ועדות בית הספר

מועצת בית-הספר

הינה המוסד החוקתי העליון של בית-הספר. המועצה אחראית על מדיניות העל של בית-הספר, תפקידה לאשר ולפקח על תכניות ומסגרות לימודיות ולקבוע עקרונות מנחים לפעילות בית-הספר. חברים בה: דקאן הפקולטה, הסגל הקבוע  המועסק בבית-הספר בחצי משרה לפחות, נציג המרצים ונציג הסגל הזוטר בבית-הספר.

 

חברי המועצה

פרופ' עידית וייס-גל יו"ר
פרופ' יעל בנימיני
פרופ' קרני גינזבורג
פרופ' בלהה דודזון ערד (שבתון)
פרופ' רונית ליכטנטריט
פרופ' ריקי סויה
פרופ' זהבה סולומון
פרופ' עינת פלד 
פרופ' תמי רונן -רוזנבאום
ד"ר בל גבריאל פריד
ד"ר ליאת חממה
ד"ר יבגני טרטקובסקי
ד"ר כרמית כץ
ד"ר גיא שילה
​ד"ר השאם אבו ריא

 

נציגי המרצים- ד"ר ליה לוין
נציגי המרצים- ד"ר השאם אבו-ריא
נציג הסגל הזוטר- גב' שרית שי
יעל יוסף, רכזת מנהלית
דפנה מרקו, מזכירת המועצה

 

 

ועדת כח אדם

מטפלת במעמד האקדמי של חברי הסגל, במדיניות ובפיתוח כוח אדם והערכתו. 

חברי הוועדה

פרופ' עידית וייס-גל יו"ר
פרופ' יעל בנימיני
פרופ' קרני גינזבורג
פרופ' בלהה דודזון ערד (שבתון)
פרופ' רונית ליכטנטריט
פרופ' ריקי סויה
פרופ' זהבה סולומון
פרופ' עינת פלד 
פרופ' תמי רונן -רוזנבאום
ד"ר בל גבריאל פריד
ד"ר ליאת חממה
ד"ר יבגני טרטקובסקי
ד"ר כרמית כץ
ד"ר גיא שילה
ד"ר השאם אבו ריא

 

יעל יוסף- רכזת מנהלית
לאה מוהר- מזכירת הוועדה

 

תואר ראשון

גב' בתיה פנחסי- מרכזת שיטות שנה א'
גב' שרית שי- מרכזת שיטות שנה ב'
ד"ר נורה קורין-לנגר- מרכזץ התרכזויות שנה ג'

 

ועדת הוראה

מטפלת בכל העניינים הקשורים בתכניות הלימודים לתואר ראשון, אישורן, הפעלתן והערכתן. במסגרת ועדת הוראה מתקיימת תת-ועדה לענייני תלמידים שמתפקידה לטפל בבעיות מיוחדות וערעורים.

 

ד"ר ליה לוין - יו"ר
פרופ' עינת פלד
ד"ר השאם אבו-ריא
ד"ר יפית סולימני-אעידן
ד"ר נורה קורין-לנגר
ד"ר גליה קורניק
גב' אילנה זקס
גב' בתיה פנחסי
גב' שרית  שי

 

פרופ' עידית וייס-גל- ראשת ביה"ס
יעל יוסף, רכזת מנהלית
אירנה סמרטנקו, מרכזת מזכירות סטודנטים
חגית שטיין, מזכירת הוועדה
נציג תלמידים- תואר ראשון

 

תת-ועדה לענייני תלמידים

מטפלת במעמד האקדמי של התלמידים לתואר ראשון, ביישום תקנון ביה"ס, ובקידום ענייני התלמידים.

 

גב' שרית שי - יו"ר
ד"ר ליה לוין
ד"ר נורה קורין-לנגר
גב' בתיה פנחסי

חגית שטיין, מזכירת הוועדה

 

תת-ועדה לענייני קבלה לתואר הראשון

מטפלת בכל הנושאים הקשורים במיון מועמדים וקבלת סטודנטים לביה"ס ללימודי תואר ראשון.

ד"ר יפית סולימני-אעידן- יו"ר
ד"ר ליה לוין
גב' אילנה זקס

אירנה סמרטנקו , מרכזת מנהיגות סטודנטים
חגית שטיין, מזכירת הוועדה

 

תת-ועדה להכשרה מעשית

מטפלת בהיבטים המקצועיים והמנהליים הקשורים בהכשרה מעשית, וכן עוסקת בפיתוח ובקידם סגל המדריכים.

 

גב' אילנה זקס - יו"ר
ד"ר כרמית כץ
ד"ר ליה לוין
ד"ר דפנה פרומר
ד"ר נורה קורין-לנגר
גב' בתיה פנחסי
גב' שרית שי

 

יעל יוסף , רכזת מנהלית
מירב רוב-אטיאס, מזכירת הוועדה 
נציג מדריכי הכשרה מעשית
נציג תלמידים

 

תואר שני

פרופ' רונית ליכטנטריט, ראשת התכנית לתואר שני

 

ועדת הוראה

מטפלת בכל העניינים הקשורים בתכניות הלימוד לתואר שני, אישורן  הפעלתן והערכתן. במסגרת ועדת הוראה מתקיימת תת-ועדה לענייני תלמידים שמתפקידה לטפל בבעיות מיוחדות וערעורים.
 

