוקו.
הקריטריונים המלגה מיועדת לסטודנטים בתארים מתקדמים אשר במסגרת לימודיהם מבצעים עבודת מחקר או עוסקים בפרקטיקה, שיש בהם כדי להגביר את הידע והעשייה בתחום השכול, נכות בעקבות מלחמה או אירוע טרור, יתמות.
תאריך הגשה בין התאריכים:  20.12.2022 – 20.11.2022
קרן ע"ש קרמר-לוינסון ז"ל לסיוע כלכלי (לתארים מתקדמים)
שם המלגה  קרן ע"ש קרמר-לוינסון ז"ל לסיוע כלכלי
להנצחת מרטין ולינדה קרמר ז"ל מניו-יורק ובת דודתם רות לוינסון ז"ל מתל-אביב.
הקריטריונים המלגה מיועדת לסייע לסטודנטים בתארים מתקדמים המצויים במצוקה כלכלית שעלולה לפגוע בהישגיהם בלימודים. המלגה מותנת במצב הכלכלי של הסטודנט ומשפחתו.
תאריך הגשה בין התאריכים:  25.11.2022 – 6.11.2022

טפסים נלווים

שימו לב! את המועמדים למלגה זו ממיין דקנאט הסטודנטים. לכן, במקביל לסימון מלגה זו בטופס הפניה כאן באתר בית הספר לעבודה סוציאלית, יש למלא בקשה לסיוע כלכלי באתר הדקנאט:

https://deanstudents.tau.ac.il/financial-aid-explanation

בנוסף, על כל המעוניין/ת לפנות למלגת קרמר-לוינסון לשלוח לגב' שירה אמיר במייל shiraa@tauex,tau.ac.il גם טופס בקשה באנגלית, חתום, מלא ומלווה במסמכים הנדרשים

להרדת טופס הבקשה באנגלית, לחצו כאן.

חשוב לציין כי למלגה זו לא נדרש להגיש המלצה של מורה או מנחה או טופס פירוט על פעילות חברתית!

קרן ע"ש פרופ' מרטין וולינס ז"ל בתחום הפנימיות (לתארים מתקדמים)
שם המלגה קרן ע"ש פרופ' מרטין וולינס ז"ל בתחום הפנימיות

להנצחת

פרופ' מרטין וולינס ז"ל, מרצה בינלאומי, שבמוקד המחקרים שלו היה הטיפול בילדים בפרספקטיבה בין תרבותית. פרופ' וולינס סייע בהקמת ביה"ס ע"ש בוב שאפל לעבודה סוציאלית באוניברסיטת ת"א ותרם רבות לעיצובה של תכנית הלימודים.

לאחר פטירתו משפחתו הקדישה מלגה המיועדת לסטודנטים מתארים מתקדמים אשר מבצעים עבודה בתחום הפנימיות לילדים ובתי נוער.

הקריטריונים

המלגה מיועדת לסטודנטים בתארים מתקדמים העוסקים בטיפול או חוקרים בתחום פנימיות לילדים ובתי נוער.

לתשומת לב: הגשת מועמדות למלגה מותנית בקבלת ציון עובר בקורס סמינר התזה ובאישור סקירת הספרות על ידי המנחה. פרקטיקה חייבת להיות בשלבי ביצוע.

תאריך הגשה בין התאריכים:  20.12.2022 – 20.11.2022
מלגת עמותת עלם לנוער בסיכון (לתארים מתקדמים)
שם המלגה מלגת עמותת עלם לנוער בסיכון
לעידוד תלמידי תארים מתקדמים.
הקריטריונים המלגה מיועדת לסטודנטים בתארים מתקדמים המבצעים עבודת מחקר או פרקטיקה המתמקדת בנושא נוער במצבי סיכון שונים ו/או צעירים/ות חסרי בית בקצה רצף הסיכון.
תאריך הגשה בין התאריכים:  20.12.2022 – 20.11.2022
מלגה ע"ש אביגדור באור ז"ל לעידוד התפתחות מקצועית באמצעות קורסי העשרה מקצועיים (לתלמידי התואר השני)
שם המלגה מלגה ע"ש אביגדור באור ז"ל לעידוד התפתחות מקצועית באמצעות קורסי העשרה מקצועיים
להנצחת אביגדור באור ז"ל, אשר נולד בוינה ב- 21.12.1922. בגיל צעיר התייתם מהוריו ועלה לארץ בשנת 1939 לפנימייה החקלאית בפרדס חנה. אביגדור הצטרף להגנה ושירת כנוטר ולאחר מכן הצטרף לש"י (שירות הידיעות). עם קום המדינה שירת במוסד. במסגרת שירותו הקים בשנות ה- 50 את תשתית המוסד בפרס והיה נציג המשרד בפרס. לאחר מלחמת ששת הימים היה בין מקימי קבוצת חברות ק.צ.א.א. עד שנת 1977 היה בתפקיד המנהל המסחרי ובשנת 1977 מונה למנכ״ל החברות. ב- 30.12.1979 נהרג בתאונת דרכים.
הקריטריונים

המלגה מיועדת לסטודנט/ית לעבודה סוציאלית בתואר השני לאחת משתי האפשרויות:

1. לסיוע במימון הוצאות נסיעה הכרוכות בהשתתפות בקורס: "ילדים ובני נוער במצבי הגירה ופליטות: בין מדיניות ופרקטיקה", שייערך בברלין.

2.  לסיוע במימון קורסי העשרה מקצועיים בארץ או בחו"ל בהם השתתפו או ישתתפו בשנה"ל תשפ"ג (לצורך כך יש לצרף קבלה על תשלום עבור השתתפות בקורס)

תאריך הגשה תאריך ההגשה האחרון הוא ה-20 בדצמבר 2022.
את הקבלה על התשלום עבר השתתפות בקורס מקצועי (סעיף 2 לעיל) ניתן לשלוח עד ה – 28.02.2023
טפסים נלווים יש לשלוח למייל של גב' שירה אמיר, shiraa@tauex,tau.ac.ilאת סילבוס קורס ההעשרה המקצועי הרלבנטי וכן קבלה על התשלום לקורס.

עברתם/ן על כל המלגות? למילוי והורדת הטפסים הנדרשים לחצו כאן.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>