פרופ' רונית ליכטנטריט- יו"ר
פרופ' קרני גינזבורג
ד"ר ליאת חממה
ד"ר יבגני טרטקובסקי
ד"ר כרמתי כץ
ד"ר גיא שילה

 

פרופ' עידית וויס-גל ראשת ביה"ס
יעל יוסף, רכזת מנהלית
אירנה סמרטנקו, מרכזת מזכירות סטודנטים
דנה בן דיין, מזכירת הוועדה
נציג התלמידים- תואר שני

 

תת ועדה לענייני תלמידים

מטפלת במעמד האקדמי של התלמידים לתואר שני, ביישום תקנון ביה"ס, ובקידום ענייני התלמידים.

פרופ' רונית ליכטנטריט- חו"ר
ד"ר נורה קורין-לנגר
ד"ר גיא שילה

 

דנה בן דיין- מזכירת הוועדה


תת ועדת מוסמך לענייני קבלה לתואר שני
מטפלת בכל הנושאים הקשורים במיון מועמדים וקבלת תלמידים לביה"ס ללימודי תואר שני.


ד"ר כרמית כץ- יו"ר
פרופ' רונית ליכטנטריט
ד"ר בל גבריאל-פריד

אירנה סמרטנקו, מרכזת מזכירות סטודנטים
אילנה כהן-צדק, מזכירת הוועדה

 

ועדת הוראה לתכנית ההשלמות
מטפלת בכל הנושאים הקשורים בתכניות הלימוד של תכנית ההשלמות, אישורן, הפעלתן והערכתן.

 

ד"ר גיא שילה- יו"ר
פרופ' רונית ליכטנטריט
ד"ר דפנה פרומר
ד"ר נורה קורין-לנגר
דב' אילנה זקס

 

פרופ' עידית וייס-גל, ראשת ביה"ס
יעל יוסף, רכזת מנהלית
אירנה סמרטנקו, מרכזת מזכירות סטודנטים
אילנה כהן-צדק, מזכירת הוועדה

תת ועדת קבלה לתכנית ההשלמות
מטפלת בכל הנושאים הקשורים במיון מועמדים וקבלת תלמידים ללימודי ההשלמות לתואר שני בביה"ס לעבודה סוציאלית

 

ד"ר גיא שילה- יו"ר
פרופ' רונית ליכטנטריט
ד"ר נורה קורין-לנגר

 

אירנה סמרטנקו, מרכזת מזכירות סטודנטים
אילנה כהן-צדק, מזכירת הוועדה

 

 

תואר שלישי

פרופ' קרני גינזבורג ,ראשת התכנית לתלמידי מחקר

 

ועדת תלמידי מחקר
מטפלת בכל הנושאים הקשורים ללימודי התואר השלישי.

 

פרופ' קרני גינזבורג- יו"ר
פרופ' יעל בנימיני 
פרופ' רונית ליכטנטריט
פרופ' ריקי סויה
פרופ' זהבה סולומון
פרופ' עינת פלד

פרופ' עידית וייס-גל, ראשת ביה"ס
יעל יוסף, רכזת מנהלית
אירנה סמרטנקו, מרכזת מזכירות סטודנטים
דנה בן דיין, מזכירת הוועדה

 

ועדת מלגות
מטפלת  בקביעת  קריטריונים לזכאות  ובבחירת הזכאים למלגות  שונות  בהתאם לקריטריונים אלה.

ד"ר ליאת חממה - יו"ר
ד"ר יבגני טרטקובסקי
בתיה פנחסי

 

יעל יוסף- רכזת מנהלית
דפנה מרקו, מזכירת הוועדה

 

ועדה ללימודי המשך והשתלמויות
אחראית על ההיבטים האקדמיים והמנהליים של לימודי ההמשך וההשתלמויות לעובדים סוציאליים ועובדי רווחה במסגרת בית-הספר.

 

ד"ר נורה קורין-לנגר
ד"ר מרים גולן
ד"ר גיא שילה
גב' מינה וילסון
 

יעל יוסף, רכזת מנהלית
הדס פלדמן, מזכירת הוועדה

 

ועדה להוגנות מגדרית
אחראית על נושאים הקשורים ליצירת אקלים תעסוקתי, לימודי וחברתי הוגן בתחומי מגדר, נטייה מינית וזהות מגדר הקשורים לסגל ולסטודנטים.

 

ד" גיא שילה- יו"ר
פרופ' עינת פלד
ד"ר השאם אבו-ריא
 

יעל יוסף, רכזת מנהלית
נציגי סטודנטים

ועדת התכנית הבינלאומית
אחראית על ההיבטים האקדמיים והמנהליים של התוכנית הבינלאומית 

 

ד"ר בל גבריאל-פריד- יו"ר
פרופ' קרני גינזבורג
ד"ר גיא שילה
ד"ר טליה מיטל-שוורץ

יעל יוסף, רכזת מנהלית
​נילי פלמור, מזכירת הוועדה
 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive